יהודי ירא שמים, לא יהיה מוכן לחלל שבת גם אם יתנו לו מיליארד דולר

אותו בחור צעיר לא זכה לראות מהי השבת הקדושה, הוא לא יודע את ערכה, ולכן הוא מוכן "למכור" אותה בקלות, אך לאחר שירגיש מהי השבת הקדושה, וזאת ביחד עם לימוד התורה הקדושה ופרטי ההלכות של שמירת השבת, וישמור אותה פעמיים ושלוש, לא יהיה מוכן לאבד אותה תמורת שום הון שבעולם

הרב-אלבז-1
הרב-אלבז-1

וְשָׂמַחְתָּ בְכָל הַטּוֹב אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה' אֱלֹהֶ-יךָ וּלְבֵיתֶךָ אַתָּה וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר אֲשֶׁר בְּקִרְבֶּךָ (דברים כו, יא). אור החיים הקדוש כותב בפרשה זו את הפתגם המוכר והידוע בפי המון העם, וזה לשונו, גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה כאומרם ז"ל (ברכות ה, ע"א) ואין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.

רבי משה חיים אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, ותלמידם הגדול של רבי יעקב יוסף מפולנאה ורבי דב בר 'המגיד ממזריטש', תלמידי הבעל שם טוב. כותב בספרו "דגל מחנה אפרים" על התורה משל נפלא על אדם שהיה לו כשרון גדול בנגינה, וכשבני אדם היו שומעים את ניגונו היו מתלהבים ומרוב התרגשות ושמחה היו מתחילים לפתוח בריקוד. והנה, יום אחד ניגן לפני חבורת נערים ששמחו והתלהבו מאוד ופצחו בריקוד, לפתע נכנס למקום אדם חירש וכשראה את חבורת הנערים רוקדים חשב בליבו שכנראה נטרפה עליהם דעתם.

זהו המשל, והנמשל, אם היו בני אדם מרגישים את עריבות ומתיקות טוב התורה, צריך להרגיש את זה, וכדי להרגיש זאת צריך תחילה להסיר את החסימות והמניעים, להסיר את אטימות האוזניים, את העבירות והתאוות שמונעות את האדם מלעסוק ולהבין בתורה, ואו אז יזכה האדם להרגיש עד כמה טובה ומתוקה תורתנו הקדושה.

בוז יבוזו לו

באחד הכנסים שערכה ישיבת אור החיים לפני מספר שנים, אמרתי בדרשה שיהודי ירא שמים, גם אם יתנו לו מיליארד דולר כדי לעשות איזה חילול שבת בהרמת או הדלקת כפתור, לא יהיה מוכן בשום פנים ואופן, ויאמר לאותו אדם שהציע לו את הכסף "בוּז לכל הכסף, איני חפץ לחלל את השבת הקדושה!" וכפי שמצאנו במשך כל הדורות שיהודים רבים הוצאו להורג מפני ששמרו את השבת.

וידוע מה שאמר הרב אורי זוהר לאחר חזרתו בתשובה שלימה, ש"גם אם יתנו לי את כל ניו יורק על כספה וזהב בשביל לעשות איזה עבירה קטנה בשבת, אני אגיד להם בוז, בוז יבוזו לו".

אך כל זה באדם שיודע מה זו ערך השבת הקדושה ומהו עוון חילול שבת, אולם אדם שלא יודע את ערך השבת, יהיה מוכן לחללה גם בעבור כמה פרוטות. בגמר אותו כנס ניגש אלי בחור צעיר שאינו שומר תורה ומצוות ואמר לי, כבוד הרב, אני מוכן, כל שבת אני ארים עשר-עשרים כפתורים בשבת, ותן לי חמישים ש"ח עבור כל כפתור… רח"ל.

