הנגר שפרש ובנה לעצמו בית

לרפואת רבקה בת אסתר סטלי

השארת תגובה