לא תאמינו מדוע הגיע זעליג ברוורמן לנקות את ביתו של כבד הראיה

נשיא מוסדות אור החיים וחבר מועצת החכמים, הרב ראובן אלבז במאמר הכנה לשבת מברכים חודש אייר, פרשת שמיני, שזור בסיפורי חז"ל הגות וערכים לצד מוסר יהודי

הקבלת-פני-רבו-אל-המעיין-באצטדיון-טדי-3-600x400
הקבלת-פני-רבו-אל-המעיין-באצטדיון-טדי-3-600x400

השבוע מתחילים אנו לקרוא פרקי אבות, בה נאמר (פרק א' משנה י"ב) הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

אין ספק כי דברי הלל הזקן, שהורה לנו להיות מתלמידיו של אהרון ולרדוף אחר השלום- נוגעים לכל סוג של 'שלום', אולם מאידך אף אין ספק כי מקום נכבד בין סוגי ה'שלום' – תופס השלום בין איש לאשתו, 'שלום' בו עסק רבות אף אהרון הכהן עצמו.

שני המעשים הבאים, העוסקים במאמציהם של גדולי ישראל להשכין שלום בין איש לאשתו-יעמידונו בלי ספק על חשיבות שלום זה. את הסיפור הראשון מספר הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל ששמע מפי בעל המעשה בכבודו ובעצמו, הגאון רבי משה זצ"ל בעל ה"נזר הקדש" על מסכת קדשים ורבה של העיר קיידאן – בה התגורר מרן החזון איש זצ"ל לאחר חתונתו, בעת שאכל על שולחן חותנו.

מיד כאשר הגיע החזו"א לעיר, נכנס אל רבה בכדי לדבר עמו בדברי תורה, והלה, אשר הבחין בגדלותו העצומה של האברך הצעיר, מיהר לקבוע עמו לימוד כחברותא, כאשר החזון איש ניאות לכך בתנאי מפורש שאף אחד מבני העיירה לא ידע על הלימוד המשותף.

והנה באחת הפעמים בהן הגיע ה'חזון איש' אל ביתו של רב העיר ללימוד המשותף, פנה אליו ואמר לו: "יענקל הפחח חולה, והנני מבקש שנלך שנינו ביחד לבקרו!"

"מה כבודו מדבר? הרי כלל אין זה מקובל שהרב ילך אל ביתם של בני עירו!" ניסה בעל הנזר הקדש להתנגד, אולם החזון איש הסביר: "יראה כבודו. אשתו של הפחח אינה מכבדת אותו בשל עבודתו הפחותה, ומתוך כך נוצר מצב בו החל השלום בית להתערער. על כן עתה, כאשר יענקל הפחח חולה, נקרתה בפנינו הזדמנות פז להשיב את שלום הבית על כנו! אם נלך שנינו לבקרו, הרי כתוצאה מהחריגות שבדבר יתעורר רעש בקרב בני העיירה, כולם ידברו על כך שהרב בכבודו ובעצמו בא לבקר את הפחח, לאשתו של יענקל יהיה כבוד גדול כתוצאה מהדבר, ואו אז יהיה לה כבוד והערצה אליו, והשלום ישוב אל ביתו!"

מול טיעון זה לא יכול היה הרב לעמוד מנגד. בו במקום יצאו שני הגדולים לביתו של יענקל הפחח, ולמחרת כל העיר געשה ורעשה. אשתו של יענק'ל, כמובן, לא חדלה מאותו היום להתפאר בבעלה, ושלום הבית שב על כנו!

***

זהו הסיפור הראשון, הסיפור השני התרחש בירושלים, עם הצדיק רבי זעליג ברוורמן, וכך היה מעשה: רבי זעליג למד חברותא עם יהודי קשה ראיה, ויהי היום, ואותו יהודי פתח את ליבו בפני הצדיק הירושלמי, והתאונן ששלום הבית בביתו הולך ומתערער, מאחר ובעקבות מגבלתו אינו מסוגל לסייע לרעייתו בעבודות הבית, עובדה הגורמת לה להעליבו ולכנותו בכינויי גנאי הפוגעים בו עמוקות, "אנא עזור לי!" פנה לרבי זעליג בתחינה.

