מחר השבעת הכנסת: כל הפרטים על ממשלות העבר

איזו כנסת הייתה הארוכה ביותר ואיזו הקצרה ביותר; איזו קואליציה הייתה הצרה ביותר? ■ מי הוא יו"ר הכנסת שכיהן הזמן הארוך ביותר; ומי הוא יו"ר הכנסת הצעיר ביותר ■ לקראת השבעתה של הכנסת ה- 20 מחר: נתונים על הכנסת מיום הקמתה ועד היום ■ מעניין

מליאת הכנסת. צילום: דוברות הכנסת
מליאת הכנסת. צילום: דוברות הכנסת

הכנסת שכהונתה הייתה הארוכה ביותר היא הכנסת השלישית, אשר כיהנה ארבע שנים וארבעה חודשים. לעומתה, כהונת הכנסת הרביעית הייתה הקצרה ביותר-שנה ותשעה חודשים בלבד. בממוצע, הבחירות לכנסת נערכות אחת לשלוש שנים וחצי.

חבר הכנסת יוסף שפרינצק כיהן כיו"ר הכנסת במשך כ-10 שנים – התקופה הארוכה ביותר בתפקיד יו"ר הכנסת. שפרינצק שימש יו"ר מיום כינון הכנסת ועד פטירתו באמצע הכנסת השלישית. מחליפו, חבר הכנסת נחום ניר, כיהן כיו"ר הכנסת שמונה חודשים – התקופה הקצרה ביותר בתפקיד זה. חבר הכנסת ניר היה יו"ר הכנסת היחיד אשר נבחר לתפקיד זה מסיעת אחדות העבודה – פועלי ציון, יושב ראש אשר לא היה מהסיעה שהרכיבה את הממשלה.

בכנסת ה-15 נבחר לתפקיד היו"ר חבר הכנסת אברהם בורג מטעם 'ישראל אחת', אולם במהלך כהונת הכנסת נערכו בחירות מיוחדות לראשות הממשלה ובהן נבחר אריאל שרון מטעם סיעת הליכוד.

חבר הכנסת נחום ניר נבחר בהיותו יו"ר הכנסת המבוגר ביותר בן 75. היו"ר הצעיר ביותר היה חבר הכנסת אברהם בורג. בן 45 בלבד. מתוך 16 חברי הכנסת שכיהנו בתפקיד יו"ר הכנסת, הייתה רק אישה אחת – ח"כ דליה איציק יושבת ראש הכנסת ה 17. יצחק שמיר היה יושב ראש הכנסת היחיד שנבחר לאחר כהונתו כיו"ר הכנסת לראשות הממשלה, וראובן ריבלין היו"ר היחיד שנבחר לאחר כהונתו לתפקיד נשיא המדינה.

שבעה יו"רים נבחרו מטעם סיעת הליכוד, שבעה מטעם סיעת העבודה (בכמה כנסות נקראה הסיעה בשמות שונים: ישראל אחת, העבודה-מימד, המערך ומפא"י), אחת מסיעת קדימה ואחד מסיעת העבודה – פועלי ציון.

בכנסות ה-1, ה-11, ה-12 וה-15 מספר הסיעות שנבחרו הוא הגדול ביותר – 15 סיעות בכל אחת מכנסות אלה.

בכנסות ה-8, ה-10, ה-13 ובכנסת ה-20 מספר הסיעות שנבחרו הוא הקטן ביותר – 10 בלבד.

הממשלה ה-25 בראשות יצחק רבין והממשלה ה-26 בראשות שמעון פרס הורכבו משלוש סיעות בלבד. הממשלה ה-13 בראשות לוי אשכול והממשלה ה-29 בראשות אריאל שרון הורכבו ממספר הסיעות הגדול ביותר – 10 סיעות.

הממשלה ה-13 בראשות לוי אשכול נשענה על הרוב הקואליציוני הרחב ביותר – 111 חברי כנסת. (ביום הקמתה היא נתמכה על-ידי 75 ח"כים) הממשלה ה-17 בראשות יצחק רבין והמשלה ה-24 בראשות יצחק שמיר נשענו על תמיכת 61 חברי כנסת.

הממשלה שכיהנה משך הזמן הקצר ביותר הייתה הממשלה הששה עשר בראשות גולדה מאיר שכיהנה פחות משלושה חודשים בלבד. קודמתה הממשלה החמש עשרה גם היא בראשות גולדה מאיר, כהונתה הייתה הארוכה ביותר, ארבע שנים ושלושה חודשים.

באתר האינטרנט של הכנסת ניתן לצפות בנתונים המלאים. בין היתר ניתן למצוא את פירוט תאריכי הכהונות והבחירות, תוצאות הבחירות, הרכבי הרשימות, הסיעות והממשלות, חברי הכנסת, דיונים משמעותיים וחקיקה בולטת.

השארת תגובה