עלייה בקרב רוכשי הדירות בקבוצות רכישה

פחות דירות חדשות נמכרו ומספר הרוכשים במסגרת קבוצות הרכישה עלה • כ-26% מהדירות החדשות המבוקשות בשנה האחרונה היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים • זינוק מספר הדירות החדשות שנבנו שלא למכירה

פועלים באתר בניה. אילוסטרציה
פועלים באתר בניה. אילוסטרציה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים חדשים הנוגעים למצוקת הדיור, כאשר הפעם מתייחס הסקר למספר רכישות הדירות שנבנו או נבנים למטרות מכירה ולמספר הדירות שאינן נבנות למטרות מכירה, כדוגמת דירות שנבנו לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, קבוצות רכישה, השכרה ועוד.

עם זאת, חשוב לציין כי נתוני הלמ"ס מתייחסים אך ורק לפרויקטים שבנייתן החלה, או לפחות התקבלו אישורי הבניה לכך. מאחר ונתונים אלו לא מתייחסים להגרלות 'מחיר למשתכן' שאחוזים גבוהים מהם טרם יצאו לדרכם.

על פי נתוני הלמ"ס, בשלושת החודשים האחרונים נרשמה ירידה של כ-2.6% במספר הדירות שנמכרו, בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם. עם זאת, מציינים בלמ"ס כי לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 0.9%. נתוני מרכיבי הכמות מצביעים על כך כי חלה ירידה של 14.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו. לעומת זאת, מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן מזנק בשיעור של 17.5%.

בלמ"ס הוסיפו ציינו כי "הנתונים הינם ארעיים בלבד ועל פי נסיון העבר עשויים להתעדכן, ובעיקר בשלושת החודשים האחרונים. העדכון נובע מדיווח המתקבל בפיגור שאת חלקו קשה להעריך מראש".

בשלושת החודשים האחרונים עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-10,370 יחידות, מתוכן כ-55% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-45%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של 2.6% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 0.9%.

ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 13.7% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. עם זאת, כ-26% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.

בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות מראה שבחודשים יולי–אוקטובר 2017 נרשמה עלייה של 0.2% בממוצע לחודש ועמדה על כ-3,480 דירות בממוצע לחודש. זאת, לאחר שבחודשים יולי 2016 – יוני 2017 נרשמה ירידה של 1.5% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-3,800 דירות בממוצע לחודש. לפני כן, בחודשים ינואר-יוני 2016, חלה עלייה של כ-0.7% בממוצע לחודש והרמה עמדה על כ-4,120 דירות בממוצע לחודש.

בשלושת החודשים האחרונים נמכרו כ-5,750 דירות חדשות, ירידה של 14.4% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 9.3%. רוב הדירות החדשות שנמכרו, כ-28%, נמצאות במחוז המרכז, ואילו רק כ-7% נמכרו באזור ירושלים. בנוסף, נרשמה בשנה האחרונה ירידה של 15.9% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לשנה הקודמת.

על פי נתוני המגמה, נרשמה עלייה של 0.1% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017, ברמה ממוצעת של כ-2,020 דירות לחודש, לאחר ירידה של 1.8% בממוצע בחודשים יוני 2016-יולי 2017, ברמה ממוצעת של כ-2,240 דירות לחודש.

מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 היה גבוה ב-17.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. עם זאת, לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, עלייה של 11.5%.

במהלך השנה האחרונה נרשמה ירידה של 10.2% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, בהשוואה לשנה הקודמת.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי במהלך השנה האחרונה החלה בנייתן של כ-3,980 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 6.5 דירות שמכרו קבלנים, לעומת השנה הקודמת בה החלה בנייתן של 3,760 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 8.2 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, בתקופה זו, נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,260 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 5.8 דירות שנבנו על ידי הקבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,170 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 4.0 דירות שמכרו קבלנים.

השארת תגובה