תיעוד מטלטל: תרגיל 'היימליך' במטבח

בחור ישיבה שעזר לאביו במטבח, נחנק מדבר מה, אביו נחלץ להצילו ב'תרגיל היימליך' – והמצלמה תיעדה

השארת תגובה