בבור המצחין, הגיע הרב לתובנה

בתפילה אנו משבחים את הקב"ה שהוא גוזר גזירות ומקיים. היתכן? מה השבח כאן? ומהי התובנה המפעימה אליה הגיע הרב בעקבות השהייה בבור המצחין? וכיצד הדברים נוגעים לכולנו? הסיפור התשובה והמסר בממתק לשבת שלפניכם.

השארת תגובה