"רימו אותנו" – עיריית קריית גת עותרת נגד משרד האוצר ורמ"י

עיריית קרית גת עותרת לבג"צ כנגד המדינה בגין אי עמידתה בהסכם הגג שחתמה עם העירייה לבניית 7000 יחידות דיור ברובע המגורים 'כרמי גת' בקרית גת

צילום: מנהל מקרקעי ישראל
צילום: מנהל מקרקעי ישראל

בכוונת עיריית קרית גת לעתור מיד לאחר ט' באב נגד המדינה לבג"צ, בדרישה כי המדינה תעמוד בהתחייבויותיה כלפי העיר במסגרת הסכם הגג שנחתמו עימה בשנת 2013. באותה שנה הסכימה עיריית קרית גת לפניית המדינה להיות חלוצה ולחתום על הסכם גג. העירייה התקשרה עם המדינה בהסכם גג לבניית למעלה מ-7,000 יחידות דיור בפרויקט כרמי כרמי גת בקרית גת – השכונה הראשונה המוקמת תחת המודל החדש של הסכמי הגג. הסכם הגג המדובר נועד להקמת כ- 7,500 יח"ד (כולל תוספת יחידות דיור בהליכי הקלה), כלומר הגדלת העיר בכ-50% תוך פרק זמן קצר מאוד (בין שנתיים לשלוש). יצויין כי רוב הדירות ככולן, כבר שווקו למכירה והראשונות מתוכננות לאיכלוס באוקטובר הקרוב.

בעתירה נטען, כי העירייה כי מכיוון שמדובר בהסכם הגג הראשון שנחתם וללא ניסיון מוקדם של המדינה ,הקצתה המדינה תקציבים חסרים בכל הנוגע להקמת מבני ציבור ומבני חינוך, פיתוח תשתיות והוצאות ניהול הפרוייקט ופיתוח התשתיות, בהשוואה להסכמים מאוחרים יותר שנחתמו עם עיריות אחרות. ברור כי היקף התקציב שהובטח לעירייה הינו ללא כל פרופורציה לסכומים הנדרשים להקמת מבני ציבור, תשתיות תחבורה, פארקים, חיזוק העיר הוותיקה ותקורות.

עתירה נוסח משולב נקי 25עוד טוענת העירייה, כי הממשלה אינה מצליחה לעמוד בתנאי המשילות הבסיסיים, ולא רק שאינה מעדכנת את השתתפותה לסכומים הריאליים המקובלים כיום בהסכמי הגג, אלא שגם את מרבית הסכומים אליהם התחייבה היא אינה מעבירה. המשרדים השונים לא מעבירים את המימון הדרוש לטיפול בתחום אחריותם או שמעבירים באיחור ניכר – למשל תקציב משרד הרווחה לבניית מעונות ותקציב משרד החינוך לגני ילדים ובתי ספר.

בעטיים של אלה עלול להיגרם מצב בו דיירים יתאכלסו ברובע מבלי שקיימות בו תשתיות מינימליות שישרתו אותם ואת ילדיהם.

שני המחלפים בכניסות לשכונה החדשה אשר היו באחריות ממשלתית בלעדית נמצאים באיחור ניכר, וגוזרים מצור תחבורתי על השכונה לרבות עיכוב במתן היתרים ואכלוס מעצם היותם תנאי בתב"ע ונחיצותם לשכונה ולעיר קריטית.

לטענת העירייה קיימים כשלים בעמידת המדינה בהתחייבותה כלפי העיר ובהם: היעדר הקצבה לבניית תשתיות חינוך, מבני ציבור ופארקים כמובטח לתושבים, היעדר תיקצוב להשקעה ופיתוח תשתיות בעיר הוותיקה לאור הצטרפותן של אלפי משפחות לעיר, היעדר תיקצוב הולם לתקורות העצומות הנדרשות לעירייה בגין פיתוח התשתיות וביצוע ההסכם על תנאיו וכן עיכוב משמעותי בהקמת המחלפים וגרכי הגישה אל הרוב וממנו .
העירייה טוענת עוד כי עד כה היא עמדה בכל ההתחייבויות שנטלה על עצמה בהסכם הגג להקמת כרמי גת ובהסכמי הפיתוח מול היזמים, לרבות לגבי ביצוע הפיתוח במועדים שסוכמו, היערכות הנדסית כולל רישוי בפרקי הזמן המתחייבים על-פי ההסכם, היערכות לקליטת תושבים ואכלוסם, קידום תכנון וביצוע מוסדות חינוך וציבור ועוד. לצד עמידתה בהתחייבויותיה, דחפה העירייה וקידמה את הטיפול בחסמים מהותיים שאינם באחריותה ואשר גורמים ממשלתיים שונים התרשלו והתחמקו מהטיפול בהם.

