הגר"ש כהן: "חובה קדושה על כל בן תורה להשפיע"

כחודש טרם הבחירות, כותב נשיא מועצת חכמי התורה מכתב עליו חתומים חברי המועצת הקורא לבני התורה להתגייס ולפעול להצלחת תנועת ש"ס ■ "חובה קדושה מוטלת על כל אברך בן תורה להתנדב ולהשפיע מעתה ועד מועד הבחירות, על כל מכריו, קרוביו וידידיו וכן לצאת אל העם שבשדות ולהסביר להם את חשיבות התמיכה בתנועה הקדושה" ■ "ניצבים אנחנו בפני מערכה קשה על עתידנו ועל עתיד עולם התורה"

מרן חכם שלום כהן
מרן חכם שלום כהן

מעט יותר מחודש טרם הבחירות יתפרסם מחר מכתב בבטאון ש"ס 'יום ליום' עליו חתומים רבני המועצת ונשיא המועצת הגר"ש כהן הקורא לבחורי הישיבות לפעול למען ש"ס. "הנני בזה בקריאה קדושה אל השרידים אשר ה' קורא", כתב הגר"ש. "האברכים בני התורה. להיחלץ חושים לפעול ולהפעיל למען התנועה הקדושה תנועת ש"ס, כי לעת הזאת 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' וביטולה זו קיומה".

"לכן, חובה קדושה מוטלת על כל אברך בן תורה להתנדב ולהשפיע מעתה ועד מועד הבחירות, על כל מכריו, קרוביו וידידיו וכן לצאת אל העם שבשדות ולהסביר להם את חשיבות התמיכה בתנועה הקדושה וההשלכות שיש בזה על כל אחד ואחד מישראל".

"לא עת לחשות", מוסיף הגר"ש ומזכיר את הממשלה שהרעה לעולם התורה בקדנציה החולפת. "ניצבים אנחנו בפני מערכה קשה על עתידנו ועל עתיד עולם התורה, לכן החלש יאמר גיבור אני ויעשו כל שביכולתם להצלחת המערכה. ובוודאי שמתוך חובת ההשתדלות יהיה בזה, משום וכאשר ירים משה את ידו ואז ממילא יתקיים בנו וגבר ישראל וה' יסיר את חרפת עמו, אכי"ר".

על המכתב חתומים חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, הגאון רבי משה מאיה, ראש מוסדות אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז וראש מוסדות 'יחווה דעת' הגאון רבי דוד יוסף.

IMG-20150211-WA0029-1-1

השארת תגובה