הפסיעות על קו החוף הוכיחו: היה שותף לדרך

ממתק לשבת: להצלחת שלום בן רבקה, לרפואת עמרם בן חנה

השארת תגובה