מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, אישר את בקשת עיריית ירושלים לסבב מבני החינוך בנווה יעקב

כיכר ספרא
כיכר ספרא

מנכ"ל משרד הפנים אישר את סבב המבנים של העירייה בנווה יעקב, ובכך יושלם סבב מבני החינוך בצפון מערב העיר*

משמעותו של האישור שהתקבל היום הוא דחייה מוחלטת של טענות עו"ד חביליו בעתירה לצו מניעה כנגד סבב המבנים בנווה יעקב והוא מהווה אישור לעמדת העירייה בכל הנוגע לצורך בקיומו של סבב מבנים זה הן מצד בית המשפט הן מצד משרד הפנים. כעת, משהוסרו המכשולים של עו"ד חביליו והאופוזיציה, תוך ניצול ציני של ההורים, ייצא המתווה לדרך לרווחת כל ילדי העיר.

כזכור בית המשפט קיבל את הטענות וההנמקות של העירייה וקבע כי "בנקודת הזמן הנוכחית אין הצדקה מספקת להוצאתו של צו הביניים המבוקש" והוסיף כי "מתן הצו המבוקש עלול לסכל יישומה של החלטה אשר נועדה להיטיב את תנאי הלימודים של מספר רב של תלמידים, הלומדים כעת בתנאים לא נאותים"

השופט עודד שחם דחה את טענות עו"ד חביליו בדבר אי מתן שימוע, ואף שיבח את העירייה וציין כי "העירייה הקדישה מאמץ וזמן ניכרים על מנת לבוא בדברים עם ועד ההורים של בית הספר" וכי "התנהל שיג ושיח אינטנסיבי בין העירייה ובין ועד ההורים של בית הספר… לא הונחה תשתית המלמדת כי בקבלת החלטה רוחבית מעין זו קיימת חובה גורפת לקיים שימוע פרטני". באשר למרחק ציין השופט כי "קשה להתרשם כי בהחלטת העירייה על העברת בית הספר למבנה אחר באותה שכונה טמון נזק חמור או בלתי הפיך". השופט הוסיף כי "יש בפי העירייה טענה ראויה לבירור כי קצב צמיחתו של בית הספר אינו מצדיק את הותרתו במבנה הנוכחי".

יצויין כי וועד הורי בית הספר ברנדט, הגרעין התורני בנווה יעקב, רשת שעלים ונציגות בית הכנסת של העדה האתיופית שלחו לעירייה מכתב בו הם מבהירים באופן ברור כי "העתירה המוגשת כנגד עיריית ירושלים וגופים נוספים אינה על דעתנו וכי עו"ד יוסי חבליו לא קיבל רשות לייצג אותנו בנושא" עוד ציינו כי "אנו ממשיכים בתהליך ההידברות הישיר עם עיריית ירושלים ומנח"י וביישום המתווה".

השארת תגובה