האדמו"ר מויז'ניץ בכנס "מקדשי שביעית"

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בכנס "מקדשי שביעית" שהתקיים בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ: "ראוי לכל אחד להתאמץ ולתמוך בכל יכולתו בקרן השביעית, כי בכך הוא מכריז על הכרה במלכות שמים!"

כנס שביעית בויזניץ
כנס שביעית בויזניץ

המוני חסידי ויז'ניץ נענו בחום ובהתלהבות, והרימו תרומות נכבדות ביותר לקרן השביעית למען החקלאים שומרי השמיטה בארץ ישראל, זאת לאור קריאת קדשו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בכינוס המרכזי "מקדשי שביעית", שהתקיים ביום א' השבוע בביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ בני ברק.

בכנס המיוחד הופיע החקלאי ר' אברהם זילברשטיין ממושב ורד יריחו, אשר סיפר כי הוא זוכה בס"ד לשמור שביעית בשדותיו זו השמיטה החמישית, בעקבות ניסי-ניסים שעבר בחייו, כשזכה לראות בעיניו כי בזכות שמירת המצוות משפיע לו השי"ת ישועות וחסדים גלויים על כל צעד ושעל.

בהתרגשות רבה הביע החקלאי את הערכתם העצומה, שלו ושל חבריו החקלאים, ל"קרן השביעית", התומכת בהם בשנת השמיטה הן כלכלית, והן מוראלית. "בזכות הקרן – אמר החקלאי – יש הרגשה ש'מישהו איתך', כי להשבית במשך שנה שלימה מטע זיתים של 80 דונם, אין זה דבר של מה-בכך, למי שרגיל לעמול בעבודות השדה מצאת החמה בבוקר ועת שקיעתה".

"הנני שומר שביעית – הצהיר החקלאי – כי הרגשתי היא, שבכך אני זוכה להיות חלק מאלה שמזרזים ומקרבים במהרה את הגאולה!"

הגאון רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט"א נשיא קרן השביעית, פתח את דבריו בהקריאו מכתב בלתי מפורסם מאביו הגדול הגה"צ רבי בנימין זצוק"ל גאב"ד קוממיות, בו הוא מודה למרן ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זי"ע על פעולותיו לחיזוק השביעית בארצנו הק', והוא חותם בשם החקלאים שומרי השביעית בארה"ק.

בהמשך דבריו עמד הגרי"י על מטרת השביעית, שהיא כדי לפרסם את ייחודו ומלכותו יתברך בעולם, והחקלאים שומרי השביעית הם המביאים את הדבר לידי מעשה, בשמירת הלכות שמיטה על כל דקדוקיה במסירות נפש ממש. קרן השביעית מחזיקה בס"ד את פרנסתם ופרנסת ביתם, והשנה הזאת הגיעו ב"ה להישג עצום, כאשר 3000 חקלאים – שליש מסך כל החקלאים – שומרים שביעית ברחבי הארץ!

הגרי"י שליט"א ציטט מדברי הירושלמי, שכאשר זוכים ורוב מ-ל"ו הצדיקים יושבים בארץ ישראל, מתמלא השי"ת רחמים ומגן על כל העולם כולו. אין ספק, שכאשר הקב"ה רואה שמקיימים את שבת הארץ, ומקדשים שם שמים בכמות גדלה והולכת, הרי זה גורם השפעת רחמים וחסדים עצומים על כל יהודי העולם.

הנואם ציטט את אביו זצ"ל שהיה אומר, שכאשר הוא נפגש עם חקלאים, השומרים על קדושת השביעית במסירות נפש, הרי הוא מרגיש בטל במציאות לפניהם.

בקשב רב נשמעו דברי מרן אדמו"ר שליט"א, שהגיע במיוחד להשתתף בכנס לכבוד שבת הארץ. "עלינו להבין את משמעות מצות שביעית – אמר אדמו"ר שליט"א, שהיא כדברי הכתוב 'גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו'; הקב"ה ציוה עלינו מצוה זו כדי שנדע שיש מנהיג לבירה, ושכל מטרת חיינו היא 'לשמוע בקול דברו'".

כל גדולי ישראל העריכו ותמכו במקיימי מצות השביעית. כ"ק זקני ה"אמרי חיים" וכ"ק אאמו"ר זי"ע הביעו הערכה עצומה להגר"ב מנדלזון זצ"ל, רבה של קוממיות, כמי שנודע כגאון בתורה ודבק בדרך החסידות הצרופה. הוא ובנו ממלא מקומו הגרמ"מ מנדלזון זצ"ל, פעלו בכל נפשם מחד גיסא להרבות חקלאים שומרי שביעית, ומאידך גיסא להתרים את הציבור. בימים ההם קשה היה הדבר לשכנע חקלאים, אולם כיום ב"ה אכשר דרא, נתרבו שומרי השביעית בארצנו, וראוי לכל אחד להתאמץ ולסייע ולתמוך בכל יכולתו להרבות קידוש השם "לשמוע בקול דברו".

מרן אדמו"ר שליט"א הביע הערכה להנהלת 'קרן השביעית' ולעסקניה, ואיחל שבזכות המצוה הכבירה, המהווה לימוד זכות על בני ישראל, יסיר השי"ת מאיתנו את כל המשטינים והמקטרגים, יושפעו השפעות טובות לכל ישראל ונהיה ראויים שיקיים בנו השי"ת "וציוויתי את ברכתי", אמן.

איש החינוך הרב ישראל אברהם שכטר מראשי "החינוך העצמאי", שהנחה את הכנס, קרא כי לאור קריאת הקודש מצטרף הציבור בהתלהבות להרים תרומת ד' למען שומרי שבת הארץ. עד מהרה התמלאו המוני 'כתבי-שותפות' בסכומים נכבדים, אשר ודאי יהוו המלצת טובה וזכות כבירה לקרב במהרה את הגאולה השלימה.

השארת תגובה