מזג האויר ומזג הרוח של האדם

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (3)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (3)

אלול בא ראשי תיבות אב, משמע מכאן שהחודש הזה הבא עלינו לטובה הוא מוצע בין דין ט' באב ביום החם בשנה וכל המשתמע מכך ובין ט"ו באב שהיו בנות ישראל יוצאות בבגדי לבן וכו', יום ט' באב הינו סיום שלושת השבועות סימן וזכר לחורבן בית המקדש ואילו ט"ו באב הוא סימן לבניין בית מקדש מעט, הבית היהודי.

תקופה זו הינה גם כן סימן לבציר ענבים, עבודת הכרם עם כל הלכותיה ודקדוקיה ולבסוף עשיית היין וכתוב אין שמחה אלא ביין ובשר, והיין עליו מקדשים ואילו הכרם לאחר הבציר מתחיל בו תהליך של יובש עד שבסוף החורף ענפיו וגזעיו יבשים ונראים לעין כמתים ממש, אם כן שוב שני קטבים מסתיימים ומתחילים.

שמו של חודש זה א"ב גם כן מורה על שתי אותיות האלף בית הכוללות בתוכן את כל הכ"ז אותיות וזאת משום שאין אחרית בלא ראשית וזהו כלל גדול בחיים, החיים שלנו במבט מפוקח נעים במעגל הנקרא מעגל החיים ואחת החוכמות החשובות ביותר היא לדעת להגיע לסוף בשביל להתחיל מהתחלה, מרבית בני האדם אחרי שעשו דבר שאינו כשורה רוצים להיענש ולהתחיל מבראשית, וזאת משום שכן הם החיים ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, היום השלם מחולק לארבעה חלקים, והם היום ובין הדמדומים נים לא נים, ואחר כך הלילה ובסוף מעלות השחר עד הנץ החמה.

גם השנה נעה בין ארבע עונות, ובין עונה לחברתה ישנו תמיד זמן שבו רוצים לנוח ממסע שהיה, לאגור כח למסע הבא. אחד מהרגעים האלו הינו חודש אב הרמוז במילה בראשית נוטריקון אב ראשית, כלומר חודש אב הינו סוג של קוטב שנתי שבו מצד אחד מסתיימים שלושת השבועות ומצד שני שמחים בכרמים, מצד אחד בציר הענבים ומצד שני תחילת יובש הגפנים, מצד אחד שיא החום ומצד שני רוח קרירה מתחילה לנשב ולבשר את בואו של הסתיו.

אם כך, במזג האויר ובמזג הרוח של האדם ודאי זהו זמן שטוב לעשות בו חשבון הנפש לשבת כל אדם עם עצמו ולנוח מעט בין סיום להתחלה. גם הגוף הפיסי עובר בימים אלו שינוי מהותי, שיא החום ותחילת הקרירות מצריכים משנה זהירות, כידוע. חז"ל אומרים שהגוף הינו חללים, חלל המח וחלל בית החזה, שני חללים אלו שומרים בתוכם את המח מצד אחד, הבקרה העליונה של האדם, ואת הריאות עם הלב המולך על כל האיברים, כך עולה מדברי הזהר סוף פרשת דברים, ככתוב במשלי לב רואה לב שומע לב מבין לב חכם וכו'.

היות ושתי לחות אלו חשובות ביותר הן שמורות בתוך מארז מעצם שיוצר חלל שבקרבו הן יושבות. החלל הזה הינו מחיצה בין החום הפנימי לחום המקיף, מחיצה זו דומה לחלונות הבית שמצד אחד מכניסות לתוכו אור ומצד שני שומרות עליו מפני הקור, ומה שקורה בפועל הוא שכאשר החום מחוץ לגוף בטמפרטורה קרובה לחום שתוך הגוף בערך 37 מעלות צלזיוס, אז הם בשמחה ואיזון וזה המצב בשיא הקיץ בחודש אב, אך כאשר החום שחוץ לגוף מתחיל לרדת כמו על חלונות הבית נוצרת על הדפנות הפנימיות לחות שמביאה חלילה יחס לכל מיני מחלות, כגון צינון וצינון קשה או דלקת ריאות ברמות שונות. אם כן בחודש אב שמתחילים מחדש ועתה הוא זמן שינוי הגוף והנפש שלנו להתחלה חדשה שתיכתב ותיחתם בחודש תשרי, ויש שזו להם מלחמה שלא להשתנות ולהישאר כמו שהם, הן לטוב והן למוטב.

בכל מקרה אנו חייבים לדעת ולהפנים שאנו חיים במעגלים שמתחילים לפני הלידה בלידה לאורך החיים בסופם ולאחריהם, אין אף פעם שום דבר שנשאר מראשית ועד אחרית אותו דבר, לכן בחודש אב חייבים לפעול בגשמיות וזהירות יתרה משינויים בצלעות החום ושינויים התנהגותיים, הדרך הטובה ביותר לעבור את תקופות המעבר הללו הינה גמישות. מחוקי הטבע אנו יודעים שגוף נוקשה נשבר בקלות ונקרא פלסטי ואילו גוף גמיש מסוגל לסבול שינויים ולהישאר ולא להישבר ונקרא גוף אלסטי.

גם האדם יעשה בדעת ויתבונן כל גלגול שעובר עליו עם איזה מסר של שינוי בא אליו, ובאותה נקודה יפתח גמישות ורק כך יעבור עליו מה שיעבור בחייו ויישאר חי, בריא ושמח, אולם אם יתנגד לשינוי בכך יגבר כח אותו הגל עד שישבור אותו ודי.

חכם אחד פעם אמר לי שאחת הסיבות לנצח ישראל הינה שתורת ישראל מתקיימת בכל מצב וזאת בגלל ריבוי החכמה שבה שנותנת תשובה לכל מצב ובכל עת, וזהו שכתוב ובחרת בחיים כלומר בכל מצב תבחר בחיים.

הרבה גברים באזור גיל ארבעים עוברים משבר רפואי שמשנה להם את היכולות הפיסיות שלהם כמו חולשה נפשית או גופנית, מעבר מקום עבודה, מעמד ועוד, כאשר הסביבה שלהם משתנה איתם הם ממשיכים את הדרך ואילו כשהסביבה מתקשה ואינה משתנה נוצר שבר שלרוב הינו בלתי הפיך וחבל. זכור גמישות הינה תשובה לחיים.

השארת תגובה