אלפים השתתפו בכינוס לתנועת ש"ס בביהכ"נ היזדים

הכינוס הועבר בשידור חי כאשר רבבות פקדו את נקודות הלווין ברחבי הארץ ■ מרן הגר"ש כהן: "מה שמרן בנה ועשה במשך עשרות שנים אתם יכולים לעשות באצבע אחת שבוחר ש"ס" ■ המקובל הגר"ד בצרי שלראשונה השתתף בכנס בחירות הרים את הפתק ש"ס וזעק "מרן רוצה שימשיכו את מה שהוא בנה, כל החולים ירוצו להשים את הפתק הזה ובע"ה יתרפאו" ■ יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי שטח את דרכי הפעולה בשלושת הימים הנותרים עד לבחירות

אלפים  השתתפו אמש בכנס חיזוק לתנועת ש"ס שנערך בביהכ"נ היזדים מקום שיעורו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל במשך עשרות בשנים.הכנס הועבר בשידור חי בכל נקודות הלווין ברחבי הארץ ובעולם כולו וגרם להתעוררות רבה בקרב מצביעי ש"ס ברחבי הארץ.

במעמד השתתפו מרנן ורבנן מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א, המקובל הגר"ד בצרי שליט"א שלראשונה בחייו משתתף בכנס בחירות וזאת מחשש לסכנה הגדולה על קיום מפעליו של מרן. חברי מועצת חכמי התורה הגר"ר אלבז והגר"ד יוסף, הגה"צ רבי שלום ארוש מנהיג קהילת ברסלב. הגאון רבי ברוך שרגא רב שכונת הגבעה הצרפתית. הגאון רבי חיים רבי ראש מוסדות עטרת חכמים, יו"ר ארגון הידברות הגאון רבי זמיר כהן, הגאון רבי ניסים דרעי, הגאון רבי יורם מימון שליט"א ראש ישיבת תורת משה, הגאון רבי אליהו בר שלום, הגאון רבי אברהם דיין, הגאון רבי שמואל בלמס, הגאון רבי משה כהן רב ביהמ"ד נחלת יצחק, הגאון רבי מרדכי עמאר. יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, וח"כ הרב יואב בן צור ועוד. את המעמד הנחה הגר"נ דרעי שהזמין את הגר"ח רבי לפתוח את המעמד בדברי חיזוק בפני האלפים.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי ברוך שרגא שרגא שליט"א רב שכונת הגבעה הצרפתית שהתייחס בדבריו  למפעליו של מרן אשר הרימו את קרנם של עולם התורה הספרדי. "ידוע משה רבינו של הדור הוא  מרן פאר הדור רבי עובדיה יוסף, ועלינו להתכנס סביב פסקותיו סביב הלכותיו. הוא זה שהקים את הדור הספרדי".

הגאון רבי יורם מימון שליט"א ראש ישיבת תורת משה בדבריו זעק את זעקתו של מרן זיע"א מי לה' אלי. בדבריו התייחס לאותם המתלבטים, "העולם אומר שיש אברכים בני תורה שמבולבלים, איך ייתכן להתבלבל איך אפשר לאבד את השיקול דעת הפשוט. עוד מזמן מרן הח"ח נלחמו בתנועת המזרחי. הייתכן  שבני תורה יצביעו למקום שהנציגים שם  לא למדו בישיבות, נציגים שלמדו על השקפה שיש מושג כזה של פשרנות בתורה?"

לאחמ"כ נשא דברים מנהיג ברסלב בישראל הגר"ש ארוש שהתייחס לפעילותה של תנועת ש"ס ואמר "אני זוכה קצת להסתובב בארץ אני פוגש כל הזמן תלמודי תורה מקוואות וישיבות. וזה כבר הרבה שנים לא מהיום כל זה בזכות התנועה. יש לנו את חכם שלום כהן וחכם שמעון בעדני ושאר חבר המועצת, זה הדרך אין כאן מה להתבלבל זה מה צריך לעשות. לחשוב שמורנו הסתלק מהעולם?, הוא חי וקיים, מורנו היה אומר לבחור אחרת?,  אין מה לבחור, הכל ברור כאן".

לאחר דבריו קידם המנחה הגר"נ דרעי את המקובל הגר"ד בצרי כשהוא מציין כי מאז הקמת תנועת  ש"ס לא היו רבנים שהתערבו בפוליטיקה, וכאן היום כולם מתערבים, הגאון  הרב מוצפי, המקובל הרב בצרי, וראש הישיבה הרב ברכה, כי כולם רואים את הסכנה הנוראה.

