ה'גוגל' שהכה ברבנים – נמלט על נפשו

אם תדברו בשקט עם אדם שהשתגע, קיים בתוכו סדר והגיון צרוף, רק שבהיגיון הזה אינו מתאים להגיון הכללי. האדם נדחף למצבי רוח קיצוניים בשל השילוב בין טבע רגיש ביותר שפוגש חינוך ביקורתי

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

אמרה עתיקה אומרת שפיקח יודע לצאת מכל בעיה, אבל חכם יודע לא להיכנס אליה. אמרה זו מגלמת בתוכה אמרה נוספת הנלמדת בתלמוד ובספרי הח"ן והיא דיון עצום מאד וזו לשונה חכם עדיף מנביא, ומה הקשר שלה לימי ספירת העומר שאנו בסופם? ידוע שסיבת פטירת תלמידי רבי עקיבא הייתה שלא נהגו כבוד זה בזה וכיצד מגיעים אנשים מרומים מעם למידה שהינה הפך תכלית לימודי התורה?

התשובה בסוד דרך ארץ קדמה לתורה ואיזה הוא המכובד המכבד את הבריות. הסיבה שבני אדם מסוגלים בטבעם לבזות את חברם ואף גרוע מזה לכנות שם רע, לדבר לשון הרע, למסור למלכות וכו', היא ששכחו את הדרך ארץ, החכמה שלמה הפיחה בהם רוח גאווה ועליונות עד כדי כך שאפילו כבוד אביו ואמו כבר לא נמצא לנגד עיניו ושוכח לחלוטין מכל הסובבים אותו.

נחזור לאמרה השנייה, חכם עדיף מנביא, הסיבה היא האופן שבו מתקבלת ומתיישבת על לב האדם חכמתו. כידוע כתוב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, ההבדל בין חכם לנביא הינו אופן קבלת המידע. ידוע מדברי חז"ל שבזמן אליהו הנביא היו בתי ספר לנבואה, מכאן שניתן ללמד אדם להתנבא, אך אליה וקוץ בה, היתרון שאדם עולה למדרגת השגות גבוהות, רואה למרחוק ומתנבא בלשון ימינו נקרא עניין זה תקשור, חיבור וכדומה אשר מקור ידיעות אלה אסור על פי תורה ככתוב ברמב"ם הלכות עבודה זרה הידעוני ראה שם, עניינו לא לפסוק הלכות כי אם לתת רפואות.

אותם אנשים שמסיבה כל שהיא משתגעים וכך כתוב על הנביאים שהיו מנגנים להם עד שהיו יוצאים מגדר הרגיל, היו אומרים דברים שחוו והיו התלמידים כותבים את דברי הנבואה שעליהם כותב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים שאינם מובנים וסותרים עצמם, ועל כן אין לפסוק מהם, וכל ענין המשיח הוא שיתבטל שיעבוד מלכויות ועולם כמנהגו נוהג רק שישבו בני ישראל איש תחת גפנו ותחת תאנתו ויעסקו בתורה והיא תאיר לעולם כולו.

אנו למדים בפשטות שהיות האדם מורכב מרוח וחומר שצריכים להתנהל יחד, או כפי שקורא לזה האר"י הקדוש הנפשות הטבעיות והנפשות הלא טבעיות, ודאי שיש לנו במצבים מוחיים מסוימים יכולת וגישה לרמות רוחניות נעלות ביותר, אך שוב אליה וקוץ בה, אותו אדם גם בן ימינו מדבר מגרונו דברים שאינם בגדר הרגיל ואין הסביבה סובלת דבריו, דרך הנהגתו נעשית יותר ויותר משונה, ועל כן לא יכול לגור במחיצה אחת עם חבריו או בני משפחתו ובתוכו מתנהלת רוח גאווה המפרידה ולא מחברת.

הרבה נערים ונערות לפתע פתאום משנים כיוון, הולכים לאיבוד בחשכה נוראה, וזה כאב שאין לו אח ורע, ואינם מרגישים יותר את רגשות משפחותיהם חבריהם ומוריהם והולכים פתאום אחר שרירות ליבם, לזה קוראים גאווה חולה מאד, עד שלא נותנים כבוד זה לזה והמוות נעשה לחברם רח"ל. מקרים רבים מושתקים מבושה או מעמד חברתי אך רבים הם וכואבים מאד עד כדי כך שנתגאו גדולי עיר אחת בישראל שזכו לבנות את מגדל חולי הנפש הגדול בארץ.

