הוא עקשן? סימן שהוא פגיע יותר

אנו נעים ממודעות למצב תודעה חדש שעמו אנו עוברים ניסיון ואחרי הניסיון התודעה נהפכת למודעות וכך פעם אחר פעם, ולכן כתוב בפרקי אבות מי שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת משום שלא נהפכה למודעות

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

מצבי צבירה של החומרים הם אחד מהמאפיינים שלהם, כידוע ישנם ארבעה מצבי צבירה – דומם, נוזל, גז, אור. ככל שהמרחק שיש בין אטום לאטום יצטמצם כך יתקשה החומר וככל שיגדל כך יתרכך. בשנה ישנן ארבע עונות חורף, אביב, קיץ וסתיו. מה שמאפיין כל עונה הינו מזג האוויר, ממש כמו החומר, ככל שהאויר קר יותר כך העונה של השנה מתקררת והעולם נעשה אפל וקודר, וככל שהאוויר יתחמם כל העונה גם כן תואר ותהיה נעימה יותר.

כמו בחומר מצב צבירה הממוצע שהינו אוויר ומים מקשר בין אור לדומם, כך גם עונות השנה הממוצעות אביב וסתיו מקשרות בין חורף לקיץ. עובדות אלו עוזרת לנו להבין סוד עמוק ביותר שנקרא חיים. לצערנו החינוך ההישגי מדרג את בני האדם בסולם לא אנושי הנקרא ציון, או יותר נכון מצוין או נכשל. השאיפה של בני האדם הנמצאים תחת מרוץ הדירוג הינה להיות אך ורק מצוין, להיות הטוב ביותר ובאם לא הינך בגדר נכשל, משמע שאין זכות קיום לממוצע הממצע בין הקצוות.

כאשר אנו רוצים לצייר תופעה כל שהיא, אנו מודדים אותה תחת מצבים משתנים ורושמים את התוצאות, כמובן שכל דבר שמתקיים בעולם המדיד הינו תלת ממדי כפי שמציין הראב"ד בספר יצירה פרק א' משנה ב' "אל תתמה אם פעמים ירמוז הפסוק או המשנה צורת עגולה ופעמים אל צורת אדם ופעמים אל צורת השמש ופעמים אל צורת ארץ או הרים או אילנות עגולים כי ספרותיהם עגולים כדורים ולא שטוחות". ע"כ. אמירה זו המוזכרת בעוד ספרי קבלה מתארת עולם מקביל לחברו זה תוך זה וכולם בעלי שש קצוות, שלושה פרמטרים – מעלה מטה, אחור ופנים, ימין ושמאל וכולם נפגשים במרכזם שהיא "נקודת האפס" – שם בנקודה זו הכל קיים והכל נעלה.

שש קצוות אלו מתוארות על גבי צירים ולכל ציר ערכים מנוגדים מנקודת הייחוס אפס. כעת אנו מודדים כאמור את התנהגות החומר במצבים קיצוניים בכדי ללמוד מה הגבולות שלו, וזה על מנת לדעת כיצד להשתמש בו. בכל חכמת הנדסה יודעים שאסור להשתמש בחומר בערכי הקצה שלו, והסיבה היא ששם בקצוות אנו מסתכנים ומסכנים את המשתמשים. גם התרופה הטובה ביותר לאדם אם ייקח ממנה יותר מדי היא מסוכנת לו ובאם לא ייקח ממנה מספיק – לא תועיל לו.

כאן המקום לתת מידע ששווה חיים פשוטו כמשמעו. לצערנו הרב הרפואה המערבית בחרה בדרך קצרה לטפל במחלות וזאת על ידי מתן תרופות, ורוב המטופלים לא מבריאים כי אם נעשים תלותיים בכדורים. לעומת זאת, הרפואה האמיתית העתיקה אשר נתנה טיפול מבריא לאדם שאינו הופך אותו לתלותי, היא יעצה לו רפואתו לסגל לעצמו אורך חיים ותודעה בריאים.