הרב זמיר כהן יו"ר ארגון הידברות שיבח בדבריו את יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי ואמר כי רבים מן המוסדות שיש היום היסודות שבהם הונחו ע"י הרב אריה דרעי. "העולם נותן לאדם להבין שבחירות זה מי יהיה שר, אבל  האמת ע"פ ההיבט היהודי צריך להבין שהיום הזה קובע מה יהיה לעולם התורה. הרי כמה אדם מכין עצמו לקראת יום הכיפורים מנסה לראות מה יכול לעשות. גם  ליום הבחירות יש השלכה לא פחות מיום הכיפורים, מה יהיה לעם ישראל, ראינו זאת בשנתיים האחרונות".

לאחר מכן נשא דברים הגר"ד יוסף שציין את הגזרות הנוראות במהלך הממשלה האחרונה וזאת מחמת היחלשות הכח החרדי בכנסת, "רבותי מלפני שנתיים היה בחירות, השתדלנו אבל כנראה לא מספיק, אשמים אנחנו. היה חסר לנו קצת בשביל המנדט ה12, מי קיבל את זה במקומינו? הבית היהודי. בבחירות הקודמות היו מתפלגים שהורידו לנו עוד 2 מנדטים, בסופו של דבר זה הלך לבית היהודי שעשו ברית, שתי האחים שלא יפרדו בעולם הזה והבא בנט ולפיד, עשו ברית נגד התורה. רק לחשוב לעצמינו שאלמלא המתפלגים היו לנו עוד שלושה מנדטים ולא היה לנו את זה. את הממשלה הרעה שהייתה בעם ישראל קיצוצים לאברכים קצבאות ילדים וכו'.

הגר"ד יוסף בכינוס שס ביזדים
הגר"ד יוסף בכינוס שס ביזדים

הגר"ד ציין את השקפה של מפלגת אלי ישי וזעק "איך נדאג לצביון החרדי, שנעמוד עם ברוך מרזל ונצעק מוות לערבים?. האם בזה נתרום ליהדות?. האם זו דרכו של אבי מורי שכל כולו היה קודש ופתאום משתמשים בשם שלו לימין קיצוני. האם דרך שלנו זה דרך של שטבון?, אומנם בהצבעה היה נגד חוק גיוס אבל האיש הזה הרים ידו נגד תקציבי הישיבות ופעל למחוק את הישיבות והיום פתאום נהיה כשר.

"אני מודיע בזאת חד משמעית פסק הלכה, אתם סומכים על אבי מורי בספרים שלו, אז רבותי אנחנו חייבם לשמוע לפסק שלו שחייב להצביע אך ורק ש"ס. כל מי שחלילה לא יצביע ש"ס שידע שהוא מרים את ידו כנגד אבי מורי. מצד שני כל מי שמצביע ש"ס אבי מורי בשמיים יהיה מליץ יושר שלו ובשם ה' נעשה ונצליח להחזיר עטרה ליושנה".

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א בדבריו זעק כי הפילוג של אותם המנסים לפלג הוא מעשה שטן, "יש לנו את מועצת חכמי התורה שאיתה ממשיכים,  ב"ה לא זזנו ולא נזוז לעולם ממורנו ורבנו זצ"ל, שמונים שנה הנהיג את עם ישראל. בגיל בר מצווה, ומלפני קרוב  לשישים וחמש שנה הקים ישיבה. ימחל לי מרן ראש הישיבה" אמר הגר"ר, "אבל אתם יודעים מי היה התלמיד שמורנו ורבנו דבק בו, זה מורנו ורבנו רבי שלום הכהן, וגם כשהוקמה תנועת ש"ס את מי הוא לקח קודם כל את ראש הישיבה שליט"א. הדרך הזאת  שקבלנו מהחפץ חיים הכהן הגדול עד מורנו ורבנו מרן ראש הישיבה הכהן הגדול זוהי הדרך האמיתית אסור לנו לחשוה אחרת, להתלבט, זה מעשה שטן".

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי בתחילת דבריו הדגיש את טרחתו של הגר"ד בצרי ואמר כי מעולם לא התערב בבחירות ופעם ראשונה שעושה זאת וכל זה בכדי להבהיר את ההשקפה הצרופה והברורה.

דרעי ציין את חסרונו הגדול של מרן אשר מידי מערכת בחירות במקום הזה ביהכ"נ היזדים היה זועק לאלפים ומתחנן למען התנועה הקדושה.  בדבריו נתן תדרוך לפעילים לקראת הימים הנותרים עד לבחירות, בדבריו ביקש יו"ר ש"ס כי ביומיים של ראשון ושני כל אחד יקבל על עצמו שעה אחת, בין 1 ל2 לעבור על אנשי הקשר שלו ולהתקשר להביא עוד קול ועוד קול לתנועה, מי שאין לו למי להתקשר יוכל לגשת למטה ולבקש טלפונים של מתלבטים. "מרן הקדיש את כל חייו, מרן שהיה  גדול המתמידים של הדור, נסע ממקום למקום ואם הוא עשה כולם יכולים להקדיש זמן לכך".