קריית גת היא עיר מרכזית בדרום הארץ נמצאת בתווך בין מטרופולין המרכז ובאר שבע ובה כ 60,000 תושבים (16,000 בתי אב), בעלת עוגנים חשובים בראשם פארק התעשייה ענק עתיר תעשיות ידע וחברות גלובאליות ומיקומה הגאוגרפי על צומת כבישים ארציים (כביש 6, כביש 40 וכביש 35 חוצה יהודה) והרכבת המאפשרים נגישות גבוהה וקרבה למרכז הארץ.

ראש העיר קרית גת, אבירם דהרי: "התנהלות המדינה בכל הקשור להסכם הגג שנחתם עם קרית גת חריגה. קיים פער עצום ומקומם בין התחייבויות המדינה שניתנו לעירייה לבין האופן בו נהגה המדינה. קריית גת מתנהלת באחריות תקציבית ולא תיגרר לגרעונות ענק. תוספת אלפי דירות בעיר היא עול כבד על התקציב, אבל אנחנו ראינו שליחות בהצטרפות להסכם הגג, כיוון שזו תרומתנו לבניית הארץ וליישובה, בדיוק כפי שחלמו אבותינו. עשינו זאת מתוך ציונות נטו. קרית גת היתה הראשונה להתגייס ליוזמת הסכמי הגג, תוך שהעירייה ותושביה מפנים משאבים רבים להקמת 7,000 יחידות הדיור עליהן התחייבה בהסכם.

לכל אורך הדרך נאלצנו להתגבר על קשיים שנבעו מכך שאנחנו היינו החלוצים בתחום, וכעת התחושה שהיא שלא רק שנשכבנו על הגדר שמעליה עברו מאז עיריות רבות – אלא שלבסוף המדינה הותירה אותנו מאחור. אנחנו נמשיך לעשות ככל שביכולתנו בכדי לספק שירותים איכותיים גם לתושבים החדשים שיצטרפו בשנים הקרובות לתושבי העיר וגם לתושבי העיר הוותיקים, ולא נאפשר למדינה להתנער מהתחייבויותיה כלפי העיר ותושביה. המדינה חייבת להבין שאנחנו לא נאפשר לרוכשי הדירות הרבים שלנו להיכנס לשכונה לא מוכנה, ללא מוסדות חינוך וללא פארקים וכבישים מתאימים. מי שבחר לגור בקריית גת ובשכונה הנפלאה שתהיה ללא ספק מהאיכותיות בישראל, יהנה מסטנדרטים גבוהים ,שירותים מוניציפאליים ראויים ואיכות חיים.

הסכמי גג הינם הסכמים בין המדינה, באמצעות רשות מקרקעי ישראל משרד האוצר, לבין רשויות מקומיות, שתכליתם להגדיל את היצע הדירות במדינת ישראל בקצב מוגבר. מטרת הסכמים אלו הינה להתגבר על מכשולים אשר הקשו על הרשויות המקומיות לתכנן ולפתח תשתיות למספר גדול של יחידות דיור בבת אחת. מדובר בשכונות חדשות בהן נדרש פיתוח התשתיות הצמודות והקמת מבני הציבור – בעיקר מעונות יום, גנים ובתי ספר, מרכזים קהילתיים, בתי כנסת, מקוואות, מבני תרבות ופיתוח פארקים ושטחים פתוחים לשימוש הציבור, וכמובן הרחבת תשתיות התחבורה. בקריית גת נדרשת השקעה גם במתחמים הוותיקים של העיר ("העיר הוותיקה"), הכוללים התאמה, שדרוג, הרחבה והוספה של התשתיות, השטחים הציבוריים ומבני ציבור, לרבות מבני ציבור מרכזיים, הנדרשים הן לאור הגידול המשמעותי הצפוי באוכלוסייה, והן על מנת לצמצם את הפערים בין העיר הוותיקה לבין שכונות החדשות, בדרך ליצירת מרקם עירוני מאוזן ומתחדש.

השארת תגובה