שופטי המיעוט: "לרשות המקומית אין סמכות להורות על פתיחת עסקים בשבת"

השופטים הדתיים נועם סולברג וניל הנדל שהיוו דעת מיעוט בהחלטה המקוממת על פתיחת המרכולים בשבתות ביטאו בדעת המיעוט את רוב העם בישראל – "לשבת משמעות אוניברסלית"

אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)

עיון בדעת המיעוט של שני השופטים הדתיים שהיו לחלק מהרכב המורחב, ברשות הנשיאה נאור שקבע היום למרמס את יום השבת בחוצות העיר העברית הראשונה, באמצעות פתיחת המרכולים ברחבי העיר, מגלה כי דווקא אותו 'מיעוט' הצליח לבטא את דעתם של רוב אזרחי המדינה בכל הקשור לנושא השבת.

השניים, השופטים נועם סולברג וניל הנדל ציינו בהחלטתם, כי כי השבת מהווה את מקור הברכה ומהווה נכס בן אלפי שנים שאיחד בין כל חלקי העם היהודי.

"מן הצד האחד, יש לה לשבת משמעות אוניברסלית, שכן המנוחה בה משמשת – כפי שמוזכר בתורה, בתפילות השבת ובקידוש – "זכר למעשה בראשית", ולסיום מלאכת הבריאה על ידי האל מן הצד האחר, היא נושאת אופי לאומי מובהק, ומתוארת, באותם מקורות עצמם, כ"זכר ליציאת מצרים", כך השופט ניל הנדל בהחלטתו.

הוסיף, כי "השבת מציעה חוויה דתית המקרבת את האדם לבוראו, לצד חוויה חברתית שמפילה גדרות חברתיות ומקרבת את האדם לעצמו, כך עד לימינו, בהם הכירו אנשי רוח, כגון ח"נ ביאליק ואחד העם, במרכזיותה של השבת ביהדות וברלוונטיות המתמשכת שלה – והכרה זו באה לידי ביטוי בחקיקה ובפסקי דין של בית משפט זה".

ואילו השופט סולברג האריך בדבריו אחר "המצב החוקי הנוכחי בו אין לרשות המקומית סמכות להורות על פתיחת עסקים בשבת".

לדבריו, "השבת, היא התכלית שסביבה יכולים להתאחד כולם, מבלי לשלם במטבע של ויתור על אידיאולוגיה דתית או חילונית. בסוגיית השבת, במקום עוד סלע מחלוקת, עשוי השיקול החברתי-סוציאלי לשמש כאבן בניין של הסכמה".

"איסור על עבודה בשבת לפי סעיף 9א לחוק שעות עבודה ומנוחה חל ביחס לבתי מסחר, אך לא לבתי עינוג; האיסור איננו פרסונלי גרידא, אלא חל על עצם המסחר בחנות; אין בחוק ההסמכה כדי להקנות סמכות לרשות המקומית להורות על פתיחתם של בתי מסחר. גבי דידי, אפוא, דינה של העתירה לדיון נוסף – להתקבל".

2 תגובות
  1. בבתי המשפט יש סחבת גדולה בעשיית דין , אז אולי גם הם יעבדו בשבת – ויזרזו את התור הארוך למשפט צדק.

  2. אולי גם בתי המשפט יעבדו ביום שבת

השארת תגובה