ילדי קרית ספר, נבחנו אצל אצל הגר"ח קנייבסקי

שר התורה בוחן ארוכות את תלמידי כיתות ח' מת"ת דרך אמת בקרית ספר בראשות הרב דוד סוקולובר

השארת תגובה