מתכוננים לראש השנה: גם באוכל

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

בעוד ימים מספר נזכה בע"ה כאיש אחד בלב אחד להיכנס לשני ימי ראש השנה, כבר ניכר על הבעות פניהם של החכמים סוג של אימת הדין, והם עיני העדה יודעים שכולם עליהם סומכים. כל מקבץ של אנשים נקרא צבר, וזאת לייחד צדיקים בינוניים ורשעים למקום אחד, משום שכולם משפיעים ומושפעים זה מזה, אם נחשוב חלילה שאין אנו קשורים בקשר הדוק כולנו ליחידה אחת, אז ביטלנו את יסוד הערבות הדדית ככתוב 'כל ישראל ערבים זה לזה' וגם ביטלנו את מצוות ואהבת לרעך כמוך.

היום הזה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אין מי שלא נשפט כהיום הזה, לכן בימי אלול האחרונים אנו מוסיפים עוד ועוד מצוות הקשורות לאותה ערבות הדדית, ומי שעיניו בראשו כבר מתחילת החודש הזה ממהר לקיים "איש לרעהו ומתנות לאביונים", לרמוז לך להרבות צדקה, כי תפלה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, ומי לא שמע בכל מקום שנה שעברה זעקה העולה ובוקעת מכל שכבה בין צדיקים בינוניים ורשעים, ואין משפחה שלא חוותה השנה את אותה זעקה, בכל עיר שכונה ויישוב ישבו שבעה על מיתה משונה. כתב שלמה המלך בקהלת "עיר קטנה ואנשים בה מעט", וכבר תרגמו חכמי ישראל – עיר קטנה זהו גופו של אדם ונראה מיד עומקם של דברים.

כידוע, גוף האדם מתחלק לשלושה חלקים, הראש למעלה מכולם נוגע בשמים מעל לקו הסרעפת – שם משכן הלב והריאות ומתחת לקו הסרעפת שם כלי העיכול. לכל חלק מחלקי הגוף מלך ובו משכן אחד מחלקי הנשמה. בראש – המח ומערכת העצבים ובו הנשמה. בבית החזה – שם הלב ומערכת העורקים ובו הרוח. בבטן – הכבד וממנו הוורידים ובו הנפש.

כמו כן כתב הראב"ד בספר יצירה כי גוף האדם מתנהל בל"ב נתיבות, יש מהם עצבים (מח) ומהם עורקים וגידין דופקין (לב) וגידין ושאינם דופקין (כבד) וכן בכל ציבור יש צדיק כנגד מח ובינוני כנגד לב ורשע כנגד כבד, ולכן אם נזכה בחודש אלול לשלוש מדרגות – תפילה תשובה וצדקה – נזכה לחזק את הצבר ועל ידי כן לצאת זכאין בדין.

החכמה בחיים לצאת כל יום ויום זכאין וזכין הינה סדר, שאדם עושה סדר ושם את כל החלקים במקום הוא זוכה להעמיד עצמו על הרגלים ונעשה אדם, וזאת כנגד מי שהולך על ידיים ורגלים שנקרא בעל חי, ואם אינו יכול לזוז ר"ל נקרא צמח.

חכמי הרפואה וביניהם הראב"ד על ספר יצירה והרמב"ם כתבו, שטוב שבמאכל הולך לכבד והטוב שבדם הכבד עולה אל הלב והטוב שבדם הלב עולה אל המוח, התשובה וההסבר הפשוט ביותר לכך הוא המשקל, ככל שהדם כבד יותר הוא נשאר בחלקים הנמוכים שבגוף האדם וככל שהדם זך וטהור יותר הוא עולה אל המח.

תופעה זו של טוהר דמנו נמדדת בצורה פשוטה, וזאת כאשר אדם קם ברגע אחד ממצב שכיבה לעמידה, מי שדמו זך וטהור הוא יעשה זאת ללא שום הפרעה, אך ככל שהדם עב יותר כך תקשה על האדם אותה פעולה שמתחילה בשחור בעיניים ועד סחרחורת ואף נפילה, ומי שדמו עב יותר תקשה עליו תנועה זו ויישאר שוכב במיטתו.

לכן החודש הזה, חודש אלול, אנו מצווים על שלושה דברים: כנגד הכבד ששם משכן הכעס אנו מצווים על מתן צדקה, וכידוע לכסף קוראים גם כן דמים וזהו שכתוב כי דמיך הם הדמים, ככל שקשה לאדם לתת צדקה כך יקשה לו לאהוב את קרוביו ושכניו כי דמיך הם דמים, והעצה לכך להרבות צדקה בחודש הזה גם מהסיבה שצדקה מצילה ממוות, שלא נכתב חלילה לכך.

אין ספק שהמזון אותו אנו אוכלים, הקלים לעיכול והטוב שבכולם ירקות סלטים וקטניות. כנגד הלב – לשון תפילה שהיא אותיות פתילה, שמקשרת ומחברת בין השמן למאור ובין האויר ובין האש. גם בגוף האדם הלב הוא המשאבה ששואבת מצד ימין את דו-תחמוצת הפחמן, הדם הורידי העב, ומשלחת באיברים את החמצן ואת החיים על ידי מערכת העורקים, ובלב כידוע חלל כמאמר דוד המלך וליבי חלל בקרבי וגם ביקש ורוח נכון חדש בקרבי, ולכן שרירי הלב מושפעים באופן ישיר ממצב הרוח של האדם. אם האדם נמצא בסביבה רעה הוא נושם את אותה אוירה ואחר כך יוצאות מפיו אותן מילים או ביטויים שהשתמשו בהם בני החבורה, וכן להיפך, אם זוכה להסתופף בצילם של צדיקים ונושם את חכמתם ותפילותיהם, הוא זוכה ומוציא אותן מפיו וכן יעשה שיתרחק מאוויר מזוהם ויטהר הבל פיו.

וכנגד המח לשון תשובה, שצריך לה חכמה ושכל לשקול למדוד לבחון להבין לקרב לרחק ולהשתמש בכח הדמיון מה טוב ומה רע, וזוכה לקרב הטוב ולרחק הרע, שאם יעשה להיפך ייכנס לכלל סכנה, וכאשר אינו עושה תשובה אז מכניס את כל גופו לכלל סכנה ממשית.

המח הוא המשלח במערכת העצבים את הפקודות מה וכיצד לעשות ולפעול, וכבר כתב שלמה המלך שמהילוכו של אדם ניכר אם חכם הוא או סכל, וזאת מאופן תנועת האברים אם מושלכים לכל אבר בלא סדר ודאי טיפש הוא אותו אדם, ואם כולם מתואמים ובסדר ודאי חכם הוא האדם.

כעת אלול כבר הולך ומסתיים ובמעט הימים שנשארו טוב לו לאדם שהינו עולם קטן שימשיל המח על הלב והלב על הכבד. כל מאמר זה נאמר לבעלי נפש, ואם בעל רוח אתה ודאי אינך צריך לדבריי כי כבר זכית ונזדככת והנך עומד ומתפלל מתוך תשובה וצדקה כל השנה כולה.

השארת תגובה