ללום דורש: לבטל אות 'יקיר ירושלים' לישעיהו ליברמן

לאחר הצגת שמות האנשים שיקבלו אות 'יקיר ירושלים' מידי ראש העיר ברקת, שיגר עו"ד יואב ללום מכתב לברקת בו דורש כי האות שהיה אמור להיות מוענק לישעיהו ליברמן מנכ"ל ה'סמינר החדש' יהיה מבוטל, עקב אפליה שהנהיג במוסדותיו כלפי בנות ספרדיות ■ "מתן אות יקיר העיר לאדם כזה, יש בה כדי לפגוע ו/או לזלזל בחלקים רחבים מתושבי העיר"

יואב ללום
יואב ללום

יו"ר עמותת נוער כהלכה עו"ד יואב ללום, שיגר הבוקר מכתב לראש עיריית ירושלים ניר ברקת, ליו"ר הועדה הבוחרת של אות 'יקיר העיר' השופט בדימוס יעקב טירקל, ולחברי הוועדה הבוחרת. בדרישה לבטל את 'אות יקיר ירושלים' שהוענק לישעיהו ליברמן, מנהל 'סמינר החדש' של בית יעקב ומנכ"ל מרכז בית יעקב.

במכתבו מפרט ללום את הסיבות בגינם לא ראוי להעניק את האות להנ"ל. "בשם קבוצת הורים ספרדים ואשכנזים תושבי ירושלים", פותח ללום במכתבו. "ובשם עמותת "נוער כהלכה", מתכבד לפנות אליכם, להפנות את תשומת לבכם ולבקש את תגובתכם והכל כפי שיפורט לקמן:

"אתמול התפרסם באמצעי התקשורת כי החלטתם להמליץ למועצת העיריה, על מתן אות יקיר העיר ירושלים לשנת 2015, למר ישעיהו ליברמן, מנימוקים שונים. לטעמנו, שגיאה קשה נפלה בבחירתכם את מר ליברמן כיקיר העיר, מהנימוקים הבאים:

"נגד בית הספר שהנ"ל עומד בראשו", טוען ללום. "ניתן פסק דין כבר בשנת 2006 על קיום מכסות פסולות לתלמידות ספרדיות". לטענתו, "המכסות הקיימות בבית הספר, עלו לדיון גם בבג"ץ. מנתונים שנמצאים בידי מרשתי, בתיכון אותו מנהל הנ"ל יש מכסת מקסימום לתלמידות ספרדיות העומדת על פחות משלושים אחוזים".

"חז"ל אומרים", מוסיף ללום. "פוק חזי מאי עמא דבר (- צא וראה מה מדבר העם), העובדות המתוארות מעוגנות בתודעת הציבור החרדי ספרדי בעיר, ובנפשן של לא מעט בנות. מתן אות יקיר העיר לאדם הקשור ומוביל לדעת חלקים רחבים בציבור הספרדי חרדי את מגמת המכסות והאפליה בקבלה למוסדות החינוך בעיר, יש בה כדי לפגוע ו/או לזלזל בחלקים רחבים מתושבי העיר".

"לאור האמור", חותם ללום במכתבו. "נדרשת התערבותכם המיידית להסרת שמו של הנ"ל מרשימת המועמדים שאמורה להיות מובאת לאישור מועצת העיר מחר, וביטול מתן האות לנ"ל נדרשת באופן מיידי. עם קבלת תגובתכם, אורה למרשיי את הפעולות והצעדים הנדרשים".

השארת תגובה