תנועה, משמעותה שמחה שמשמעותה חיים

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (6)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (6)

חודש סיוון סימנו מתן תורה, אחד משלושת הרגלים, אחת מהמצוות הקשורות בשלושת הרגלים הינה הבאת קורבן חגיגה לבית המקדש. קורבן זה מביאים אותו על השמחה השרויה במעונו של האדם, במסכת חגיגה בגמרא לומדים ששמחה קשורה בראיה, שהיו באים לחזות באור השכינה ששורה בבית הבחירה.

מכאן אנו לומדים שראיה כמו שכתוב במסכת סוכה מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, שהיו שואבים רוח הקודש. גוף האדם פועל על פי טבעים שטבע בו בורא עולם, ככתוב בצלם א-להים ברא את האדם. לכן אנו חייבים לקשר את ציווי המצוות לגופנו, וכידוע ישנן רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח אברים שבגופנו ועוד שס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה צינורות שבגוף שמוליכים לאברים ומפנים מהם את החיים.

החמצן הינו הרכיב החשוב ביותר בחיינו, הוא עצם חיינו כפי שנראה, והזוכים להבין מהותו ותפקודיו זוכים לעלות לתודעת האנשים החיים מתוך שמחה. בלשון הקודש לחמצן קוראים אוויר, והמילה אוויר בנויה משתי מילים – אור יו"ד, כלומר בחיינו ישנם שני מרכיבים, האחד רוחני אור והשני יו"ד. הראב"ד בפירוש ספר יצירה בפרק א' כותב שהיו"ד היא גולם האטום המקבל כל מיני חקיקות, וממשיך ואומר כן היו"ד הזה מקיף לו שלמה דקה למאד והוא לבוש וחשמל לכל הנמצאים, ע"כ לשונו.

למדים מכאן את הקשר הישיר שיש בין אור ואטום, וכפי שכבר כתבנו האור הוא צורה שניתנת לאטום שהוא החומר. המלבי"ם בפירושיו הרבים חוזר הרבה על יסוד זה של חומר וצורה. כלומר האור החשמל הרוח משפיעים באופן ישיר על החומר על גופנו. רפואות רבות הולכות ומתפתחות בעולם המבוססות על יסוד זה. לדוגמה לפני כמה שנים פורסם על חברה שפיתחה קסדה שמלבישים על ראשו של האדם והיא מודדת את ההולכה החשמלית של המוח ומשווה אותה לממוצע של האוכלוסייה הבריאה. לאחר שהתקבלו ההפרשים שבין המטופל לממוצע, משודרים למוח גלים אלקטרומגנטים שמגבירים או מאטים את ההולכה החשמלית וכך מרפאים מחלות רבות מבלי להתערב בצורה ניתוחית או תרופתית.

עוד רפואה חדשה הולכת ונעשית פופולארית והיא הנוירו פידבק, שוב על ידי מדידה של ההולכה החשמלית בשתי אונות המוח, ניתן להשוות להולכה חשמלית של ממוצע חברתי והפעם על ידי תמונות או צלילים או שילוב ולאמן את המוח שלנו להתנהג בצורה רגועה ואפקטיבית. גם ברפואה הסינית או הסו ג'וק התפתחה שיטת טיפול שאינה פולשנית, כגון דיקור או לחיצות בנקודות מסוימות, משתמשים בעט אורות בצבעים ותדרים המתאימים לטיפול.

עוד רפואה מדהימה שתוצאותיה מוכחות הינה שיטה חדשנית בשם QMM רפואת המח הקוונטי שפותחה על ידי ד"ר יצחק דרימר, ועניינה להפעיל תהליכים מוחיים לשנות את תגובת המוח לפעילות תאית וכל זאת על ידי סגירת מעגלים חשמליים פרוצים או מעוותים. אין ספק שככה כשהאדם מתקדם לסוף אלפיים שנות משיח הוא מחבר ומקשר עצמו למקורות. לתופעה זו שני הסברים, האחד הוא הסבר גאומטרי, כפי שמובא בספרים העולם נברא בצורת כדורים כדורים כפי שנראים הכוכבים וכפי שנראים היצורים הקטנים ביותר עד האטום וכולם נקראים בשם ההתחלה.

ההסבר השני הינו סוד החלל המתוזמן, שהינו סוד המציאות וסוד הרפואות העתידניות ועניינו תורת ההחזרים או התהודה, תופעות אלו מדידות ומה שנלמד ממידות אלו הוא שגל שיוצא מנקודה אחת בעוצמה מסוימת תמיד בחלל מתוזמן יחזור ויתקשר עם נקודת המוצא, תופעה זו הינה תופעה גלובלית. כיום אחרי שעברו בערך שלושה עשורים מאז שהתחילו להשתמש באינטרנט ככלי תקשורת גלובלי שהחלום שעמד מאחוריו ברמה היה כפר קטן של אנשים זהים, ובאמת בשיאו כולם חברו לכולם, אך כיום יותר ויותר קבוצות אתניות הולכות ונבדלות בתוכו ואינן רוצות להידמות לכולם ולאבד את זהותן אלא רוצות ומחפשות להיפך, לשוב לזהות, למנהגים ולשורשים מהם באו.

חשמל באופן כללי הינו תופעה פיסיקלית המתארת תנועה של אלקטרונים מאטום לחברו. תנועה זו היא שקושרת את האטומים לפרודות (מולקולות) ומפרודות לתאים לרקמות ולאברים. כל זאת כאשר כיוון התנועה של האלקטרונים שסביב האטומים מסונכרנים ומותאמים, מצב זה מוגדר כמצב מאוזן ובריא, עם כל זאת כאשר חלילה וחס אלקטרון אחד בודד משנה את כיוונו, אז מתחילה שרשרת של הפחדות בין אטומים שהינה ראשית כל מחלה.

לכן ככל שעולם המדע והטכנולוגיה מתקדם ליכולות גבוהות של מדידה יותר ויותר מדויקת, זעירה ולא פולשנית, ניתן לזהות מחלות בתחילת היווצרותן ולתקן אותן טרם יגדלו ויזיקו לאדם.

פיתוח רפואות אלו מתחלק לשניים. אחת היא ההתפתחות הטכנולוגית החשמלית המלאכותית ולעומתה ההתפתחות האנושית בעלת אותן יכולות ואף יותר, וזאת משום שהחשמל מוגבל בחומר ואילו לאדם יש גם כן נשמה, שהיא חלק א-לוה ממעל.

כל האמור לעיל היה במטרה להראות לנו את המסלול עליו נעה האנושות, שראשיתו היה אור גדול שהינו יום מתן תורה ותורה אור ככתוב והאור שבה מחזירן למוטב, וזהו האור אליו עלינו להתחבר על מנת להניע את האטומים שבעולמנו הפנימי וממנו לעולם הסובב אותנו בכיוון ובעוצמה הנכונים, וכל זה על מנת להביא אותו לשמחה שהיא מידת החיים הפך העצבות שהיא מידת המוות.

זכור: תנועה משמעותה שמחה, שמחה משמעותה חיים.

השארת תגובה