נחזור לעצה "מינון של תרופה חייב להיות ביחס למצבו של האדם", אם לדוגמה אדם נטל 100 מ"ג של תרופה מסוימת ושקל משקל מסוים וישן מספר שעות מסוים ביממה והרגיש הטבה, אותו אדם כעת התחיל לעבוד ירד או עלה במשקל ושינה בצורה משמעותית את שעות השינה והמשיך ליטול את אותם 100 מ"ג, התרופה כעת יכולה או להזיק או להפסיק להשפיע, ועל כן כל מי שנוטל תרופות בצורה קבועה חייב כל שלושה חודשים לעשות בדיקת דם ולדווח לרופא על משקלו שנתו והרגשתו, וזאת בכדי להתאים את המינון אוו ב"ה להפסיק את הטיפול.

גם החומרים מהם עשויות כל התרופות שבעולם משתנים ביחס למזג האוויר והאור אליה נחשפה התרופה, על כן בתוך הוראות השמירה כתוב לשמור במקום קריר.

נחזור לעניין הראשון, סוד הגדרת החיים, ולאותן נקודות קצה חיובי ושלילי שנתקבלו מהניסוי שעשינו ונרשום אותן על גבי גרף. כעת מה שעלינו לעשות הוא למשוך קווים המקשרים אותן, הקו הזה המקשר והממצע בין הקצוות נקרא חיים. כיון שהעולם נברא בצורת כדורים שנמצאים בתנועה מתמדת ובאם חלילה וחס לרגע מפסיקה התנועה מפסיקים החיים, ולכן כל דבר חייב לעבור שינויים, חולי הינו הפסקה הבסיסית ביותר של החיים של תנועה זו, ככל שחומר הינו נוקשה ביותר כך הינו קל ביותר להישבר וככל שיהיה יותר רך הוא קשה יותר להישבר, לתופעה זו קוראים פלסטיות ואלסטיות, חומר פלסטי קשה לשינוי ולא חוזר לעצמו ואילו חומר אלסטי רך יותר וחוזר לעצמו.

ממצבי הצבירה שכולם מתקיימים באדם ומעונות השנה בהן חי האדם אנו למדים שחיינו חייבים לעבור שינויים, פעם למעלה ופעם למטה, רבנו בחיי מחבר ספר חובות הלבבות אשר חכמתו נסמכת על חכמת שלמה המלך כותב שאם אתה בשיא עליך לצפות לירידה, וכאשר אתה מרגיש שאתה בתחתית דע שמצפה לך עליה, ולתנועה הזו קוראים חיים ולכן כתוב וילכו מחיל אל חיל, חיל בגימטריה מוח.

אנו נעים ממודעות למצב תודעה חדש שעמו אנו עוברים ניסיון ואחרי הניסיון התודעה נהפכת למודעות וכך פעם אחר פעם, ולכן כתוב בפרקי אבות מי שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת משום שלא נהפכה למודעות, ומי שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת שנהפכה למודעות. מכל האמור לעיל עלינו להבין כמה דברים יסודיים:

1 ככל שאדם נוקשה באופיו ודעותיו אדם זה פגיע

2 ההצלחה בחיים היא להיות מסוגל לעבור שינויים

3 ככל שאנו גמישים יותר אנו מסוגלים להתקדם

4 גמישות פיסית גוררת גמישות מחשבתית

5 איכות החיים תלויה ביכולת להשתנות ולהסתגל

6 המזון משפיע על הגוף והגוף משפיע על הנפש ועל מצב הרוח

7 מצב הרוח והאווירה משפיעים על הנפש והנפש משפיעה על הגוף

זכור להשתנות משמע לחיות.

זהו מאמר אבות פרק ה': בן חמש למקרא, בן עשר למשנה,  בן שלש עשרה למצוות, בן חמש  עשרה לגמרא, בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף, בן שלושים לכוח, בן ארבעים לבינה, בן חמישים לעצה, בן שישים לזקנה, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשור, בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם.

השארת תגובה