איחוד תיקים, עיקול ופסיכומטרי • פינת השו"ת עם עו"ד נועם קוריס

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: מהו משמעות המונח "איחוד תיקים" במסגרת הליכי הוצאה לפועל?

תשובה: הליך איחוד התיקים נועד לתת הגנה מסוימת לחייב, כך שכאשר יש לו מספר תיקים רשאי כל נושה לפעול נגד החייב באופן עקרוני, בלי קשר להתנהלות התיקים האחרים. במסגרת הליך איחוד תיקים בוחן רשם ההוצאה לפועל את יכולות התשלום של החייב באופן כללי, מעכב את ההליכים בתיקי החובות הפרטניים, וקובע סכום קבוע סך הכל שישולם על ידי החייב בכל חודש ואת חלוקתו באופן יחסי לכל תיק בנפרד.

שאלה: איך מבטלים עיקול שהוטל על חשבון הבנק על ידי הוצאה לפועל?

תשובה: בהוצאה לפועל קיימים שני סוגי עיקולים, עיקול בטרם מסירה ועיקול לאחר מסירה. קיימות דרכים שונות לבטל את העיקולים, בין היתר הגעה להסדר, תקיפת החוב עצמו, המרת העיקולים ועוד, כך שהתשובה יכולה להשתנות ממקרה למקרה.

שאלה: כאשר הייתי בסמוך למכון הפסיכומטרי, בעל המכון שכנע אותי לחתום על מסמך הרשמה לקורס שלו, ולאחר מכן קיבלתי שני ספרי לימוד. חשוב לציין כי לא מסרתי את פרטי כרטיס האשראי שלי למרות שביקש, ובנוסף לא קיבלתי עותק של המסמך עליו חתמתי. לאחר מחקר אודות הקורס ראיתי כי על אף ותק המכון, הביקורות עליו היו מעטות וחלקן הגדול לא חיוביות במיוחד, וסותרות חלק מהדברים שאמר לי, ועל כן החלטתי לא לעשות שם את הקורס. לאחר החתימה על החוזה לא היה קיים שום ניסיון הידברות איתי מצד המכון על מנת להסדיר את התשלום או לשם מתן פרטים נוספים (שעות, תאריכים וכו') והנחתי כי הרישום לא התבצע ואיני חלק מהקורס. יותר מחצי שנה לאחר מכן קיבלתי הודעה, כי הקורס מתחיל בעוד יומיים ללא פרטים נוספים. כמה ימים לאחר מכן התקשרו אליי מהמכון וטענו כי עליי לשלם 416 שקלים דמי ביטול. האם אני באמת חייב לשלם דמי ביטול?

תשובה: בכל מקרה כדאי דבר ראשון לפנות למכון בכתב ולדרוש ביטול, היה ומדובר בעסקה מתמשכת יש להעביר לבית העסק בקשה לביטול ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף 13ג לחוק הגנת הצרכן ולדרוש הפסקת החיובים העתידיים. אף על פי כן, יש לבחון האם מדובר בעסקה מתמשכת, כאמור, או ברישום לקורס שאינו מהווה עסקה מתמשכת, שכן אז למעשה, לא קמה זכות ביטול לאחר שהוחל במתן השירות.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה