"סרטון מטעה": רשות ניירות הערך קנסה את אייטרייד ב-150,000 שקל

אייטרד
אייטרד

רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על חברת אייטרייד בע"מ בסך של 150,000 ש"ח בשל הפרת חוק ניירות ערך.

בהודעת רשות ניירות הערך, נכתב כי הקנס הוטל "לאור פרסום סרטון מטעה שפרסמה הזירה במסגרת קמפיין פרסום נרחב ובעייתי, בו היא פתחה במספר ערוצי תקשורת מיד עם קבלת הרישיון שלה מרשות ניירות ערך. החברה כללה בסרטון תוכן שעלול היה להטעות את הלקוחות, בנוגע לסיכונים הכרוכים בהשקעה בזירה, ובכלל זה המשמעויות הנובעות ממתן הרישיון על ידי רשות ניירות ערך.

"בתקנות ניירות ערך בקשר לזירות סוחר נקבעו כללים בדבר פרסומות ותקשורת עם לקוחות, לרבות כלל בסיסי, לפיו חברה לא תקיים תקשורת עם לקוחות, אשר יש בה כדי להטעות או להפעיל לחץ בלתי הוגן.

"בסרטון שפורסם היה "כדי להטעות" לקוחות פוטנציאליים לחשוב שרישיון הזירה שניתן על ידי רשות ניירות ערך נותן להם הגנה על כספם מפני נפילות בשוק ההון או מבטיח את איכות ההשקעה. זאת, בעוד שרישיון הזירה אינו מעניק כל הגנה כזאת.

"בסרטון הוצג אדם נופל, ואז הוזכרה רשות ניירות ערך כסיבה מדוע לאחר קבלת הרישיון אפשר להשקיע בזירה בביטחון. התוכן הוויזואלי והמילולי בסרטון היו עשויים להטעות לקוחות בדבר תפקידה של רשות ניירות ערך, ולהעביר להם מסר מוטעה, לפיו לאחר קבלת רישיון הזירה הם מוגנים מנפילות ומהפסדים, הכרוכים בהשקעה בזירה. החיבור, שנעשה בסרטון, בין הרישיון, שניתן על ידי רשות ניירות ערך, לבין הביטחון לכאורה מפני "נפילה" (הפסד השקעה) הוא לב ליבה של ההטעיה.

"לאחר שמיעת טענות החברה, החליטה רשות ניירות ערך כי החברה הפרה בפרסומיה את הוראות החוק והטילה עליה עיצום כספי כולל בסך של 150,000 ש"ח.

"סכום זה הוא לאחר הפחתה של העיצום הכספי בשיעור של 75% בשל נסיבות מקלות שונות ובמיוחד לאור העובדה כי מדובר בהסדרה חדשה ובזירת סוחר שקיבלה את הרישיון שלה מרשות ניירות ערך רק מספר שבועות לפני ההפרה".

השארת תגובה