אלו הם סימני ראש השנה

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

בימים שני ושלישי הבאים עלינו לטובה נזכה בעזרת השם להיכנס בשני ימי הדין העיקריים שבכל שנה ושנה, בהם נידונים ונשפטים כל יצורי עולמים מעפר ועד שמים מחשך ועד אור, אין מי שלא עובר לפניו ביום הזה.

המנהג בכל בתי ישראל ללבוש בגדי לבן כנידונים מצד אחד ומצד שני אנו עורכים שולחן סעודת חג להורות שאנו זכאים בדין.

בשולחן, מלבד חלות עגולות ודבש, ישנם גם סימנים עליהם מברכים, והסיבה לאכילתם הינו שמם שרומז למעלתם הרוחנית.

מה שלומדים ממנהג הסימנים שהינם פרות וירקות שהשם משפיע, הוצאת מילה מפינו משפיעה עלינו בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לכן טוב לו לאדם במיוחד בשני ימים אלו להתחיל את השנה בשתיקה חוץ ממה שצריך באותם ימים.

נחזור לסימנים ומשמעותם, בחרתי השנה להביא לכם את כוחם וסגולתם של הסימנים, דבר חשוב שניתן ללמוד ממנו מדוע דווקא הם נבחרו לקשט את שולחננו.

כל הערכים לוקטו מספרי רפואת הרמב"ם זצ"ל.

הסימן הראשון הינו תפוח בדבש – לוקחים את התפוח, טובלים אותו בדבש, מברכים בורא פרי העץ ואומרים שתהיה לנו שנה מתוקה כדבש.

לתפוח עץ תכונות מרפאות והן: כאשר אוכלים תפוח עץ ירוק וחמוץ לא מבושל הוא מסוגל לעצירות ואם יבשלו תפוח מתוק הוא מסוגל לניקיון בני מעיו. כמו כן התפוח החמוץ טוב לחיזוק הלב ומי שהוא בעל עצבות ומרה שחורה מסוגל לשמח אותו.

אנו לומדים מכאן אופן הכנת האדם לתפילה, קודם לכל כלל גדול בתורה שיכין האדם את גופו לתפילה ולכן הכנה זו לומדים מהלכות הכנת האדם לתפילה שירוקן עצמו קודם לכן, שאם לא כן נמצא מתפלל שהוא מלא שתן וצואה ותפילתו הולכת ישר לצד האחר חלילה וחס.

דבר שני הנלמד מהתפוח הוא שאדם ביום הדין צריך שיהיה ליבו חזק ושמח, שאם לא כן עלול לעורר עליו את הדין, וזו הסיבה שלא אומרים תחנון ביום הדין ואין מזכירים עוונות, שלא ייתפסו בהם, לכן שומר פיו ולשונו – שומר מצרות נפשו.

מהדבש לומדים שכל עקיצה יש בה רפואה, כידוע כאשר אדם נחתך או נפצע יחבוש עצמו בדבש ואחרי כמה ימים יסיר התחבושת וראה זה פלא, הפצע נסגר כלא היה, בדוק ומנוסה, כך גם פצעי אויב היצר הרע חבוש אותם בדבש ותצא מימי ראש השנה כמי שלא חטא אפילו חטא קטן ותחתם בספרם של צדיקים.

הסימן השני הינו תמרים – ועליהם אנו מבקשים "שתמו שונאינו ומסטיננו".

סגולתם של תמרים שהם יבשים לזון את כל גופנו יממה שלמה, בגמרא מובא שאם אדם אוכל ג' תמרים ביום הוא זן את גופו ואינו צריך לעוד מזון. (בכל פעם שאני זוכה לנדוד למרחקים אני אוכל ג' תמרים וזה מספיק לי לכל היום כולו).

לתמרים יש כח לפטם את האדם, להשמין ולשבח את גופו, עם זאת תמרים קשים לעיכול ולשיניים לכן לא מומלץ להרבות מהם.

מן התמר נלמד שנותן לאדם כוחות רבים היום וכידוע תפילות ימי ראש השנה ארוכות, מי שבאמת עובד בהן לסנגר על ישראל והעולם להעביר את המלך מכסא דין לכסא רחמים, צריך כוחות הגוף והנפש, לכן טוב לו שיאכל לילה קודם ג' תמרים.

הסימן השלישי הינו רימון – ישנם ב' סוגי רימונים, מתוקים וחמוצים.

הרימון החמוץ עוצר שלשולים מיד, בין באכילה ובין בשתייה, לכן טוב הרימון לניקיון הגוף מצד אחד או לעצירת קיבה רכה, וכידוע אי אפשר להתפלל כשקיבתו של האדם רכה וצריך כל הזמן לצאת ולהתרוקן.

רימון בלחם טוב מאוד לקיבה ומאזן אותה. כפי שראינו הרימון כמו התפוח יש לו השפעה על יציבות הקיבה ובכך מאפשר לאדם תפילה זכה וטהורה, גם ריבוי הגרגירים מזכיר את ריבוי המצות והמעשים טובים שאני עושים כל השנה, כפי שמובא בגמרא ריש לקיש אומר כפלח הרימון רקתך גם הגרועים שבישראל אין אש של גיהנם שולטת בהם שמלאים מצות כרימון.

עוד לומדים מהרימון שעושים ממנו דיו לכתיבת סת"ם, לכן מזכיר ביום דין ספרי תורה תפילין ומזוזות ששומרים ומגנים עלינו.

הרימון כמו הסילקא – רוויים בברזל והברזל כידוע הוא שקובע את רמת החמצן בדם, לכן על סילקא אומרים שיסתלקו שונאינו, כאשר חלילה וחס החמצן בדם דל תגבר בגוף האדם דו תחמוצת הפחמן שהינו המוות של התאים.

לכן אנו רואים שאם מקיימים דברי חכמים שלכל מנהג יש שורש טוב רפואי להטיב לאדם וזה חלקם של חכמים ותלמידיהם שאור התורה מרפא את גופם ואת נפשם, ואלו הבורים ועמי הארצות שאינם חפצים באור התורה חיים בחשכה ותפקידנו בראש השנה להתחבר איתם ולסנגר עליהם ולצאת כולנו יחד מחשכה לאור גדול היום הזה.

כתיבה וחתימה טובה.

השארת תגובה