הגר"י ברכה: "התומך ב'יחד' – נותן יד למהרסי הדת"

לאחר שכל חייו נמנע מעיסוק בפוליטיקה, הוציא היום ראש ישיבת 'עטרת יצחק' מכתב בו תקף בחריפות את מפלגת 'יחד' ואת חבירתה לציונות הדתית ■ "ידוע שהם מערימים בכל עת ואין לסמוך עליהם כלל ולא על הבטחתם ולכן אין לסמוך כלל על מה שהם אומרים שקיבלו עליהם לחזק את התורה" ■ "איסור חמור לבחור במפלגת 'יחד' שנותנת יד למהרסי ומחריבי הדת"

הרב יצחק ברכה. צילום: יעקב כהן
הרב יצחק ברכה. צילום: יעקב כהן

ראש ישיבת 'עטרת יצחק' הרב יצחק ברכה, יצא היום במתקפה חריפה כנגד מפלגת 'יחד' וחבירתם לרבני הציונות הדתית. במכתב שהפיץ הורה הרב לתלמידיו שלא להצביע למפלגה ואף הצהיר כי לדעתו "הדבר גובל באיסורי תורה חמורים". יצויין כי במהלך כל מערכות הבחירות נמנע הרב מלהתערב בפוליטיקה ולא תמך באף מפלגה.

"כפי שידוע, התאגדה מפלגה המכונה 'יחד'", פתח הרב במכתבו. "ואחר הבירור נודע, שמשתתפים במפלגה נציגים בפועל של אנשי המזרחי והם יהיו נציגים בכנסת מטעם מפלגה זו. וכפי שידוע, גדולי הדורות וקדושי עליון מהח"ח ועד לגדולי דורנו מעידים עליהם (אנשי המזרחי – י"א), שתכליתם ומטרתם להרוס את התורה ואת הדת וכך עשו והתחברו תמיד עם מהרסי הדת בכל אתר ואתר, וידוע שהם מערימים בכל עת ואין לסמוך עליהם כלל ולא על הבטחתם ולכן אין לסמוך כלל על מה שהם אומרים שקיבלו עליהם לחזק את התורה".

בהמשך מכתבו מבטל הרב את האמירה לפיה חיבור זה קיבל תמיכה מרבנים בעבר. "אין שום תוקף חוקי לחתימות אלו וכפי שידוע מעשים שבכל יום שאחר הבחירות שינו את דעתם". לטענתו, המפלגה אינה דוגלת בעמדות חרדיות בעניין הגיוס. "ראיתי במצע הבחירות שלהם שכתבו במפורש שדעתם לגייס לצה"ל, וכתבו לגייס את כל מי שאין 'תורתו אומנותו'".

"הצהרה זו היא מסוכנת ביותר", ממשיך הרב ברכה. "כי דעת הצהרה זו ברורה לכל מי שאינו לומד יומם ולילה, לא נחשב 'תורתו אומנותו' וא"כ ח"ו יבואו להטיל מום בקודשים דזה תורתו אומנותו, וזה לא. וכל התכלית שלהם להגיע על ידי כך לגיוס בני הישיבות, וידוע שמהרסי הדת דעתם נחרצת לגיוס בני הישיבות ולצערנו הרב ביותר לוטשים עיניהם לבני הישיבות הספרדים וכפי שידוע שאנשי המזרחי המחוברים למפלגה הנקראת יחד, הם שלוחים של אנשי המזרחי שיבחרו בהם ופשוט שירצו לרצותם כפי כל העולה על רוחם".

בסיום המכתב פוסק הרב פסק חריף וכותב כי "כל הנותן יד למפלגה הנקראת 'יחד', בוחר בהם נותן יד למהרסי הדת וכל מה שהם יעשו יהיה בשליחותו. ובהיות שבאים להרוס את הדת ואת התורה לדעתי הדבר גובל באיסורי תורה חמורים כי התורה כי חיינו ואורך ימינו. איסור חמור לבחור במפלגת יחד שנותן יד למהרסי ומחריבי הדת".

נציין כי גם הגרב"צ מוצפי וגם הגר"י ברכה לא התערבו מעולם בבחירות, אך בבחירות אלו חשו צורך כן להביע את דעתם הברורה בנושא.

הרב יצחק ברכה  יחד

תגובה אחת
  1. דברי אלוקים חיים

השארת תגובה