בשורה לחולים: משרד הבריאות יממן אישפוז מהיום הראשון

אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק של ח"כ מוזס בעניין אשפוז סיעודי: השתתפות משרד הבריאות בעלות מיטה סיעודית – החל מיום האשפוז הראשון. כמו כן תבוטל הדרישה לתשלום חד פעמי כתנאי לאשפוז

בית-חולים
בית-חולים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק של ח"כ מוזס, הבאה להקל מעט על עלויות האשפוז הסיעודי. 43 חברי כנסת תמכו בחוק. לא היו מתנגדים.

הצעת חוק מתקנת את חוק ביטוח בריאות ממלכתי וקובעת כי חולה סיעודי יהיה זכאי להשתתפות החלקית של המדינה רטרואקטיבית החל מיום האשפוז בפועל. עוד קובעת הצעת החוק כי לא ייגבו תשלומים חד פעמיים – דמי כניסה, מחולים סיעודיים.

הרב מוזס אמר בעת הצגת החוק כי נושא האשפוז הגריאטרי במדינת ישראל מהווה את אחת הבעיות הקשות של החולים הסיעודיים ובני משפחותיהם. האשפוז איננו ממומן במלואו על ידי קופות החולים, והחולה הסיעודי הנצרך לאשפוז גריאטרי משתתף בעלויות גבוהות של האשפוז. כמו כן, נאלץ החולה להמתין זמן ממושך עד לקבלת אישור אשפוז ממשרד הבריאות (קוד), ועד לקבלת האישור עליו לממן בעצמו את מלוא עלויות האשפוז.
"גם כאשר הבקשה מאושרת, אין החזר רטרואקטיבי על תקופת האשפוז שעד לקבלת האישור, והחולה או משפחתו נאלצים לשאת בעלויות המלאות עבור תקופה זו". אמר מוזס.

הרב מוזס הסביר: "שירותי האשפוז ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו. כלומר, במקרים שבהם אין בידו אמצעים, נדרשים בני משפחתו הקרובים לעבור מבחן הכנסה ולהשתתף בעלות האשפוז. עם העלייה בתוחלת החיים יש מקבלי קצבת זקנה שנאלצים להשתתף בעלות האשפוז של הוריהם בני ה-90 ,ולהפריש מקצבת הזקנה הזעומה שלהם, דמי השתתפות. כמו כן, כיום, מי שנכנס לאשפוז סיעודי נדרש לשלם דמי כניסה בגובה פעמיים ההשתתפות העצמית החודשית, וזאת בנוסף לתשלום החודשי. דמי כניסה אלה אינם מוחזרים לא על ידי המוסד המאשפז ולא על ידי משרד הבריאות".

הרב מוזס אמר כי הצעת החוק לא נועדה לפתור את כלל הבעיות הקיימות במערך האשפוז הסיעודי. היא באה לתקן את הבעיות שהוזכרו לעיל, ולהקל במעט על הבירוקרטיה והנטל הכספי.

יצויין, כי החוק קובע כי אישור בגין אשפוז גריאטרי יינתן תוך חודש ימים לכל היותר, ובכך יתקצר משך הזמן בגינו נדרשים המאושפז או משפחתו לממן את ימי האשפוז. כמו כן, השתתפות משרד הבריאות באשפוז תהיה רטרואקטיבית, החל מיום האשפוז בפועל, וכן כי לא ייגבו על ידי המוסד המאשפז תשלומים חד פעמיים כהשתתפות עצמית. לבסוף, מציע החוק כי בן משפחה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה, לא ישתתף בעלות האשפוז של בן משפחתו.

הרב מוזס אמר עוד: "אני מברך את כל המאושפזים ואת כל הסיעודיים ובני משפחותיהם שבאמת השם יעזור ויוכלו – אנחנו, כולנו – לברך על המוגמר, ושהם יהיו בריאים ושלמים. הצעת חוק הסיעוד תובא בקרוב לממשלה ולכנסת. וכולנו עומדים מאחוריו כפי שמופיע בהסכם בהסכם הקואליציוני. זה היה צריך כבר להתבצע לפני שנה לפי ההסכם, ואני מקווה שעכשיו יתחיל המהלך במלוא המרץ".

"אני מדגיש, אומר ח"כ מוזס "לא מדובר בחוק הסיעוד העיקרי, עליו נלחם בשמנו שר הבריאות הרב ליצמן. מדובר בקדימון. אני וחברי לסיעת יהדות התורה עומדים יחד עם הרב ליצמן בקו אחד, במאבק למען תיקון מהותי של חוק הסיעוד בישראל, שישים קץ לעלבונם של החולים הסיעודיים".

השארת תגובה