הגר"ש אוירבך: 'להשקיע בתורה, השיעבוד ייפסק'

מאות בני אדם השתתפו ב'הקבלת פני רבו' בבית הגר"ש אוירבך בשכונת שערי חסד בירושלים ■ במהלך דבריו תקף הגר"ש במרומז את התנהלות המפלגות החרדיות בסוגיית הגיוס ■ השיעבוד במצרים הוא נורא, אבל יש דבר חשוב הרבה יותר, והוא לעבוד את עבודת השם"

הגרש אויערבך במעמד הקבלת פני רבו
הגרש אויערבך במעמד הקבלת פני רבו

מאות אנשים התאספו היום בבית מדרשו של מנהיג 'הפלג' הירושלמי הרב שמואל אוירבך בשכונת שערי חסד בירושלים, למעמד 'הקבלת פני רבו' ברגל ולשיעורו על ענייני השקפה. במהלך שיעורו התייחס הגר"ש לשלל נושאים כשבין היתר התבטא בנושא הגיוס והתנהלות המפלגות החרדיות בסוגייה.

בתחילת דבריו הזכיר הגר"ש את הפסוק "כה אמר ה' אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, ונזבחה לה אלוקינו", וציין כי למדים מהפסוק שמשה רבינו לא פנה אל פרעה על השיעבוד המפרך ששיעבד פרעה את עם ישראל, אלא על עבודת השם שחסרה להם, וביקש מפרעה שישחרר את בני ישראל כדי שיוכלו לעבוד את עבודת הקב"ה.

"למדים מכך", אמר הגר"ש. "כי אמנם השיעבוד במצריים הוא דבר נורא, אבל יש דבר חשוב הרבה יותר, והוא 'לעבוד את עבודת השם ולהיות לו לעם', ועל אף שמשה רבינו יכול היה לבקש מפרעה שיפחית את השיעבוד, לא עשה זאת".

"רואים זאת באותה פרשה גם בפסוק כ׳, דתן ואבירם אומרים למשה ואהרון ׳אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה׳, ומבאר המדרש שאמרו למשה ואהרן ׳מדוע לא התפשרתם עם פרעה על הפחתת והמעטת השיעבוד, ובמקום זאת ביקשתם שבני ישראל יעבדו את הקב״ה׳. ובוודאי משה ואהרון רצו בטובתם של בני ישראל פי כמה וכמה מדתן ואבירם ולא דיברו עם פרעה על השיעבוד, ורק ביקשו על עבודת ה של בני ישראל", דברי הגר"ש.

"אילו המדרש לא היה מציין זאת", המשיך הגר"ש. "לא היינו יכולים כך לומר, אך המדרש כותב בפסוק כב ׳למה הריעות לעם הזה למה זה שלחתני׳, כיוון שדאג משה רבינו לשיעבוד ישראל שזה דבר שיפסק ממילא ברצונו יתברך, ולא לעבודת הקב״ה של עם ישראל, הפסיד מלהיות אחד מהאבות הקדושים ולא זכה להיכנס לארץ ישראל".

בהמשך דבריו רמז הגר"ש על התנהלות המפלגות החרדיות בעניין הגיוס וקישר זאת לשיעבוד המדובר בפסוק. "שבט לוי לא היו בשיעבוד מצריים", אמר הגר"ש. "כי כשפרעה גזר עבודת פרך שבט לוי היו שקועים בלימוד התורה. כך גם כשיעקב אבינו היה חי לא היתה גזירת שיעבוד מצריים משום שהתעסקו בלימוד התורה ושבט לוי המשיכו עם לימוד התורה ולכן לא תפס בהם השיעבוד".

השארת תגובה