מיכאל גולן יכול לישון בשקט: יקבל החזר של 46 מלש"ח ממשרד התקשורת

במשרד התקשורת הודיעו בצהריים כי בשל עמידתה של 'גולן טלקום' בתנאי משרד התקשורת יוחזרו אגרות תדרים לחברת גולן טלקום בסכום של כ- 46 מיליון ₪ • השר קרא: "מעודד את פיתוח התחרות בשוק התקשורת בכלל ובמגזר הפרטי בפרט"

מיכאל גולן בהשקת גולן טלקום, בימים יפים יותר. צילום: יוטיוב
מיכאל גולן בהשקת גולן טלקום, בימים יפים יותר. צילום: יוטיוב

ב- 1 בינואר 2012 הוענק לגולן רישיון לאספקת שירותי סלולר והוקצו לה תדרים בעקבות זכייתה במכרז הדור השלישי. בשל הקצאת תדרים אלה הייתה חייבת גולן בתשלום אגרות תדרים.

משרד התקשורת ביקש להגביר את התחרות בשוק הסלולר, וזאת לאור הקשיים התחרותיים שהיו בשנים שקדמו לבחירת הזוכים במכרז הדור השלישיכפי שבאו לידי ביטוי בשורה ארוכה של פרמטרים ובכללם- היקף ההוצאה הגבוהה למשק בית בסעיף התקשורת, רמת שירות נמוכה וכמות מרובה של תכניות תשלום למנויים.

מדיניות הגברת התחרות הביאה לשורה של צעדים רגולטוריים שנועדו להוריד חסמי מעבר של מנויים בין מפעילים ולהורדת חסמי כניסה לשוק הסלולר. אחד המהלכים החשובים בשרשרת הצעדים הללו היה מכרז דור שלישי שבמסגרתו הוקצו תדרים לשני בעלי רישיונות – גולן טלקום והוט מובייל . מאחר שהמגזר העסקי נהנה מתעריפים ומתנאים נוחים הרבה יותר מהפרטי, ביקש המשרד להתמקד בהגברת התחרות במגזר הפרטי.

בעת הזו, יש לפעול בשיטת המקל והגזר – חילוט כשצריך, ולעומת זאת החזרת האגרות לחברה שעמדה בתנאים שנקבעו לה .

לחברות הזוכות במכרז, נקבע מנגנון החזר תשלום אגרות התדרים, ששילמו בעלי הרישיון בהתאם לנתח שוק שיצברו במגזר הפרטי, בשתי נקודות בדיקה: בתום שנתיים ובתום חמש שנים מיום קבלת הרישיון. המנגנון שנקבע כלל החזר בשיעור של 14.3% (1/7) מתוך סכום האגרה ששולם כנגד כל 1% נתח שוק שצבר במגזר הפרטי (בתמצית נתח שוק של 7% מאפשר בתום 5 שנים החזר אגרות מלא בהתאם לנוסחה הזו).

ב 31.3.2014 הושבו לגולן טלקום אגרות התדרים בגין תשלומי האגרות בתקופה שמיום קבלת הרישיון ועד ל 31.12.2013, לאחר שהציגה נתח שוק אשר הקנה לה החזר אגרות תדרים מלא בנקודת הבדיקה הראשונה. סכום ההחזר במועד זה היה כ- 11.5 מיליון ש"ח.

ב- 1 בינואר 2017 חלה נקודת הבדיקה השנייה (כעבור חמש שנים מיום קבלת הרישיון) ומהנתונים העדכניים שהעבירה חברת גולן עלה כי גם בנקודת הבדיקה השנייה נתח השוק שצברה החברה מקנה לה החזר אגרות מלא.

בעקבות כך, החליט משרד התקשורת להשיב לחברת גולן טלקום את אגרות התדרים ששילמה בשנים 2014 עד 2016 בסך של כ- 46 מיליון ש"ח.

נזכיר כי מנגנון החזר אגרות התדרים חל גם על חברת הוט מובייל בע"מ, ובחודש מרץ 2014 ובפברואר 2017, הוחזרו לה האגרות ששילמה, לאחר שצברה את נתח השוק הנדרש.

השארת תגובה