מדוע פורחים כעת צמחי המרפא

ברוך הבא חודש אייר ועמו התחדשות הטבע, מערך הכוכבים המזלות וכל מה שמקיף את האדם ומשפיע עליו

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

אייר כידוע ראשי תיבות אני י"י רופאך זהו חודש מסוגל לרפואות האדם. קודם שנסביר בדורנו את כוחם והשפעותיהם של גרמי השמים וכוחות הטבע על האדם, כי שנהגנו עד כה לחבר בריאות התנהגות וכלכלה, מצאנו לנכון להגיש לפניכם את חכמת "ספר יצירה" המיוחס לאברהם אבינו עם ביאור רבי אברהם בן דוד אשר בחכמתו המרובה רוקם יחד את ל"ב נתיבות חכמה.

ספר זה הינו יסוד ובסיס ללימודי בראשית והשפעתם עד ימינו על האדם. לצערנו הרב הספר אינו פופולארי בקרב הציבור הרחב למרות התועלת המרובה שניתן להפיק ממנו לחיי היום יום. האר"י הקדוש מביא ספר זה כאחד מספרי היסוד אותם חייבים ללמוד קודם שנכנסים ללימודי הח"ן.

תורת הח"ן הינה המקור היהודי העתיק והמוסמך ביותר להסביר את כוחות הטבע הסובבים את האדם והמתקיימים בתוכו. בפרק א' של ספר יצירה (דרך אגב הוא חלק בלתי נפרד מתיקון ליל שבועות) מסביר הראב"ד באריכות את הקשר הרציף בין גרמי השמים וכל המתקיים על כדור הארץ, כידוע לציבור הרחב לכל דומם צומח ישנו מלאך המכה אותו ואומר לו גדל.

בתקופה מרהיבה ביופייה זו של השנה רואים צמחים רבים היוצאים מתרדמת החורף ועצים כגון הרימון שנהנה מפריו לקראת ראש השנה, נראה בחורף כעץ יבש שאין בו חיות, אך כעת הוא מלבלב, פרחיו האדומים מקשטים אותו ביופיים ובקרוב ממש נראה את ראשית פרותיו. כמובן עצה מעשית לכל מי שיש עץ רימון בראשיתו טוב לכסות את הפירות, משום שטעמם אינו טעים ומועיל לאדם כי אם לציפורים רבות שנהנות ממנו.

צמחי מרפא רבים כעת מוציאים את הפריחה שלהם וכידוע שתוך הפרחים מתחבאים הזרעים מהם מתרבה הצמח. כבר בספרות העתיקה מובא סוד הכוח הטמון בתוך זרעי הצמחים. מתוך חכמת הטבע נלמד שבזרע כל צמח מוצפן הכוח שממנו עתידים לצאת כל הגזעים, ענפים, עלים, פרחים, פירות ועוד של אותו פרי, על כן פעמים רבות שאנו רוצים לתת רפואה מצמח מסוים נעדיף לתת לחולה את זרעי הצמח ולא את העלים שלו.

הראב"ד כאמור בספר יצירה קושר את כל בריאת היקום כולו אחד לשני וכמו שכתוב בתיקוני הזהר וכן בשער ההקדמות לאר"י הקדוש הכל מתחיל מהכוכבים שתלויים ברקיע ואורם מאיר על הדרים בכדור הארץ כל תקופה בשנה מושפעת באופן ישיר מהמזל שלה ומהשפעתו הישירה על החיים תחתיו.

חשוב מאד לציין כי ישנו אור ראשיתו שהינו קדמון ועליון על כל הכוכבים והמזלות ובאם האדם עובד על עצמו ומתעלה בכוחותיו זוכה לעלות למעלה מהמזל. חכמה זו נאמרה לאברהם אבינו שלא הוליד משרה בראשית ט"ו פסוק ה' ורש"י מפרש על המקום "ויוצא אותו החוצה" לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים. ולפי מדרשו אמר לו צא מאיצטגנאות שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן.

עוד כתב רש"י שם "דבר אחר הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים וזהו לשון הבטה" הנה לכם מקור מוסמך למציאות שמתחת לכוכבים ולמציאות שלמעלה מהם. זהו ההבדל שבין לחיות תחת המזל או למעלה ממנו. הבדל זה קשור האדם את עצמו אם לפגעי הזמן או למעלה מהם.

אם האדם כל הזמן זוכר רק ביקורות שמקבל מידת הדין ושיפוט אז ודאי ששיא ההתפתחות הגופנית והרגשית שלו מוגבלת לכוחות אשר תחת המזל והזמן (תקופה ואוירה) ואם האדם זוכה לאהבה התבוננות בכוחות הטובים שבו והעצמת היכולות שלו מסוגל אדם שכזה להתעלות ולהתגבר על כל מחלה ומשבר.

אחד הספרים החזקים בתחום זה נקרא "המוח המרפא" ובו מלמדים יסוד חיוני זה שידע האדם להתחבר לכוחות שלו ולא חלילה לחסרונות. מעבר האדם ממצב נחות ומושפע למצב עליון משפיע עובר דרך מוח ימין שיש לכל אחד ויכולת החיבור שלנו לחלום שאנו רוצים להגשים. שינוי תודעתי מוביל לשינוי ביוכימי שמוביל לשינוי התנהגותי כל תורת החסידות בראשה תורת "הבעל שם טוב" שגם מגלה סוד הזרעים ודרך תורת רבי אלימלך מליז'ענסק "הנועם אלימלך" ה"קדושת לוי" ועוד כולם מלמדים את האדם לרומם את קרנו ובמקום לשפוט אותו ולצמצם את כוחותיו הדין הטבע יש לרומם את האדם לרום מעלתו היא הנשמה שהיא חלק א-לוה ממעל.

הבנה רב ממדית זו של האדם שהינו מצד אחד רצף של תאים הקשורים זה לזה ויוצרים רקמות אברים ובסופו של יום גוף ומצד שני הבנת חלקי הרוח שננפחו בתוכו ומתחדשים בו עם כל נשימה ונשימה שהם מחוברים או לצד האחר או לצד האחד.

ההבדל בין אחר לאחד הוא באות יו"ד הקטנה שבאחורי האות רי"ש. וכידוע אות יו"ד מייצגת את החכמה ככתוב יו"ד חכמה קדומה.

יו"ד זו היא ראשית כל אחרית כל נמצאת בכל ונעלמת מכל וההתקשרות אליה עושה את ההבדל שבין להיות או לחדול, להיות בריא או חולה עשיר או עני שונא או אהוב.

שלכם בברכת קיץ בריא עשיר ואוהב.

השארת תגובה