הגיע שיכור לבית המשפט וביקש 'משמורת' – השופט סירב

וודקה, אילוסטרציה
וודקה, אילוסטרציה

הורה שהגיע לבית המשפט בכדי להגדיר עצמו 'הורה משמורן' לילדיו, וכן להפחית את סכום המזונות שהוא חייב.

בפסק הדין כתב השופט אסף זגורי "הצדדים אכן הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם ובית המשפט הכין עצמו בהתאם לקראת ישיבת ההוכחות, אלא שלא התקיימה ישיבת ההוכחות כפי שתוכנן, וזאת בשים לב למחזה יוצא הדופן בגדרו התייצב האב בבית המשפט כאשר הוא שיכור ושתוי, נוגע ומלטף בראשה של האם, מתפרץ כלפי בית המשפט וכלפי באת כח האם, למעשה לא מסוגל להעיד באופן הגיוני ושכלתני ולנהל את הדיון".

"בית המשפט ניסה מספר פעמים לקיים את הדיון ואף קיים הפסקה כדי שב"כ האב יבוא עמו בדברים, אך משהתרשם כי אכן אין ביכולתו של האב לקיים הדיון וכי אכן הוא תחת השפעה של שתיית אלכוהול לפי הודאתו שלו בדיון, הופסקה שמיעת העדויות והתקיים דיון בלתי פורמאלי שבתומו הסכימו הצדדים שהתובענות תוכרענה על בסיס החומר שבפני בית המשפט"

והוסיף השופט שבגלל היותו של האב שתוי ו'מכור' לאלכוהול, אין הוא כשיר להיות 'משמורן' על הילדים.

השארת תגובה