הרב וינד "חרדים נכשלים ומכשילים בריבית"

בשבוע בו קראנו בתורה על איסור הלוואה בריבית, שוחחנו עם מי שמזוהה יותר מכל עם תחום הריבית, הרב פינחס וינד, שמתריע על מינוס בחשבונות בנק של בחורים, מזכיר את דברי הגאון מווילנה שאין יוהכ"פ מכפר על ריבית, מדגיש את החיוב המוטל על בעלי עמותות ומוסדות חינוך ומבקש את עזרת הציבור לדרוש מרשויות ונותני שירות לעמוד בכללי ההלכה • "לאחיך לא תשיך"

וינד-3
וינד-3

בשבוע קראנו בפרשת השבוע, פרשת שופטים, את הציווי האלוקי לא להלוות ולא ללוות בריבית. 'לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך'. בעניין הזה ביקשנו לשוחח עם מי שמזוהה יותר מכל עם תחום הריבית, הלא הוא הגאון רבי פנחס וינד, בעל מחבר ספר 'ריבית הלכה למעשה – ברית פנחס', ומי שעומד בראש בית ההוראה להוראת הלכות ריבית בארץ ישראל ופועל גדולות ונצורות למנוע מכשולות מעם ישראל בתחום.

"נתחיל עם זה שריבית הפכה להיות בימינו משהו שונה לחלוטין ממה שהיה עד לפני 50 או 100 שנה, ומי מדבר לפני מאות שנים", פותח הרב וינד את השיחה. "שמענו ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמקבלת התורה ועד ימינו לא היה שייך האיסור של ריבית כמו בימינו".

"הסיבה היחידה שאין היתר-עסקה לכל אותם אנשים שמכשילים את הציבור זה כי אין דרישה מהציבור", הוא קובע בכאב. הרב וינד מגולל סיפורים רבים המוכיחים שרק היעדר מודעות וחוסר בדרישה ציבורית גורמים למכשול החמור הזה. הוא מספר על יהודי חרדי שרק לאחרונה סידר היתר-עסקה כדין מאחר ועד עתה לא עלתה דרישה כזו מהלקוחות.

"אתה מבין?" מתפלץ הרב וינד, "בן אדם חרדי נותן שירות למאות אנשים ומכשיל אותם באיסורי תורה, אבל אם אין דרישה מהציבור לסדר אצל רב מוסמך את נושא הריבית זה לא יקרה. שנותני שירות חילוניים לא יצטרפו לזה לקחנו בחשבון, אבל שיהודים חרדים לא יעשו את הצעד הפשוט הזה, זה כבר משהו אחד יותר מדי מבחינתנו.

"ולכן", מבקש הרב וינד, "צריך לקום קול זעקה על הנושא הזה, ומי שצועק על מי שנוסע בשבת צריך לצעוק על מי שמכשיל אותו באיסור ריבית, כי אתה זה שעובר את האיסור. והיום המצב שרוב העסקים בארץ אין להם היתר עסקה ומכשילים מאות אלפי אנשים יראים ושלמים בריבית זה איום ונורא".

זהירות כפולה בבחורים

אחד מהדברים הכי חמורים הוא חשבונות בנק לבחורים. "בדרך כלל בחור פותח חשבון בנק לא כי אין לו היכן לאפסן את כספו", מפרשן הרב וינד, "המטרה היא כדי שיתאפשר לו למשוך כספים במינוסים ואשראי, והנקודה המרכזית בבחור היא שאין לו נכסים ולכן אין להיתר-עסקה על מה להתבסס".

מדובר במכת מדינה. "בהתחלה", מספר הרב, "היה ויכוח בין הרבנים עד כמה התופעה רחבה. אמרתי שאני אלך לבדוק. מסרתי שיעור בפני 400 בחורים מאחד הישיבות הנחשבות, ובסיום השיעור שאלתי למי יש חשבון בנק? רוב הבחורים הצביעו בחיוב, כששאלתי האם הם במינוס או בפלוס נעניתי בגיחוך, הרי כל המטרה היא ההלוואות והכסף הקל הסבירו לי הבחורים. חזרתי לרבנים וסיפרתי להם. זה ממש איום ונורא".

הרב וינד משתף אותנו באנקדוטה שאפשר לכנותה מגוחכת. "הערתי פעם לבחור שסיפר לי שהוא מחזיק בחשבון בנק, שהוא עובר באיסורי תורה חמורים של ריבית. הבחור לא הבין מדוע ההיתר-עסקה של הבנק לא טוב גם עבורו, הסברתי לו שהשטר הזה טוב למי שיש לו נכסים עליהם הוא תולה את ההלוואה, מאחר והוא כבחור לא מחזיק בסחורה כלשהיא הרי שאין להיתר-עסקה על מה לחול. בתגובה השיב לי הבחור שאותו חינכו שהוא עוסק בסחורה המשובחת ביותר בעולם, הוא יושב ולומד כל היום וכתוב 'כי טוב סחרה מכל סחורה'…"
"זה צריך להיות ברור ומחודד: לבחורי ישיבה אין מינוס בבנק!!!" מדגיש הרב וינד שוב ושוב "והוא הדין לבחורות סמינר שאין להן נכסים של עצמן".

הראיון המלא עם הרב וינד יפורסם בסוף השבוע במוסף 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'

השארת תגובה