"מה זכיתי?" הגר"ש בעדני פרץ בבכי באצטדיון טדי

"אולי תסתפק רבונו של עולם במה שעשינו ותביא את המשיח" • הגר"ש בעדני בקול חנוק מבכי עמד על במת הכבוד במעמד הקבלת פני רבו באצטדיון טדי ושאל: במה זכיתי במה זכיתי • "הצניעות במוסודת שלנו חזקה יותר מבמוסדות האשכנזים"

הגר"ש בעדני ב'הקבלת פני רבו' באצטדיון טדי
הגר"ש בעדני ב'הקבלת פני רבו' באצטדיון טדי

הגר"ש בעדני עלה לשאת דברים במעמד 'הקבלת פני רבו' של רשת 'מעיין החינוך התורני' באצטדיון טדי. הגר"ש חבר מועצת החכמים סיפר כי בעבר היה מכתת רגליו מעיר לעיר מבית ספר לבית ספר אלא שהגיל עושה את שלו. 'אני חושב לצאת לפנסיה' אבל מביאים אליי את התלמידים.

פעם, אם ילד אחד מבית ספר היה אומר ביכתה ח' שהוא הולך לישיבה – שמחנו, כיום כיתות שלמות זו אחר זו הולכים לישיבות. 'מעיין עשינו, מעיין עשינו לך רבונו של עולם'.

איך זכיתי? איך זכיתי שהגר"ע יוסף זכר צדיק לברכה לקחני כשותף בעשיה הגדולה הזו, מהפכה מהפכה של ממש.