השתיים נפלו לבור – ובייאושן ניתרו לגובה

להצלחת רפאל בן זיסא

השארת תגובה