עשרים שנה למרן פוסק הדור הגרש"ז אויערבך זצוק"ל

במלאות 20 שנה לפטירתו של פוסק הדור מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל, התכנסו בני המשפחה ללמוד לע"נ ועלו לקברו

אמש הגיעה 'משפחת המלוכה', בניו וחתניו של מרן פוסק הדור הגרש"ז אויערבך זיע"א, יחד עם זקני תלמידיו, למעונו של בנו יבדלח"ט מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך שליט"א, מרן ראש הישיבה שליט"א מסר בפניהם שיעור במשניות לעילוי נשמת אביו, לרגל יום השנה העשרים לפטירתו.

בין היתר הגיעו הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבך שליט"א רב שכונת בית וגן בירושלים, הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבך רבה של טבריה, הגאון הגדול רבי מרדכי אויערבך שליט"א רב שכונת אביר יעקב בתל אביב, והגה"צ רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי שליט"א מנהל רוחני בישיבת קול תורה.

היום בבוקר עלו בני המשפחה והתלמידים ברשות מרן ראש הישיבה שליט"א לציונו בהר המנוחות כשהם מעתירים בתפילה לפני שוכן מרומים שיצלינו מגזירות הדת הנוראות בא"י.

השארת תגובה