כבר פורסם: השכרה לטווח ארוך בבית שמש

הפרויקט בבית שמש יבנה במתחם שכונת 'משקפיים דרום' והוא יכלול שישה בנייני מגורים בני שש קומות, במתחם אחד בשטח של כ-11 דונם

דירה להשכיר
דירה להשכיר

שני מכרזים להשכרה ארוכת טווח, בבית שמש ובנצרת עילית, פורסמו על ידי דירה להשכיר ורמ"י, כשהפרויקט בבית שמש הוא במתחם 'משקפיים דרום', סמוך ליציאה הדרומית מזרחית מבית שמש, כאשר מכרזים אלו מתווספים לעוד כעשרים פרויקטים חדשים לדיור להשכרה ארוכת טווח שיזמה החברה ברחבי המדינה.

מדובר בפרויקט נוסף במרחב ירושלים, המתווסף לשלושה פרויקטים של שכירות ארוכת טווח הנבנים בימים אלה בירושלים. הפרויקט, בן 132 יחידות הדיור, יכלול שישה בנייני מגורים בני 6 קומות, במתחם אחד בשטח של כ-11 דונם ושטחים פתוחים לרווחת הציבור, כאדר כלל יחידות הדיור בפרויקט מיועדות להשכרה ארוכת טווח, לתקופה של עשרים שנה, כש-25% מהדירות תושכרנה בשכר דירה מופחת לזכאים, ב- 20% ממחירי השוק והשאיר יושכרו במחירי שוק רגילים.

מנכ"ל דירה להשכיר עוזי לוי אומר, כי "חלק ניכר מהדירות הללו יהיו בשכר דירה מופחת לזכאים, מתוך כלל הדירות שכולן תושכרנה לטווח ארוך, בשכ"ד קבוע ומפוקח. מדובר בשכונות חדשות, שימשכו זוגות צעירים ואוכלוסייה איכותית ותורמת לבית שמש ולנצרת עילית. אנו ממשיכים לקדם תכנון שכונות חדשות הכוללות שטחי מסחר, ציבור ותעסוקה בעוד למעלה מעשרים פרויקטים ברחבי הארץ".

דירה להשכיר זו היא חברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, שהחלה בפעילותה בשלהי שנת 2014, לצורך קידום נושא הדיור ופתרון משבר הדיור במדינה במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור, המובל על ידי משרד האוצר בממשלת ישראל.

החברה מהווה זרוע הביצוע של הממשלה לצורך תכנון, ביצוע וקידום פרויקטים לדיור במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור ופועלת להגדלת היצע פתרונות הדיור והורדת מחירי הדיור בישראל, הן במכר והן בהשכרה של דירות, בין היתר באמצעות תכנון שכונות מגורים חדשות, שיווק קרקעות לשם הקמת אלפי יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח ופיקוח על הביצוע, וההקמה וההפעלה של הפרויקטים אותם היא יוזמת. במסגרת זו פועלת החברה גם לפיתוח שוק מוסדי להשכרה לטווח ארוך ועידוד השקעה של קרנות נדל"ן (REIT) בפרויקטים להשכרה ארוכת טווח.

השארת תגובה