שערי חסד: "אין הוראה למי להצביע"

לאחר שמועות ולאחר כינוס הענק אמש, ההכרעה התקבלה: אין הוראה למי להצביע ■ בניגוד לפרסומים אמש על תמיכה במפלגתו של אלי ישי, מבהירים בשערי חסד: "כל השמועות על הנחיה להצביע למפלגה כלשהיא, אין להן כל שחר".

כינוס בני תורה בארנה
כינוס בני תורה בארנה

אחרי דיונים קדחתניים, אינספור לבטים, ומגמות שמתהפכות משעה לשעה, התקבלה ההחלטה בבית בשכונת שערי חסד – שאין הוראה למי להצביע.

לפני שעה קלה מסר הרב יוסף פטרוב, נאמנו של הגר"ש אויערבך, הודעה בשמו כי "ראש הישיבה לא נתן הוראה להצביע ולכן אין את הדין של 'ועשית ככל אשר יורוך', ההיתר להצביע הוא רק כשיש הוראה ואז יש את הדין של 'ועשית ככל אשר יורוך'".

והוסיף "דבריו הברורים של ראש הישיבה יומיים לפני הבחירות בלי הוראה להצביע זוהי דרכו לומר שאין עבור מי להצביע".

פטרוב חידד את הדברים ואמר "ראש הישיבה שמע את הדברים ממני לפני שבאתי לכאן ואמר כי זה היה ברור אתמול שכיוון לכך". והבהיר לכל הסרים למשמעתו של הרב מה עליהם לעשות "אני רוצה להיות ברור, אני ומשפחתי לא הולכים להצביע שום דבר. לא קיבלנו הוראה אז לא מצביעים".

למעשה מגמה זו הסתמנה בשבועות האחרונים, והתחזקה אמש, במסגרת הכינוס 'אז נדברו' שבו תקף את המפלגות החרדיות שלא עושות די בנושא הגיוס. באומרו, "מי שמסייע להם, מסייע לידי עוברי עבירה", "אנחנו ממשיכים את מה שקיבלנו מרבותינו, להמשיך בדרך שלנו ולקיים את עולם הישיבות, בזמן כזה כאשר השלטון מבקש לפגוע בלומדי התורה – לא נתפשר ולא נוותר על אף בן תורה. נגיעה בישיבות היא נגיעה בלב של עם ישראל – ונילחם על כך במסירות נפש".

הבוקר רמזו בביטאון התנועה 'הפלס' על כך כשכתבו בכותרת מאמר המערכת "הבחירות מאחורינו".

ממפלגת בני תורה נמסר בנוגע לדיווחים האחרונים על תמיכה באלי ישי; "בעקבות גל שמועות ופרסומים חסרי בסיס, הורה היום רבינו ראש הישיבה שליט"א למערכת 'הפלס' לפרסם, כי כל השמועות על הנחיה להצביע למפלגה כלשהיא, אין להן כל שחר. אין כל הוראה או המלצה להצביע בבחירות לאף מפלגה שבעולם ואין כוונה לפרסם הנחיה כזו בבחירות הללו, וכל הפרסומים שהיו או שיהיו בענין זה – בשקר  יסודם".

יצויין, שטרם ההחלטה התנהל מאחורי הקלעים קרב על קולות המחנה הליטאי-ירושלמי.

כשמצד אחד, גורמים בכירים המקורבים לרב, דחפו לכיוון תמיכה במפלגתו של אלי ישי, זאת בשל החלטתו של הרה"ג מאיר מאזוז, פטרונו הרוחני, לדרוש את ביטול חוק הגיוס במשא ומתן הקואליציוני להרכבת הממשלה הבאה.

ומאידך, רבנים דומיננטיים בפלג דוגמת הגר"ש מרקוביץ' והגר"י ארנברג ניסו לשכנע את הרב אויערבך לתמוך בש"ס. מאחר שהיא מפלגה חרדית וותיקה שאפשר לסמוך על מילתה והבטחותיה.

כך או כך, עיקר דרישתו של הרב אויערבך היתה לבטל את חוק הגיוס לחלוטין. מה שאף מפלגה חרדית לא תעשה כנראה. ועל כן הוחלט שאף מפלגה לא תקבל את תמיכתם.

תגובה אחת
 1. דברים חוצבים להבות אש שנשמעו ונאמרו מפי מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א והושמעו בפני מרן שליט"א במעמד כל ראשי הכוללים הגדולים בארץ
  "שמעתי שהעסקנים שמקימים מפלגה חדשה כדי להשפיל את הנהגתו של הגראי"ל שליט"א מסתובבים כבר כמה שבועות ומדברים עם אברכים ומנסים לשכנעם כאילו הם הם מעתיקי השמועה, וגדולי ישראל חס ושלום וכו' עפרא לפיהם, ופוערים פיהם בלי חוק.
  תדעו ותודיעו את זה לכל אברכי הכוללים וזה חובה להודיעם, שאין כאן מערכה של בחירות כלל. זו מערכה שמתנהלת כבר כמה שנים לא ע"י גדולי ישראל אלא ע"י כמה עשרות אנשים צעירים שמבזים את התורה ושונאים את גדולי ישראל ולא יכולים לסבול שגדולי ישראל ינהיגו את העם ככל הדורות, והם רוצים לעקור את התורה ואת כל כבוד התורה שיש לכלל ישראל, ושכל העולם יתנהל אך ורק ע"פ כמה עמי ארצות. וכל פעם מלבישים את הנהגתם על תלמיד חכם אחר, ולא שהם מכבדים את התלמיד חכם שאומר כמותם, אלא הם רוצים להסתיר את מזימתם וכאילו הם הם מעתיקי השמועה.
  ברוך השם זכינו להכיר גם את מרן הרב שך, וגם את מורי חמי הרב אלישיב, ואין להם שום שייכות אליהם, הם מעולם לא כבדו את גדולי ישראל.
  אוי לנו שכך עלתה בימינו. הם מבזי תלמידי חכמים ואין לנו שום חלק עמהם.
  וחייבים ראשי הכוללים להסביר את זה בשפה ברורה ובכובד ראש לכל האברכים וכמובן שכל מי שמצביע למפלגה שלהם, הרי הוא נותן יד לפושעים ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם.

השארת תגובה