בית שמש: פרוייקט 'דירה להשכיר' יוצא לדרך

מכרז למכירת מגרש בן 11 דונם בשכונת המשקפיים ברמת בית שמש, המיועד לבניית 132 דירות להשכרה, יצא לדרך על ידי רמ"י בשיתוף 'דירה להשכיר' • ההחלטה היא תוצאה של סיור שנערך בעיר לפני כשנה במטרה לקדם פרויקט זה

דירה להשכיר
דירה להשכיר

רשות מקרקעי ישראל, יחד עם חברת 'דירה להשכיר', פרסמו מכרז למכירת מגרש בן 11 דונם בשכונת המשקפיים ברמת בית שמש, המיועד לבניית 132 דירות להשכרה. מדובר בהרחבת התוכנית של 'דירה להשכיר' ופעם ראשונה שגם בית שמש נכללת בפרויקט חשוב זה.

על פי הפרסומים של רמ"י, המגרש יימכר לכל המרבה במחיר, שישלם גם הוצאות פיתוח של כ-32 מיליון שקל וכן מע"מ ומס רכישה. כל הדירות מיועדות להשכרה ובניגוד למכרזים אחרים מסוג זה, אין דירות למכירה. המכרז ללא מחיר מינימום, התחרות בין המציעים במכרז תהיה על מחיר הקרקע.

ההחלטה של רמ"י להכליל את בית שמש בפרויקט 'דירה להשכיר' לא באה בחלל ריק, אלא כתוצאה של סיור שערכו בעיר לפני כשנה בכדי לקדם את הפרויקט, בו השתתפו יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ  מנחם אליעזר מוזס יחד עם יו"ר סיעת כולנו ח"כ רועי פולקמן, כאורחיו של ראש העיר משה אבוטבול, במטרה לקדם בניית שכונה חדשה לזכאים במסגרת 'דירה להשכיר' שהקים שר האוצר משה כחלון.

לאחר ישיבת עבודה בלשכת ראש העיר, בה השתתפו חברי הכנסת וחברי מועצת העיר בית שמש, משה מונטג ושלום אדרי, ובהשתתפות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים: בנימין דרייפוס מנהל אגף בכיר שיווק במשרד הבינוי והשיכון, עוזי לוי – מנכ"ל החברה הממשלתית 'דירה להשכיר' ובכירים נוספים – קיימו הנוכחים סיור מודרך ע"י ראש העיר שהציג בפניהם את השכונות החדשות הנבנות ברמת בית שמש ואת השטחים המיועדים לבניה עתידית של כעשרים אלף יחידות, בשטח המיועד עבור השכונה החדשה, רמת בית שמש ד3. במהלך הסיור אישר בנימין דרייפוס, כנציג משרד השיכון, כי המקום מתאים לפרויקט וכי המשרד תומך בו.

לאחר פרסום המכרז בירך ראש העיר משה אבוטבול את אנשי משרד האוצר, משרד השיכון וחברת 'דירה להשכיר' על הנכונות להכליל את בית שמש ולצאת עם פרויקט ראשון של 'דירה להשכיר' גם בבית שמש, באומרו כי תקוותו היא כי הפרויקט הראשון יביא עמו פרויקטים נוספים שיקלו על מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים.

ראוי לציין כי לפי תנאי המכרז מדובר בהקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 132 יח"ד לפחות, אשר תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ-20 שנה. 25% מהדירות להשכרה תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מהדירות להשכרה תושכרנה בשוק החופשי במחיר שוק. בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 12.11.2018 בשעה 12:00 בצהרים, במשרדי החברה הממשלתית 'דירה להשכיר' בכתובת אפעל 25 פתח תקווה.

השארת תגובה