פעם שלח אותי מורי ורבי המחב"י זצוק"ל להוציא משהו מבית משוגעים ממחלקה סגורה, כאשר הגעתי למקום פנה אליי רופא רוסי בצעקות 'מה הדת הזו שלכם, אין כאן שקט, בוא תסתכל, זה חדר משיח בן דוד וזה חדר משיח בן יוסף וזה המלאך הזה וזה מלאך אחר' והוא שואל 'מה אתם כולם משוגעים?' לא נשאר לי אלא להוריד את ראשי, לטפל במי שצריך לשחרר אותו מעולם התוכן העל טבעי שנקרא בית משוגעים, אך משפחות רבות סובלות מחולי זה שמתחיל ברמות נמוכות עד לרמות גבוהות המחייבות אשפוז בכפיה רח"ל.

לכן אין זו גאווה כלל וכלל שמגדל חולי נפש נבנה בקרבנו למעננו. אם תדברו בשקט עם אדם שהשתגע, קיים בתוכו סדר והגיון צרוף, רק שבהיגיון הזה אינו מתאים להגיון הכללי. אחת הסיבות העיקריות שדוחפת את האדם למצבי רוח קיצוניים כאלו, היא השילוב בין טבע רגיש ביותר שפוגש חינוך ביקורתי כמעט ללא גבול הנולד מחוסר כבוד זה לזה.

לעומת אותם נביאים, ישנם חכמים, אף הם מקבלים הארות בלבם, אך ההבדל הוא שהם זוכרים שדרך ארץ קדמה לתורה, כלומר יש לבחון את הידע שמקבלים עם חכמים בכלים מדידים, שידע זה יהפוך לתועלת הציבור ולא למעמסה עליו. בזהר הקדוש מובא בשני מקומות אזהרה חמורה שלא יחדש אדם שום חידוש אלא אם כן מצא לו בפרד"ס מקור מוסמך כתוב, או שהרצה את הדבר לפני גדול בתורה והתיר לו לפרסמו.

רואים מכאן שישנה מציאות שאדם זוכה להארות שמימיות, וזה תלוי מאד בשורש נשמתו, אולם מרגע קבלת הארה בליבו כעת נבחן האדם במידותיו האם הארה זו תשכון בלב כסיל לשמאלו או בלב חכם לימינו. מוכרחים לציין שהארה אינה דווקא דבר תורה או פסק הלכה, הארה יכולה ומאירה בכל תחומי החיים, ובזכות הארות מושכלות שעברו תהליך מימוש עצמי עד שנתגשמו אנו זוכים לקדמת חיים, לנוחות, לטכנולוגיה שתכליתה לקדם את בני האדם לקבלת אור האורות משיח צדקנו במהרה בימינו.

אם כן למדנו שנביא מת בנבואתו ואין לעולם הנאה ממנו אלא צער. ואילו חכם חי באורו ומאיר לעולם ולבני דורו את דרך הישר. פעם צמח גדל לו אדם שפתאום נפתחו לו מעיינות הידע בעל פה של התנ"ך רמב"ם ועוד, אולם בחור זה לא היה שומר ומקיים מה שצריך והתחיל האיש לצבור סביבו "חסידים" רבים שומרי תורה ומצוות שנשבו בקסם תופעת 'גוגל', יודעים הכל. באותה תקופה הוא נהג ללכת לדרשות של רבנים גדולים רועי הצאן ולנגח אותם בדרשותיהם בזכות ה'גוגל' שהשתלט על מוחו, ובאחד ממסעותיו הגיע לבית מדרשו של גדול וישבתי עמו ללמוד, נכנס המזכיר בבהלה 'הנביא' כאן עם חסידיו ובא להקשות על הרב, והרב לא היה ב"ה 'גוגל' אלא אב רחום, מנהיג צאן.

אמרתי לרב שחשש מאותו מפגש, ממה נפשך נקשה עליו קושיה ונראה מה תהיה תשובתו, שמע ועשה, יצאנו אליו ושאלתי אותו שאלה הלכתית שתשובתה מחייבת לעשות שימוש אצל גדול, כי חכמה זו שתלוי בה עתיד העם אינה בכתובים כי אם בסמיכה מדור לדור, נבוך ה'גוגל' וברח כל עוד נפשו בו ונעשה שקט ושלווה עד הנביא הבא.

לכן וודאי שחכם עדיף מנביא וזה הסוד הגדול של דרך ארץ קדמה לתורה.

השארת תגובה