על יום הבחירות אמר דרעי כי כל אחד יוצא למשימות שלו. אבל הדבר הראשון שאנו עושים זה תפילה בנץ החמה ברחבת ציונו של מרן זצ"ל ומשם יוצאים על הבוקר להצביע.

המקובל הגר"ד בצרי שהגיע באופן מפתיע למעמד ולראשונה הביע את דעתו בנושא הבחירות אמר  "מרן עומד בשמיים ורוצה שימשיכו את מה שהוא פסק כל החיים, צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, הוא מתפלל על כולנו. מי שצריך רפואה שלמה ה' ישלח לו רפואה שלמה, כל החולים כדאי שילכו מהר להשים את מה שצריך" אמר הגר"ד כשהוא מנפנף בידו בפתק ש"ס, "ישימו את הפתק כדי שיקבלו רפואה שלמה משמיים.

מרן היה לומד ש"ס כל היום, עכשיו צריך לקיים ש"ס. וכולכם תבורכו בכל הדברים הטובים.

בדבריו גזר הגר"ד "מרן עומד בתפילה לכל מי ששומע לו ובע"ה על כל הרווקים והרווקות  ימצאו את הזיווג שלהם, ויהיה  שלום אהבה ואחוה ורעות. והקב"ה ייתן לכולם פרנסה טובה מידו הרחבה. שלא נצטרך לידי מתנות בשר ודם, וכל הברכות שצריכים יחולו עליכם. ובפרט לכל הצדיקים שיבחרו בצדיקים יבחרו בש"ס.

את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן, כאשר קודם דבריו נטל את המיקרופון הגאון רבי שמואל בלמס שבירך בברכת שם ומלכות "ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו".

תחושה של התרוממות הושלך בחלל ביהמ"ד כאשר במשך דקות ארוכות נעמד הציבור על רגליו ובשירת אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול הריעו אלפי בני התורה לכבודו של הכהן הגדול.

מרן הגר"ש כהן בדבריו הרחיב בהקמת המשכן ע"י משה רבינו ואמר כי גם מרן זיע"א הקים את המשכן, מיום שחרב ביהמ"ק אין לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ואת זה עשה מרן.

הגר"ש בדבריו שיבח את עשייתו הברוכה של יו"ר ש"ס ואמר "מרן מינה אנשים נאמנים שיכולים לבצע, הוא האמין ביו"ר התנועה שרק הוא בכוחו יוכל לפעול. הוא מינה אותו ראשון.

בדבריו זעק הגר"ש "מורי ורבותי אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, כל אחד עושה טובה לעצמו. למה כל אחד מאיתנו לא יפעל כמו שהזכיר יו"ר התנועה, יש לך חבר שאתה אוהב אותו למה לא תשפיע עליו. רבותי וכי  יש עוד אחד כמו מרן שעושה לשם שמיים, אמרתי כבר  יש עושים לשם שמים, הכסא שלהם זה השמיים, השמיים כסאי.

מרן הגר"ש בדבריו התייחס לדבריו של מרן זיע"א בבחירות שעברו שאמר כי מי שלא יצביע לש"ס הוא לא מוחל לו, "רבותי  איך אפשר להבין את זה, מי מוכן לקחת על עצמו מה שמרן  אמר שמי שלא יצביע ש"ס אני לא מוחל לו, איך אדם יכול שלא לבכות כששומע משפט כזה. אנחנו לא רק צריכים שלא ימחל אלא גם שיברך אותנו ועכשיו שכוחו בעולם האמת יותר גדול ודאי הברכה גדולה".

בדבריו קרא מרן מהציבור להקדיש את הימים שנותרו לפעילות למען התנועה הקדושה. "רבותי לצאת לעבוד ולהתאמץ, יש לנו סה"כ יומים, כמה שאפשר לעשות עוד יותר. כל אחד חייב לעשות ולהביא עוד קול ועוד קול ואז בע"ה איזה קידוש ה' גדול יהיה כאשר יהיה לנו עשרים וארבע מנדטים.

מי ראה ככה כל כך הרבה בני תורה, כל זה בזכות מרן, ואין זכות גדולה יותר מזה, תדעו לכם", אמר מרן שליט"א, "הוא עשה הכל בעמל וטורח אנחנו יכולים לעשות את זה באצבע אחת שמצביעים ש"ס ושותפים לכל זה".

לסיום בירך מרן שליט"א את המשתתפים כשהוא מציין כי זכות המקום בו מסר מרן זצ"ל את שיעוריו ישפיע שפע ברכה והצלחה לכל המסיעים למענה של תנועת ש"ס.

השארת תגובה