הערב חתונת נכד הרב הראשי הגרי"מ לאו

הערב בב״ב: חתונת בנו של לייזר סורוצקין מנכ״ל החינוך העצמאי ונכד הגרי״מ לאו באולמי ׳אחוזת וגשל׳.