האדמו"ר: תקופת אב, חופש ושחרור

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

תקופת אב הינה עונת החופש, זמן של שחרור משגרה מאד לחוצה ובעיקר תובענית, חברה שתובעת מחבריה לעמוד ולהתאים את עצמם לפרמטרים שהינם או גשמיים מדי – עשיר או כלום, או רוחניים – צדיק או רשע, גורמת בכח להולדת מחלות, לא משום שאנשים חולים אלא משום שאינם מתאימים לסרגלים שבהם הם נמדדים.

תופעה חברתית זו משתקפת גם כן בתחום הבריאות, כאשר אנו עושים בדיקות דם או נותנים תרופות אנו בוחנים את כולם באותם סרגלים, אנו יוצרים חברה הומוגנית אחידה ומחנכים לדחות או לטפל בשונים. רופא בכיר אמר פעם שהרפואה המודרנית משווה את כל האזרחים לממוצע של מדדים של איגוד הרפואה העולמי, ששקלל את כל תוצאות בדיקות הדם של כל תושבי כדור הארץ ויצר את אותם נתוני בריאות שביחס אליהם אנו נמדדים ולפיהם נקבע אם אנו חולים או לא ואלו תרופות לתת לנו. שיטות מתמטיות המתאימות למחשבים ולמסכים או לניירות עליהן הן נרשמות, אולם בני האדם הינם יצורים אורגניים תלויי נפש שאינה טבעית אלא רצונית.

בכדי להוכיח את דבריו החליט אותו רופא לעשות ניסוי בבני אדם, הוא לקח קבוצת מיקוד שמאפיינת אוכלוסייה בוגרת בעיר מגוריו, הכניס אותם לבדיקת דם במעבדה של בית החולים בו עבד, הרצון שלו היה להוכיח שלא רק שבני אדם לא ניתנים להשוואה על ידי ממוצע, אלא שהאדם עצמו הערכים שלו משתנים מעת לעת.

תחילה בדק את דמם כל שלש שעות במשך יממה, לאחר מכן בדק אותם שהקרובים שלהם מבקרים אותם, בדיקה נוספת עשה כשהם צופים בזוועה וכשהם צופים בשמחה, וראה איזה פלא, ערכי הדם של האדם עצמו משתנים מעת לעת. שלח אותו רופא את תוצאות הבדיקות הרבות לרופאים כללים ברחבי עירו וביקש שירשמו מרשם לחולים השונים לפי כל תוצאה בלא שהם יודעים מי הנבדקים, ובכן התוצאה היתה הרת אסון אותם אנשים בריאים נמצאו לרוב חולים שזקוקים לטיפול תרופתי, וכל בדיקה למרות שהיתה של אותו אדם גררה מרשם תרופתי שונה, שאם חלילה וחס החולה היה נוטל את סך התרופות ודאי היה מת.

כאשר אותו רופא הרים מסך ובכנס שערך בעירו הראה לאותם נבדקים ורופאים את הניסוי שערך, קול רעש וצעקה עלה מתוך הקהל. המבוכה מחד והמציאות מאידך הבהילו את הקהל וגרמו להם לחשוב, אנו למדנו רפואה עשר שנים מחיינו על מנת לרפא ולהביא מזור לבני אדם על פי הכלים והטבלאות שקיבלנו, ואם היינו פועלים על פיהם, התוצאה הייתה שונה בתכלית, היינו הורגים אנשים בריאים שנבדקו בעתות שונות מבלי להבחין בכך.

אותו רופא פנה לארגון העולמי לבריאות אך התשובה ממש כמו מערכות מודרניות נפלה בין הכיסאות של אנשים שמפחדים לאבד בגלל האמת את פרנסתם.

הנשמות שלנו הן הדבר היקר ביותר עלי אדמות, פרי של סטטיסטיקה כל אחד הוא מיוחד וכולנו עם אחד, חייבים גם אם אין זה נוח לקבל את הייחוד והשוני של כל אחד שהופך אותו לכל כך מיוחד, אבל ברגע שאסור לשנות ולא דבר אחד, איך וכיצד נמשיך את דרכנו.

היות ונוצר בעולם מושג שנקרא פנסיה שכולם כל כך רוצים להגיע אליה, ופנסיה הינו מעבר חד מעשיה לחופש מוחלט, מחשיבות ומעמד לאנונימיות וחוסר מעמד, פיתחו תחום טיפולי בנושא ובנו מקצועות שלמים של מטפלים שגם הם הגיעו לפנסיה ומי יטפל בהם.

תקופה זו של פנסיה נהפכה לכלכלה שלמה שמסקנותיה, אחת המעבר החד הוא מלווה במחלות קשות גופניות ורוחניות ולכן הפתרון הינו להחזיר את אותם האנשים לסגלי מאמצים שבהם הם ממשיכים לתפקד כבתחילה. ברור שחברה הישגית לא קולטת אנשים בפנסיה, רק בכל מיני מקצועות שהם בתחתית החברתית, שוב אנו רואים שבני אדם אינם זהים ולא בדבר אחד, ולכן השיטה השוויונית לא באמת מתקיימת אבל היא מייצרת נפלטים רבים שבונים עבורם מערכות תומכות באותן שיטות של סרגלי מדידה שגרמו להם להיפלט. מעגל שוטה זה צריך לבחון את עצמו מחדש, ובעיקר האדם המסכים למרות הוא זה שמחייה אותו. בריאות נפשית וגופנית נבחנת דווקא בתקופות של חופש ושחרור.

השארת תגובה