אושרו תקנות הבחירות הפנימיות בשלומי אמונים

הבחירות הפנימיות בשלומי אמונים יוצאות לדרך ■ ח"כ פרוש הבהיר בכנס מרכזי שנערך אמש בב"ב, כי לאחר ההצלחה של הפריימריז בסיעה בבחירות המונציפליות, יש לשחזר את ההצלחה גם הפעם ■ עו"ד יוסטמן פרסם שורת תקנות הנדרשות להתמודדות על התפקיד

ח"כ מאיר פרוש. צילום ארכיון: בועז בן ארי
ח"כ מאיר פרוש. צילום ארכיון: בועז בן ארי

אמש (א') התכנסו למעלה משישים נציגי קהילות חסידיות, שנמנים על סיעת 'שלומי אמונים' באולמי 'קונטיננטל' בבני ברק, כדי לגבש תקנון לקראת הבחירות הפנימיות בסיעה.

הבחירות הפנימיות בסיעה מגיעות, לאחר קריאה של מספר גורמים שאמרו כי התפקיד צריך להתחלק בין נציגי החסידויות, לאחר שעד כה הנציג היחיד היה ח"כ מאיר פרוש, ולאחר שבבחירות המוניציפליות האחרונות ,התקיימו במספר ערים בחירות כאלה כדי לבחור את הנציג לאותו עיר.

את הכינוס פתח יו"ר הסיעה מאיר פרוש שאמר: "אוחז בי צמרמורת כשאני קורא את השלט שמבטא את מטרת כינוס זה- כנס הערכות לבחירות. עד כמה שניתן לחוש את גודל השמחה בקרב בני היהדות הנאמנה, שהממשלה הרעה פזורה והקואליציה הדורסנית מפסיקה לתפקד. הרי במקביל נופל עלי אימה ופחד ממערכת הבחירות שלפנינו".

בהמשך דיבר פרוש, על מה שהממשלה האחרונה עשתה כנגד הציבור החרדי:
"חוק הגיוס – הכתם השחור שיש בספר החוקים האומר שיטילו על בנינו סנקציות פליליות. החלטת הממשלה בענין הקלות בגיור. ההתנהלות התמוהה בכל הקשור לדיור עבורנו. שינוי הקריטריונים בזכאות לשהייה במעונות. הניסיונות להתערב בתכני הלימודים בתתי"ם ובישיבות הק'. ביטול ההשתתפות הנוספת לסמינרים, תרבות חרדית, הסעות בחינוך העצמאי רשת גנים ילדי הפנימיות. חוקי סדום שניסו לקדם מידי שבוע. כל אלו ולצערנו עוד רבים, כל זה הממשלה הרעה הזו עשתה במשך שנתיים".
לאחר מכן הסביר פרוש את מטרת הכינוס: "אני מצהיר פה באופן גלוי כי גם אני מחובר לשלוחי ולצורכי הכלל והפרט, אני מבקש להיות מחובר ומקושר לשלוחי, לקהילות ולחוגים שיבחרו בי".

פרוש השווה את המצב הנוכחי לבחירות המוניציפליות:
"בנוסף לכך הנציגות של שלומי אמונים ברשויות המקומיות מתרחבת ומסתעפת, הייצוג שיש לחסידיות השונות בקרב הנציגים המוניציפליים הוא מדהים, ואין לו אח ורע בשום מסגרת אחרת. לאלו אשר נמצאים כאן, זה לגמרי מיותר להסביר עד כמה זה חשוב שלציבור שלנו תהיה נציגות בכל מקום ומקום. וככל שהנציגות מסתעפת ומתרחבת, אין דרך להכריע מבלי שנקיים בחירות בין החברים והקבוצות. וזה חייב בהליך דמוקרטי". הסביר יו"ר הסיעה.

לאחריו דיבר עו"ד ר' אברהם יוסטמן, מי שניסח את תקנון המפלגה והסביר כיצד התקבלו ההחלטות.
כשלאחר מכן הוא הקריא את התקנון שמונה 18 סעיפים:
"רשימות בתי האב של החסידויות/הקהילות השונות יהוו הוכחה לכאורה למספר בתי האב שלהן, ומשקלה של כל אחת מהן בגוף הבוחר יהיה לפי משקל בתי האב שלה בתוך רשימת בתי האב של כלל החסידויות/קהילות המשתתפות בבחירות".
"שיטת הבחירות תהא באמצעות ספירת סך בתי האב של החסידויות/הקהילות שהצביעו עבור מועמד זה או אחר".
"מועמד אשר ישיג את מירב הקולות של כלל הקהילות כאמור, ישמש כנבחר ומועמד ראשון מטעם הסיעה ברשימת אגודת ישראל לכנסת".
הזכאים להיבחר:
"תנאי להצגת מועמדות להיבחר כנציג הסיעה לכנסת הוא מי אשר עונה על דרישות סעיף 6 א' בתקנון המפלגה, ובנוסף, הציג בפני ועדת הבחירות תמיכה עקרונית מוקדמת, מאת 3 חסידויות/קהילות שכל אחת מהן מייצגת 200 בתי אב לפחות".
"חסידות/קהילה כאמור יוכלו להמליץ על מועמד אחד בלבד. תמיכה כנ"ל תהיה בכתב בלבד".
"מועמדים אשר נבחרו בעבר מטעם 'שלומי אמונים' לתפקיד ציבורי כלשהו ואשר פעלו כנגד החלטות הסיעה או כנגד נציגיה, במסגרת בחירות כלשהן או במסגרת ציבורית כלשהי, בחמשת השנים האחרונות, לא יהיו רשאים להציע את מועמדותם אלא אם כן יחליט ביה"ד אחרת בעניינם".
"לפי התקנון יוקם בי"ד של רבנים אשר ישמש כבי"ד של הסיעה להכרעה בכל עניני הבחירות, ובמקרה של חילוקי דעות. בית הדין יוסמך להכריע בכל ענין ונושא הקשור לבחירות לרבות ערעור על החלטות ועדת הבחירות, על פי שיקול דעתו, והכרעתו תהא סופית".
"ועדה נכבדה זו, תמנה ועדת משנה מטעמה אשר תשמש כוועדת בחירות, לצורך ביצוע ופיקוח על הליך הבחירות הפנימיות של נציג הסיעה לכנסת הנוכחית. בנוסף תהא לוועדה סמכות, לקבוע כל ענין שלא נקבע בתקנון, לפרש אותו ולהכריע בכל שאלה העולה ממנו".
"ועדת הבחירות תקבע את נוהלי הבחירות ולוחות הזמנים לביצועם, ותקבע את דרכי ההצבעה ומימושם".
נכתב בתקנון.

השארת תגובה