סערה בצפת: זרק דייר מביתו וריתך את הכניסה

צפת סוערת לאחר שמשפחה גורשה מדירה בה הם חיים מזה 13 שנים בשכירות על ידי מי שטוען כי רכש את הדירה מבעליה הקודמים • ​בעלי הדירה הקודמים: מדובר בסוגיא המתנהלת בבית משפט

משפחה המתגוררת מזה 13 שנים בדירה אותה שכרו ממי שמחזיק בה ב'דמי מפתח', גורשו 'מעכשיו לעכשיו' מהדירה, כשאדם הטוען כי רכש את הדירה מבעליה הקודמים הגיע לרתך את הכניסה לבית.

חברי הקהילה החרדית, סייעו לדייר ופירוק את הברזלים. כשבעל הדירה החדש הגיע לרתך שוב, הוזעקה המשטרה שהבהירה: פתור את העניין בבית משפט.

מדובר בדירה בעיר העתיקה בצפת, הנמצאת ב'דמי מפתח' בבעלות משפחה שמשכירה אותה לאחרים.

מסתבר שבתקופה האחרונה נרכשה הדירה מבעליה, רוכש הדירה פנה לבית המשפט לערער על המחזיקים בה בדמי מפתח.

טרם קבע בית המשפט את החלטתו, בעל הדירה ניסה ל'קבוע נתונים' בשטח.

השארת תגובה