רק שינוי אכילה – יביא רפואה

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

זמן לעשות שינוי

חודש סיון הינו אחרון לחודשי האביב וידוע מאמר חז"ל אחרון חביב, מה מאפיין את חודשי האביב?

חודשי האביב מתאפיינים בגאולה, ראשית גאולת הגוף, יציאת מצרים, ביעור חמץ וכדומה, ובסופם גאולת הנשמה, וביניהם ספירת העומר שהיא מהלך המטהר את האדם. מתוך הבחנה זו אנו למדים  על הנהגת האדם בכללותו, הן בגשמיות והן ברוחניות.

כידוע מובא בחז"ל שזמן התקופה משפיע עלינו בכל תקופה מתקופות השנה. כל ארבעת היסודות, דומם, נוזל, אוויר ואור משתנים, ושינוי זה משפיע באופן ישיר על גופנו, לכן תחילת חודשי האביב בישרו לנו על שינוי מזג האויר וראינו בקיעת ניצני העצים וצמיחת העשבים וכולם בסוד ההתחדשות.

להתחדשות כח המבשר על שינוי ועל כן רבים זוכים בחודשים אלו להרגיש הן בגופם והן בנפשם והן בממונם התחדשות. היות והזמן כאמור הוא גורם משפיע ביותר, על כן רבים מאתנו יעשו שינויים חיוביים בתקופה זו של השנה. לרוב כאשר אדם לומד חכמה, אפילו תהיה היפה והמתאימה לו ביותר לחולל שינוי אמתי בגופו נפשו או ממונו, השינוי האמתי יהיה קשה הרבה יותר מהלמידה הרוחנית, למרות שללא למידה והבנה כמעט ולא ניתן לחולל בעצמנו שינויים מהותיים.

אחת האופנות החזקות ביותר המאפיינים את הדור הינה דיאטה, הרצון של כולם להרזות, נראה לי שזה אחד הנושאים המדוברים ביותר בעולם המערבי אחרי מתכונים לסעודות גורמה. הסקרים בעולם מלמדים שרוב מי שנכנס לדיאטה יצא ממנה עם עודף משקל, אם כן מה הסיבה לכך, אין ספק שכולם רוצים להרגיש טוב בגופם וגופם זו נפשם כפי שמלמדנו הרמב"ם, נפש בריאה בגוף בריא.

הנתון הבא ילמד אותנו את סוד ההרזיה האמיתית, כמעט כל מי שהחליט ללמוד על תזונה נכונה לפי מזגו, כלומר שילוב בין מזונות להתנהגויות, זכה והביא את גופו לאיזון מושלם, מי שלומד חכמה זו מבין את סודם של חדשי האביב שראשיתם ביעור חמץ וסופם קבלת תורה. סוד מרשים זה ודאי יגרום לרבים מכם לקבל החלטה נבונה למצוא את המקום הנכון עבורו ללמוד הן תזונה והן את מבנה הנפש.

מניסיון רב בעולם, רק שינוי אמתי שורשי של דפוסי והרגלי אכילה והתנהגות מביאים לאדם רפואה ומזור, רפואתו של האדם אינה בהכרח התאמת גופו לסקרים וערכים ממוחשבים, אלא כניסתו לתודעה המאזנת את גופו ונפשו. אנשים רבים מאד אשר חיו חיים מערביים קיצוניים שאינם מתאימים לגוף נפש אנושיים והגיעו למצבים קיצוניים כגון חולי סרטן לב סוכרת לחץ דם ועוד, פשוט קמו ועזבו את מקום מגוריהם ואת עבודתם, נסעו לארצות המזרח הרחוק, שם הקצב האוכל האויר ובעיקר חכמת החיים האמתיים הביאו מזור לחייהם, רבים הם בני האדם אשר התמכרו ונהפכו לתלותיים ומכאן לעבדים אמתיים, שהצליחו לצאת ממצבם רק אחרי שעקרו עצמם מאותה סביבה בה נפלו, כל אחד לבור שנפל.

בתיקוני הזהר מובא סוד זה בפירוש, ושם נאמר שהרוצה לשנות את מזלו צריך לשנות שלושה, את מקומו את שמו ואת מעשיו, שינויים אלו יכולים להיות גיאוגרפיים על פני כדור הארץ וזה לאדם במדרגת הנפש או בלשונו בשפתו והדיבורים היוצאים ממנו וזה לבעלי מדרגת נשמה.

אין ספק שאם תסכימו לצאת ממעגל הקסמים שמביא את גופכם, נפשכם וממונכם להישרדות, תגלו שהמרחק ביניכם לבין איכות חיים משובחת הינו פסיעה אחת קטנה, מעשה אחד, כעת חשך ורגע אחרי הכל אור ברכה ואהבה. כידוע גוף האדם הינו שילוב מתמיד בין החלק הרוחני, האווירה שבה הוא חי, לבין החלק הגשמי ממנו הוא מורכב. על מנת שנבין באופן המוחשי ביותר ואולי גם נזכה להפנים את הדברים ונצא לדרך חדשה בני חורין, נתאר כאן את מחזורי החיים הפועלים באופן ישיר על כל בני האדם.

גוף האדם כאמור בנוי מתאים, רצף של תאים יוצר רקמה, כמה רקמות בונות אבר וכמה אברים בונים מכלול פעיל. כל תא בנוי מכמה פרודות (מולקולות) כל מולקולה בנויה לפחות משני אטומים, כל אטום הינו מכלול של ניטרון ופרוטון שהם גרעין האטום הנמצא במרכזו ומאלקטרון ופוטון שהם הסובבים אותו. בין גרעין האטום למסלולים בהם מסתובבים האלקטרונים ישנו חלל. המרחק בין האלקטרונים לגרעין הוא זה שיקבע מה יהיה מצב הצבירה של החומר כעת.

אם ניקח את האדם ונשים אותו במקום קר ביותר, באזור מושלג, ונבקש ממנו לבצע תרגיל גמישות, לדוגמה להתכופף ולגעת ברצפה עם כפות ידיו, ונקבל תמונה מסוימת, אחר כך נכניס את אותו אדם למקום חם ונעים ונזין את גופו במאכל מחמם ואחרי שהוא מרגיש חם נבקש ממנו לחזור על אותו תרגיל, ברור שהתמונה שתתקבל תהיה שונה בהרבה. הסיבה המדעית היא המרחק בין חלקי השלם.

ככל שהחלקים צפופים או דחוסים יותר, כך קשה התנועה, ובאם נפזר אותם ונגדיל את החלל, תוקל תנועת האדם. מזגי בני האדם בתולדתם שונים זה מזה, ועל כן כל אחד חייב ללמוד להכיר את מזגו ולפיו למקם את תודעתו בכדי לזכות להתמקצע. אם אדם שקע יותר מידי בגשמיות, כגון בני ישראל העבדים שלא רצו לצאת ממצרים, מתו במכת חשך, שהוא סוד הקיפאון וחוסר יכולת להשתנות, ואלו שהסכימו לעשות שינוי בלא פחד ושחטו את העבודה זרה שחיו בתוכה, מלאך המוות פסח על בתיהם ומי שמ"ט ימים יצא למדבר וטיהר את מידותיו זכה וקיבל את התורה במעמד הר סיני ונתעלה לרום מעלותיו. תיאור קצר זה הינו קוצו של יו"ד מחכמת חודשי האביב ואחרון חביב חודש סיון,

והיות ומזג האויר בחודשים אלו הינו ממוצע מקור החורף הקיפאון לחום הקיץ, על כן הוא טוב ונכון לביצוע שינויים מהותיים בגוף נפש וממון.

השארת תגובה