חלפו להם מספר ימים ולפתע הגיע היהודי אל רבי זעליג כמידי יום ביומו, אולם הפעם פניו, פני הצער והכאב, לא היו לו עוד… "כנראה התפללת היטב בעבורי", פנה לחברותא, והוסיף "נראה כי שלום הבית שב לאיתנו, ורעייתי כבר אינה מלאה טרוניות כלפי כמקודם".

לא ידע אותו יהודי עד כמה טובה הייתה 'תפילתו' של הצדיק.. שכן רבי זעליג, לא הסתפק בתפילה.. הוא ידע כי במקרה מעין זה נחוצים אף 'מעשים טובים'. רבי זעליג בירר ומצא כי בזמן בו יוצא הבעל לתפילה, רעייתו יוצאת לשוק בכדי לערוך את קניותיה, ומעתה, מידי יום ביומו היה מגיע אל ביתם של בני הזוג בשעה שנעדרו ממנו, ניקה את הרצפה ושטף את הכלים, מבלי שלאיש יהיה אפילו שמץ מושג אודות מעשיו.

כאשר שבה האישה לבית ומצאה אותו נקי ומסודר לשביעות רצונה, הסיקה כי בוודאי החליט בעלה לתקן את דרכיו, חדלה מלהכלימו, ושבה להעריכו ולנהוג בו כבוד.

הפלא ופלא, עד כמה מוכנים היו גדולי ישראל לכל מאמץ, לכל השקעה, ובלבד שיעלה בידם להשיב את השלום לבית יהודי! הוא אשר אמרנו: "הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום!" (הוא היה אומר עמודים 90-92).

***
בחול המועד פסח האחרון התקיים מעמד אדיר ונשגב באצטדיון טדי בירושלים, בהקבלת פני רבו ברגל ופתיחת מבצע ההרשמה הגדול לתלמודי התורה של רשת מעיין החינוך התורני, ונציג קטעים מדברי הרב בדרשתו שם:

וַיְהִי בִֽישֻׁרוּן מֶלֶךְ בְּהִתְאַסֵּף רָאשֵׁי עָם יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵֽל (דברים לג, ה), מכל שבטי ישראל נאספו, שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ בָּנַיִךְ מֵרָחוֹק יָבֹאוּ (ישעיה ס, ד), אני מסתכל על אצטדיון טדי ואומר בליבי ריבונו של עולם, מי חלם, מי מילל, מי פילל, שבמקום הזה יתאספו ראשי עם, גדולי ישראל, ראשי ישיבות, ולא יראו בלון נפוח, להבדיל, אלא יראו את גדולי ישראל ותורת ישראל, שהיא המנצחת בכל מקום ומקום!!!

מִי אֵלֶּה כָּעָב תְּעוּפֶינָה וְכַיּוֹנִים אֶל אֲרֻבֹּתֵיהֶם (ישעיה ס, ח), אני מסתכל על הארובות של אצטדיון טדי, ורואה שהיונים עולים ועולים, אתם יונת ישראל!!!! כנסת ישראל נמשלה ליונה (ברכות נג ע"ב, שבת מט ע"א), דכתיב כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף (תהילים סח, יד), מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל המצוות מגינות עליהן, ואתם עומדים היום ונכנסים לתלמודי התורה המוקמים על ידי "בני יוסף" של רשת מעיין החינוך התורני, נכנסים לישיבות הקטנות והגדולות ולכוללים, ובכך מקרבים את גאולת ישראל.

וזהו שנאמר קֵל מֽוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם (במדבר כג, כב), אמר מוציאם ולא הוציאם, ללמדך שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים (אור החיים הקדוש שם), אני רואה היום את היציאה שה' יתברך הוציאנו ממצרים! איך שכולם נקבצו באו לך לכבודה של תורה, המשיכו בכוחכם זה, הזריחו את אור התורה והקדושה בכל תפוצות ישראל, ובכך נתקרב עוד ועוד לקבלת הארת פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.

השארת תגובה