המושלם הגאה, מול הפגום • ממתק לשבת

להצלחת סיון בת אוה ומרדכי בן סוזן

השארת תגובה