נאמן ביתו של הגר"ש: "אין היתר להצביע"

במכתב שמופץ הבוקר על ידי נציגי 'בני תורה', מצוטט הרב יוסף פטרוב כאומר: "כראש הישיבה לא הורה להצביע – הכוונה היא שלא להצביע"

הגר"ש אויערבך בכינוס בארנה
הגר"ש אויערבך בכינוס בארנה

הבהרה מטעם תנועת 'בני תורה': במכתב שפורסם הבוקר נקראים התומכים שלא להשתתף כלל בבחירות.

במכתב שמופץ הבוקר, נכתב כי אתמול "ביקש מרן ראש הישיבה שליט"א מנאמן ביתו, הרה"ג ר' יוסף פטרוב שליט"א להכריז ברורות: "כשראש הישיבה לא הורה להצביע המשמעות הכוונה היא לא להצביע, ואין שום היתר להצביע. ודעתו שההצבעה היא מסייע לדבר עבירה".

עוד נכתב במכתב שהרב פטרוב "הכחיש בשם ראש הישיבה שליט"א את כל השמועות על 'הבנות' עם מפלגות מסוימות, וכן הודיע כי כל השמועות שיתפרסמו במהלך יום הבחירות הם שקריות וכי אין בדעת ראש הישיבה להוציא כל הוראה נוספת בנושא".

השארת תגובה