קשר את הפיל לעץ – הוא נותר על מקומו

לטובת אוה בת יעל אורה שמחה

השארת תגובה