"זו לא התנועה, זה עולם התורה, התורה צועקת"

חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס הגר"ד יוסף והגר"ר אלבז השתתפו בצהריים בעצרת תפילה שנערכה בציונו של מרן הגר"ע ♦ הגר"ד יוסף שנשא דברים אמר: "אני בטוח רבותי, שכולם כאן מתחייבים לפעול ולעשות בכל כוחם כדי להחזיר עטרה ליושנה". ♦ אחריו דיבר הגר"ר אלבז שפרץ בבכי ואמר: "רבותי, זו לא תנועה, לא פוליטיקה, לא נציגים, זה עולם התורה. התורה צועקת"

המונים השתתפו בשעות הצהרים (ג) בעצרת תפילה שנערכה על ידי 'ישיבת מרן' סמוך לציונו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בבית העלמין סנהדריה, בעצרת נשאו תפילה חברי מועצת חכמי התורה הגר"ר אלבז והגר"ד יוסף להצלחת המערכה העומדת לפתחה של תנועת ש"ס.

בדברים שנשא הגר"ד יוסף, התייחס למינויו של הגר"ר אלבז "זכינו שהצטרף אלינו ואנחנו נשתמש הרבה בדעת תורה שלו". בהמשך דבריו קרא הגר"ד לבני התורה לפעול לחיזוק תנועת ש"ס: "רבותי, אל ירך לבבנו בימים הללו, מרן האבא בשמיים מתפלל למען תנועת ש"ס, תנועת ש"ס הייתה בבת עינו כל הימים, אנחנו נאמנים לאבא, אנחנו אוהבים אותך כולנו כאן מתפללים ומתחננים לפני בורא עולם שיחול שינוי אמיתי במצב של עולם התורה".

"נתפלל שנוכל להחזיר עטרה ליושנה כמו שאבא רצה", זעק הגר"ד בדמעות. "שנוכל להקים בתי כנסיות, מקוואות, שנוכל לסייע לעניים לאביונים, כמה דמעות אבא שפך בשבילם כמה כאב לו, שנוכל להחזיר עטרה ליושנה עם עולם התורה, שבני תורה יוכלו לשבת וללמוד תורה כמו שצריך".

צילום: ישיבת מרן
צילום: ישיבת מרן

"יש אברכים שהגיעו לחרפת רעב", הוסיף הגר"ד. "אנחנו צריכים תפילה גדולה בשבילם, אבא אנחנו מבקשים ממך תעתיר לפני בורא עולם למען כלל ישראל למען תנועת ש"ס, ואני בטוח כאן רבותי שכולם כאן מתחייבים לפעול ולעשות בכל כוחם כדי להחזיר עטרה ליושנה".

אחריו נשא דברים חבר מועצת חכמי התורה הגר"ר אלבז שפרץ בבכי ואמר: "רבינו איתנו, כשם שבחיותו כך גם לאחר פטירתו, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, רבינו הולך לפני המחנה".

"אני רואה את המעשים של מורנו ורבנו", הוסיף הגר"ר. "אני רואה את ההתפתחות, יש שאומרים כל מיני דברים, בסוף יראו כולם סייעתא דשמייא, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ככה יראו, יראו איך שהתנועה הקדושה תנועת ש"ס מרוממת את כל בית ישראל, ישאלו איך זה איך זה, אבל מורנו ורבנו עומד שם בשמיים, הוא יעמוד עלינו ועל בניו היקרים ועל התנועה הזאת שנמשיך להגדיל תורה ולאדירה שזה היה רצונו לעזור לאברכים לעזור לנדכאים, לעזור לבני התורה לעולם התורה שלא ייפגע".

"זה היה חייו של מרן, מרן נלקח מאיתנו בגלל הצער על בני התורה, נתן את נשמתו לבני התורה, לא יכל לסבול את הסבל של בני התורה". בסיום דבריו זעק הגר"ר: "רבותי זה לא תנועה, לא פוליטיקה, לא נציגים, זה עולם התורה. התורה צועקת, לכן כל אחד ואחד יעשה למעלה מכל מאמציו ויזכה לראות ברכה של מורנו ורבנו שישמח אותו מעולם העליון ויגיד עשיתם את ציווי המשכתם את מורשתי אמתית את מעשי הגדולים שלא יפגעו חס ושלום".

השארת תגובה