והשבתי לאותו בחור שהוא מזכיר לי משל למלך אחד שערך מבצע גדול לבני מדינתו, אם יהיה אדם שיצליח להיכנס למקום מסוים אשר הכין אותו המלך מראש ולא יפתח את עיניו במשך חצי שעה, הוא יקבל סכום עתק. כל אנשי המדינה שנכנסו לא הצליחו לעמוד בפיתוי.
יום אחד, שמע אדם "סגי נהור" על המבצע הגדול שעורך המלך, והחליט לנסות גם את מזלו, באומרו בליבו שהוא יכול להיות שם גם במשך חמש שעות ולא לראות כלום. אולם הממונים מטעם המלך עצרו בעדו ולא נתנו לו להיכנס לאותו מקום, באומרם שכל התחרות היא דווקא לבני אדם שיש ביכולתם לראות.

אותו בחור צעיר לא זכה לראות מהי השבת הקדושה, הוא לא יודע את ערכה, ולכן הוא מוכן "למכור" אותה בקלות, אך לאחר שירגיש מהי השבת הקדושה, וזאת ביחד עם לימוד התורה הקדושה ופרטי ההלכות של שמירת השבת, וישמור אותה פעמיים ושלוש, לא יהיה מוכן לאבד אותה תמורת שום הון שבעולם! אִם יִתֵּן אִישׁ אֶת כָּל הוֹן בֵּיתוֹ בָּאַהֲבָה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ (שיר השירים ח, ז).

לכן הדבר ראשון שמוטל עלינו בעת הזאת הוא להיכנס ביתר שאת וביתר עוז ללימוד התורה הקדושה, ולנסות בכל כוחנו להאהיב על עם ישראל את טוב התורה ומצוותיה.

ובריות בו יפקדו

רבותינו אומרים (ר"ה טז ע"ב) שכל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. וביאור העניין הוא, שכדי שהשנה הבאה עלינו לטובה תעבור על האדם בצורה טובה ונעימה צריך הוא להכין את עצמו שיבוא בראש השנה בתחושה שהוא כאדם רש שאין לו כלום. אם אדם מגיע בראש השנה ואומר להקב"ה: "ריבונו של עולם אין לי כלום, רק אתה עושה את הכל, אין לי עושר, אין לי כח, אין לי בריאות, וכעת אני עומד לפניך כדי שתיתן לי", אז ודאי שה' יתברך ישמע לתפילותיו ויעניק לו פרנסה, בריאות והצלחה, בחסד וברחמים ממנו יתברך.

בראש השנה הקב"ה מחלק לבריות מחדש את כל הדברים, אפילו יהיה האדם הגיבור בעולם, אם הקב"ה ירצה לקחת את גבורתו, ברגע אחד יהפוך להיות החלש שבחלשים. אפילו יהיה האדם העשיר ביותר בעולם, אם הקב"ה ירצה, ברגע אחד לוקח ממנו את כל עושרו.

וכפי שידוע המעשה באדם אחד שבא לפני החוזה מלובלין ואמר לו: "כבוד הרב, מה יכול לקחת לי הקב"ה? גם אם ייקח לי את הכסף שבבנקים על ידי מפולות בבורסה וכדומה, עדיין יש לו בניינים ורחובות שלמים, יש לו שטחים וספינות מלאות סחורות מכל העולם", אמר לו הרב: אתה יודע מה יכול לעשות הקב"ה? הוא ייקח אותך מהם ותישאר בלי כלום, מה אנחנו ומה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו ומה חכמתנו לפני בורא עולם? זהו ראש השנה, הכול נקבע ביום הזה!

וכדי להיות מוכנים לראש השנה קיבלנו במתנה את חודש אלול, כדי להתכונן, אם זה באמירת סליחות מעומק הלב, בתפילה בכוונה ובמניין, בהשתתפות בשיעורי תורה, באמירת תהילים, בקריאת קטע מזוהר הקדוש, בנתינת צדקה, ובעשיית חסד, בנדוד שינה כדי להשכים ולהתפלל ולקרוא קריאת שמע בזמנה, בהכנה וההתאמצות שלנו בחודש הזה, יכולים אנו לשנות ולהפוך את כל הדין בראש השנה לטובה ולברכה.

יהי רצון שנזכה לנצל את הימים שנותרו לנו לקראת יום הדין, נרבה בתורה במצוות ובמעשים טובים, ובזכות כך נזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וגאולת עם ישראל השלימה, אמן.

השארת תגובה