סדר לחיים // האדמו"ר מסתרי חיים

גוף האדם במקביל להתפתחות התודעתית שלו עובר שינויים פייסים ביוכימיים ועוד, הקשבה לתהליכים וקבלתם היא זו שמאפשרת לנו להגיע למדרגת ההלל הנכספת כפי שכתוב בתהילים

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

זה עתה הסתיים חג הפסח, בו זכינו להסב סביב שולחן ערוך עם קערת הפסח, סימניה ומצות החג. אחד הדברים החשובים ביותר שיש לאדם להשיג בימי חייו הינו יציבות המבוססת על סדר, ליל הסדר כשמו כן הוא ללמדנו סדר. על כן אם מתבוננים בתוכן ההגדה רואים שהיא מתחילה מלחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, ועוברת דרך עבדות מצרים, קושיות, גאולה, הלל ושיר השירים, גם האדם צריך לדעת ולהכיר בכך שמסלול חייו עובר דרך צמתים תודעתיים המתחילים מאבותינו דרך שעבודים אך צריך לדעת שהתכלית הינה להיות מסוגל להלל ולשבח למי שאמר ויהי העולם, וזאת מתוך הבנה עמוקה של תהליך ההתפתחות עד שיאמר שיר השירים באור ואהבה עצומה.

גוף האדם גם הוא במקביל להתפתחות התודעתית שלו עובר שינויים פייסים ביוכימיים ועוד, הקשבה לתהליכים וקבלתם היא זו שמאפשרת לנו להגיע למדרגת ההלל הנכספת כפי שכתוב בתהילים "כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה", כשמתבוננים בכל שלב ושלב בהגדה רואים תמונת ראי שבאה ללמדנו רבות על החיים.

ההגדה מתחילה בורחץ, נטילת ידיים בלא ברכה, כל מי שזכה ללמוד את מעלותיה של מצוה חשובה זו יודע שהיא הפתח לכל איכות חייו של האדם, כפי שמובא בש"ע או"ח סימן ד', אולם בתחילת חיינו אנו לא כל כך מבינים את סגולותיה ולכן הנטילה הראשונה הינה בלא ברכה. אחר כך אוכלים אחר המגיד שהינו כנגד שלב בירור דעתו של האדם, ועוד נחזור אליו מיד שוב, נוטלים את הידיים רק שהפעם בברכה.

כאן המקום לציין שלמים יש כוחות טבעיים רבים, שני שליש מכדור הארץ הינו מים וכן שני שליש מגופנו הינם מים, אחת מסגולות המים היא להתקשר בקשר של התאים המתים בגופנו ולסלק אותו בנשיפה למולקולה זו קוראים CH2 O3 כשם שהמים מסלקים המוות מגופנו כך על ידי נטילת ידיים במים אנו מסלקים מידינו כוחות טומאה, במסכת חגיגה פרק ב' כתוב "אם נטמאו ידיו נטמא גופו" כלומר על ידי טהרת הידיים זוכים לטהרת הגוף.

בנטילה הראשונה כיון שידינו הולכות לגעת בירק רטוב הן מסוגלות לטמא את גופנו, לכן אנו נוטלים אותן בלא ברכה, בלא תודעה אמיתית של התועלת בנטילה זו, אולם לאחר שזכינו ללמוד את ההגדה עם הקושיות וההסברים אנו חוזרים על הנטילה אך הפעם בברכה. כך גם האדם, בתחילת דרכו עושה את הדברים מתוך חינוך הכרח הישרדות וכדומה, אך כאשר הוא מתגבר ועובר ולומד מהחיים, הוא זוכה וחוזר על אותם מעשים אך כעת בתודעה עשירה ובברכה.

הדבר השני שאנו עושים הלילה הזה הינו אכילת כרפס טבול במי מלח, הפותחים את התאבון והאדם במקום שיאכל מעט בכוונה אוכל הרבה בלא כוונה, ואכילה גסה זו גורמת לו לדלג על הרבה שלבים בעיכול המזון, ומכאן שאינו זוכה ליהנות מסגולותיו. אחר שבירר המוחין שלו וזכה לדעת כעת על ידי אכילת מרור בנחת ביישוב הדעת, הוא מגלה שמעז יוצא מתוק כאשר אנו זוכים ללעוס את המרור בפינו אנו מגלים שהוא נעשה מתוק, כך גם בחיים על ידי האטת החיפזון והמהירות והזכייה ליישוב הדעת, זוכים להפיק מהמר ביותר את הטוב והמתוק ביותר, וכל ניסיון נהפך עבורנו לניסים ונפלאות.

אחר אכילת הכרפס זוכים לחציית המצה האמצעית ואת החלק הגדול מצניעים לאפיקומן שצריך להיאכל לתיאבון, כלומר שקיבתנו אינה מלאה. סוד זה לאכול רק עד שני שליש הקיבה, מובא על ידי הרמב"ם והינו אחד מרפואות האדם, וזאת משום שהקיבה הינה שריר שמתכווץ ומתרווח וזאת כל זמן העיכול, כאשר הקיבה אינה מלאה תהליך זה נעשה, אולם אם הקיבה מלאה מידי היא נפוחה, ולכן אינה מסוגלת לבצע את תהליך הכיווץ ואז תהליך העיכול נעשה איטי וקשה וגורר עמו בעיות רבות, שאחת מהן הינה תחושת עייפות ושינה נופלת עליו.

לכן מי שזוכה להישמע לעצות הלילה הזה זוכה שהמצה הינה עבורו בגדר לחם רפואה ולחם אמונה, אך אם ממלא כרסו בבשר ויין ונופלת עליו שינה, אינו זוכה לאפיקומן בתאבון ולא להלל בשמחה, וודאי מונע עצמו מאמירת שיר השירים. מסדר ההגדה אנו למדים בברור שזה לעומת זה ברא הבורא, וכל השינוי האמתי שעלינו לעשות על מנת לזכות להתענג מהעולם הזה הוא ללמוד עוד ועוד על מנת לשנות את תודעתנו, ועל כן כנגד ארבעה בנים דברה התורה וכולם כאחד חיים בתוכנו, ועל כן כל אדם מבוגר או בוגר חווה את ההבדל לפני ואחרי.

על זה אמרו חכמים דעת קנית מה חסרת. כיון שבדעת עסקינן חשוב מאד לדעת שכל דבר שאנו עושים מחיפזון פריו חרטה וכל מה שאנו עושים במתנות פריו ברכה. הרבה אנשים כל שנה נסחפים אחר אנשים שמפחידים אותם שאם לא ישקיעו הרגע את כספם בדבר כזה או אחר הם עתידים להתחרט ולהפסיד, מזה איבדו את כל כספם, כך גם בכל תחומי החיים אומר רבי חיים ויטאל בשערי קדושה מתוך מבורך והפרי החיפזון חרטה.

שנזכה לשנות הלילה הזה את תודעתנו ולעבור אותו על הסדר בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום, ושיהי סימן ברכה לכל השנה.

השארת תגובה