נחשף מכתב מרן על דרעי: "בכל ביתי נאמן הוא"

חשיפה: מרן הגר"ע יוסף זצ"ל במכתב מיוחד על הרב אריה דרעי: "אני מעיד עליו נאמנה כי 'בכל ביתי נאמן הוא' ומעולם לא עשה דבר קטן או גדול מבלי לשאול אותי" ■ המכתב שנכתב בכתב ידו של מרן הגר"ע עם הכותרת "לסדר בכל ביתי נאמן הוא" מלא בביטויים רצופים אהבה ונאמנות לרב אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס ■ והוסיף: " וצר לי מאד שיש אינשי דלא מעליי שמפיצים שמועות כזב כאילו עושה מעשיו בניגוד לדעתי"

מרן הגר"ע יוסף ואריה דרעי
מרן הגר"ע יוסף ואריה דרעי

במכתב שנשלח אל אחד מראשי הישיבות בתאריך, ט"ו סיוון תשנ"ג, מציין מרן זצ"ל בכתב ידו את התאריך "לסדר, בכל ביתי נאמן הוא", ומפרט, "אודות שאלתו אם הפעולות שפועלים הרב אריה דרעי ויתר חברי הכנסת של ש"ס אכן נעשים על דעתי ובהסכמתי המלאה, לרוב אהבתי אליו אשיב לו על שאלתו, כי תהילות  להשם יתברך זיכנו השם ברוך הוא לנציגים תלמידי חכמים ויראי שמים ואינם עושים דבר מבלי להתייעץ איתי ועם חברי המועצה שליט"א".

"ובמיוחד ידידי היקר הרב רבי אריה דרעי אשר הוא איש חיל רב פועלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה אשר זכה להקים עולה ש"ס תורה באה"ק בחכמה וברוב תבונה וברוב טעם ודעת ואני מעיד עליו נאמנה כי בכל ביתי נאמן הוא ומעולם לא עשה דבר קטן או גדול מבלי לשאול אותי ומבלי לקבל הסכמתי וגם כשחשב מחשבה אחרת ממה שהייתי סבור ביטל דעתו מפני דעתי וכל מעשיו לשם שמיים להגדיל תורה ולהאדירה, וזכה לקדש שם שמיים ברבים עד שאמרו עליו שבמשך שנה אחת עשה מה שלא עשו נציגי היהדות החרדית בכנסת במשך 40 שנה וקיים מה שכתב' רש"י בפרשת השבוע  ויעש כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה".

בהמשך המכתב התייחס מרן זצ"ל לשמועות שונות וכתב "וצר לי מאד שיש אינשי דלא מעליי שמפיצים שמועות כזב כאילו עושים מעשיהם בניגוד לדעתי או שמטעים אותי והוליכוני שולל אחר מעשיהם וכאילו אין כאן דעת תורה ובדבריהם מחללים שם שמיים ברבים ומרבים קנאה שנאה ותחרות, ולכן הוזקקתי לבאר זאת לכבוד תורתו, שכבודו יקר בעיני ויהי רצון שה' יתברך ייטע בלבנו אהבה ואחוה שלום ורעות ויסלק מאיתנו שנאת חינם ומלאה הארץ דעה את ה' ".

המכתב שנחשף בימים אלו, מכה גלים ועורר את פעילי ש"ס להמשיך ולהרבות בפעילויות למען הצלחת תנועת ש"ס בראשות הרב אריה דרעי, ובכך להמשיך את מורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

מכתב הגר"ע יוסף

השארת תגובה