מדאיג: החרדים משקיעים בחינוך דור העתיד הכי מעט במגזר היהודי

נתונים רשמיים על סך ההוצאות של משקי הבית בתחומי החינוך נחשפו היום והפילוח המגזרי-חרדי חושף את הגרוע מכל: מתוך כלל האוכלוסיה היהודית, החרדים משקיעים הכי מעט כסף בחינוך ילדיהם – צמוד לנתונים הנמוכים של המגזר הערבי • כל הפרטים

בנט בתלמוד תורה
בנט בתלמוד תורה

גרועים בתקציב חינוך: עם פתיחת שנת הלימודים החדשה, פירסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים רשמיים על סך ההשקעה החודשית הממוצעת של משקי הבית בישראל בתחום החינוך. השקעה, שללא ספק נחשבות לאחת ההשקעות החשובות ביותר במשקי הבית בישראל, מאחר ומדובר בחינוך דור העתיד שלנו, בהם תלוי כל עתידנו הכלכלי והלאומי.

אלא שהפעם בחרו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסקור את הנתונים גם לפי פילוח מגזרי, מה שמספק הצצה מרתקת לנתוני ההשקעה של אזרח חרדי ממוצע בחינוך ילדיו. אגב, לנתונים אלה אין קשר להגדרה המוסדית של בית הספר או תלמוד התורה, מאחר והנתונים אינם נלקחים ממשרד החינוך, אלא באמצעות נסקרים מהמגזר החרדי.

על פי נתוני הלמ"ס, ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית בשנת 2014 עמדה על 328 ש"ח בממוצע בחודש. 78.7% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-21.3% מהסכום – כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך. לעומת זאת, ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 3.4 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון – 603 ש"ח, ו-176 ש"ח, בהתאמה. ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עמדה על 351 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 365 ש"ח בחטיבת הביניים, ו-256 ש"ח בתיכון.

מהנתונים עולה עוד, כי שליש מהתלמידים (33.3%) השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון וחלקם של התלמידים החרדים בחמישון התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים. בנוסף, חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה), גבוה מחלקם בסך התלמידים.

האומדנים מבוססים על נתונים מסקר הוצאות משק הבית ב-2014, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסקר מפרטים משקי הבית את ההוצאות לשירותי חינוך, עבור כל פרט ועבור משק הבית כולו. אומדן ההוצאה הפרטית לתלמיד חושב עבור כל תלמיד ב-2014, והוא כולל סעיפי הוצאה ברמת הפרט (התלמיד) יחד עם סעיפי הוצאה ברמת משק הבית.

ההוצאות לחינוך של משקי בית כוללות "סל" הוצאות. חלקן נרשמות באופן ישיר עבור התלמיד, וחלקן נרשמות עבור כל הפרטים במשק הבית – תלמידים ושאינם תלמידים. לצורך חישוב הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך, נבנה אומדן המסכם את ההוצאות הישירות לתלמיד, עם החלק היחסי בהוצאות משק הבית המשויכות לתלמיד.

ההוצאות הישירות לתלמיד כוללות: תשלום לבית הספר ותשלום לפעילויות המתקיימות לאחר שעות בית הספר כגון חוגים, שיעורים פרטיים ומבחנים. ההוצאות של משק הבית שאינן ישירות לתלמיד – אומדן הוצאה משויכת לתלמיד, מחושבות באמצעות חלוקה של הוצאות משק הבית לשירותי חינוך (לדוגמה: רכישת ספרים ומחברות, כלי כתיבה, מחשב וציוד נלווה, שירותי אינטרנט ומינוי לספרייה) בין הפרטים השונים במשק הבית. ,

עם פרסום הנתונים ציינו בלמ"ס כי חישוב האומדן לכל תלמיד ב-2014 מספק מידע מפורט על ההוצאה הפרטית לתלמיד לפי דרג חינוך, סוג פיקוח, קבוצת אוכלוסייה, הכנסה של משק הבית ומדד חברתי-כלכלי. המיזוג מאפשר לפרסם נתונים עבור תלמיד ועבור כל אוכלוסיית התלמידים בישראל.

השארת תגובה