האדמו"ר: הגיע זמן שינוי

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

 

אב ראשי תיבות אלול בא, מכאן אתה למד שחודש זה מכין לחודש הבא אחריו, הוא כעין גשר בין חודש תמוז – תחילת הקיץ – לחודש אלול – סיום הקיץ, הוא חודש המסוגל למיצוע, לנוח על מנת לנוע. אם נזכה לנצל את הפוטנציאל של חודש זה ומכאן את הכוח הצבור, נזכה גם נזכה שיהיה למעבר של אמת מנקודה אחת לחברתה.

בהיבט הכלכלי החודש הזה הוא ראשית סיום חודשי השנה, מכאן לתחושת הוצאות מרובות ועוד כאשר מחשבנים את הוצאות החופש, מצד אחד נהנים להחליף כוחות ומצד שני מחכים לראות את חשבון הבנק המאפשר הוא או לא.

שלמה המלך אמר בחכמתו לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם. רוצה שלמה המלך להעמיד אותנו על נקודת מבט חשובה ביותר בחיי האדם, האם כנמלה הזו שאוספת במשך חיה ומתאמצת להביא לפני מלכת הנמלים ללא הרף מאות גרגירי חיטה או תבואה שנמצאים סביבה ולבסוף לצורך עצמה אינה צריכה כדי מחייתה ולו גרגיר חיטה אחד… צא ולמד ממנה, מה שונה בינך לבינה, דבר אחד, הסתכל על דרכיה וראה אין לה מנוחה לעולם מיום בקיעתה מהביצה ועד היום שבו היא חדלה לשמש את המלכה מאות פעמים יותר ממה שהיא באמת צריכה. עוד ראה שיש לכל השעבוד שלה חוקים מאד נוקשים ואף אחד לא מעז לעבור עליהם.

זהו לימוד לאדם שידע מתוך התבוננות באותו יצור זעיר שפועל תמיד תחת מערכת חוקים להשתעבד לאיזו שהיא מלכה, כלומר מלכות. עם כל זאת נתן לנו שלמה המלך כלי נפלא לצאת מממד חוקים אחד למשנהו וזהו סוד הלימוד, אם תצא ללמוד ודאי תחכים ואם תחכים וודאי תצא משעבוד מערכת חוקים אחת לחברתה.

כעת, שאנו ניצבים אל מול חודש אלול, בבחינת ירד דודי לגנו שהוא המלך, ואחריו ברכבת הזמן הולך ומתקרב חודש תשרי ובראשו ראש השנה, רגע לפני שמרוץ הזמן חוזר להניע אותך במהירות אל השנה החדשה – יש לך עוד חודש אחד מנוחה, כדי לחשוב האם גם בשנה הבאה אמשיך להיות כאותה נמלה חרוצה שפועלת ללא הרף במערך חוקים נוקשה והיא אינה יכולה לזכות לצאת ממצבה, אבל אני בן בנו של מלך מלכי המלכים שזה עתה מגיע ורוצה ממני דבר אחד, שיהיה לי הכי טוב בעולם, שאזכה לבחינת שבת המלכה, לבחינת וקראת לשבת עונג.

אם כן, שואלים כולם, כיצד לצאת להימלט ממלתעות השיעבוד, שלא נותן לי להתענג אפילו ממאית מכל המאמצים שלי. התשובה לכל שינוי מהותי בחיים הינה בבחינת ראה דרכיה וחכם, כלומר אך ורק על ידי קנין החכמה ניתן לעבור ממצב תודעה אחד למשנהו, זהו חוק שתבע מלך העולם בבריאה, אם תחכים תנוע ברכבת לכיוון שנה טובה יותר, אבל אם תישאר משועבד לחוקי עבודתך כרגע אל תתלונן שהשנה הבאה תהיה דומה לשנה שעברה.

הנה נפתח לפניך הגשר, חודש אב, שכל כך טעון ברגשי אבל לעומת רגשי שמחה, תחשוב לרגע על מה נקבעה בכיה לדורות, על שאמרו עשרה אנשים שאין מיליוני אנשים יכולים לכבוש את ארץ כנען ומי אלו השניים שאמרו נוכל גם נוכל? אלו שהלכו לחברון העיר האבות וישבו כל אותו זמן ולמדו מהם חוקים של אנשים בני חורין חכמים, ולא היו כחגבים או נמלים בעיני תושבי הארץ.

גם אתם חייבים לצאת משעבוד לגאולה על ידי קניין החכמה, וברוך השם שאנו בדור שמלאה הארץ דעה וכל הרוצה יבוא וילמד ויחכים ויראה שלא חייבים להתנהג כנמלים שנשלטות על ידי מלכה להביא אליה מאות פעמים יותר ממה שיכולים באמת להנות מיגיע כפנו.

אחד מחוקי התורה הינו ביומו תיתן שכרו, ובסוף הזהר הקדוש נותן טעם לדבר. מזונו העיקרי של האדם שבלעדיו אינו יכול להתקיים הינו החמצן, כאמור אויר שהינו נוטריקון אור יו"ד, כאשר אדם משעבד את זמנו לאדם אחר עבור ממון או ממיר אויר אור הנשמה ליו"ד חומריות במקום להשתמש באותו אור לקניין חכמה לזכות אותו לגאולה פרטית, שמתוך חכמתו מוארות פניו ויכול לעמוד זקוף כאדם להתפרנס בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער, ברווח ולא בצמצום, בהיתר מלשון מתיר אסורים ולא באיסור מלשון בית הסוהר.

לכן בתקופה זו צאו למבחני תעסוקה או התאמה אישית, לכו לגלות בתוככם את היכולת העצומה שלכם לכו לפקוח את העיניים לראות שאתם הרבה יותר מסתם מכונה שעושה מה שעושה ומקבלת את אותה תמורה. משפט עסקי אומר אם אתה רגיל לעשות מה שאתה עושה – תתרגל לקבל מה שאתה מקבל.

אם אתם רוצים, לא בשמים היא ולא מעבר לים כי אם בפיכם ובלבכם, קומו על רגליכם לחפש ולתור במה אתם טובים, תמשיכו ללמוד ולהחכים ותזכו שלשנה הבאה עלינו לטובה תתחדשו ותשמחו בכל מכל כל, זכור ואל תשכח כי שינוי תודעתי גורם לשינוי פיסי לוגי.

השארת תגובה